OBZOR ke stažení

Zahájení a Kontrola plnění úkolů z předchozího zasedání a z Porady předsedy OSŽ (24. 8. 2020) zabraly v úterý 8. 9. 2020 zhruba úvodní čtvrthodinku jednání Představenstva OSŽ, které moderoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Pak už přišlo na řadu kolečko Informací ze zásadních jednání, které tradičně načal Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách. „Musíme se vypořádat s tím, co naše vláda nařizuje: zase jsme museli nasadit roušky,“ řekl Vladislav Vokoun v úvodu jednání: „Pořád se pohybujeme na 80 % tržeb. Stojí za tím dopady mezinárodní dopravy a také vysoké školy se rozjíždějí až v říjnu. Takže ta ztráta tam pořád je, i když vlaky rozhodně prázdné nejsou,“ dodal s tím, že rozumí tomu, že vedení Českých dráhy muselo reagovat na výpadky tržeb, „…ale z našeho pohledu to neuchopilo příliš šťastně“.
Odborové centrály se nakonec přihlásily ke stanovisku OSŽ, kterým odmítly navržená opatření Českých drah (snížení počtu dnů dovolené, krácení příspěvků na penzijní připojištění, apod.). „Nechápeme, proč zaměstnavatel navrhoval snížení příspěvku na penzijní připojištění, kde si lidé spoří na budoucnost. Proč navrhoval snížení příplatku za soboty a neděle, což je v rozporu s trendy v zemích EU, a nakonec hrábli i do dělené směny. Nebyl to šťastný záměr. Pokud jde o cestovní náhrady, tak tam připouštíme úspory, ale nechápeme, proč jde podnik po nejlevnějších penězích,“ řekl dále Vladislav Vokoun. „Nicméně rozumíme situaci, v tuto chvíli nikdo nemůže predikovat příští rok, proto bychom měli společně hledat střednědobé řešení, které by platilo do konce příštího roku,“ uvedl Vladislav Vokoun, podle kterého je OSŽ ochotno přistoupit na oboustranně přijatelnou dohodu s tím, že PKS na rok 2021 by byla plus mínus podobná té letošní: „Minimálně v oblasti pokrytí inflace. Zaměstnavateli jsme nabídli možnost, že další nárůst mezd bychom vázali na aktuální vývoj. Poslední jednání bylo včera, neočekávám, že všechno, co jsme napsali, se podniku bude líbit, ale seriózně se tím zabývá.“
V další části Vladislav Vokoun informoval o tvorbě Sociálního fondu (část prostředků SF půjde na dovybavení pracovišť) a také o Nadaci Železnice srdcem (ČD do ní vloží adekvátní sumu na rozjezd).

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo v úvodu svého vystoupení informoval o jednání zástupců týmů kolektivních vyjednávačů PV OSŽ ČD Cargo a PV OZŽ ZSSK Cargo za účasti předsedů představenstva obou společností 17. až 19. 8. 2020 v Rajeckých Teplicích. „Tématem schůzky byly dopady covidu, respektive jak se obě společnosti vypořádaly a vypořádávají s dopady pandemie. Dopad na slovenské kolegy je ale daleko větší, propad tržeb je velmi výrazný a ekonomické dopady na sebe nenechávají dlouho čekat,“ uvedl Radek Nekola s tím, že výpadky tržeb/přeprav se objevovaly už před covidem. „Slovenští kolegové už jsou rok doma na částečné nezaměstnanosti, je potřeba provést restrukturalizaci společnosti, problém je ale v tom, že vedení společnosti je pověřeno dočasným vedením. ZSSK Cargo se tak dostává do složité situace, kterou je třeba bezodkladně řešit.“ Jak Radek Nekola dále dodal, mohli účastníci schůzky naživo sledovat, jak se ředitelka hotelu Skalka Emília Duračinská vypořádává s covidem: „Za mne klobouk dolů, hotel byl naplněn k prasknutí, pochvala paní ředitelce. Ve hře jsou nově i slovenské KOPky, které mohou být v Rajeckých Teplicích.“
Mezi dalšími tématy, o kterých Radek Nekola mluvil, bylo kolektivní vyjednávání (respektive schopnost společnosti ČD Cargo uzavřít PKS a podnikatelský plán na rok 2021): „Budoucnost je velká neznámá. Otázkou je, jak se bude dařit německé ekonomice. Na Dozorčí radě (3. 9. 2020) byl konstatován propad tržeb, propad přepraveného zboží, nicméně, jak jsem říkal už minule, společnost využila některá opatření, jak snižovat náklady, včetně paragrafu 209. Z prostředků MPSV společnost získala 65 milionů korun, vedení společnosti jsme pochválili za to, že se podařilo sáhnout i na tento institut. Každá koruna, která do společnosti přijde, je pozitivní,“ prohlásil Nekola s tím, že řeč byla i o dalších formách pomoci (sleva za dopravní cestu, sleva na silovou energii, apod.).
Nyní se podle Radka Nekoly připravuje 73. organizační změna organizačního řádu, některé změny se chystají i na úrovni THP. „Covid nám ukázal, že nové formy organizace práce, jako je práce z domova či sdílené kanceláře, mají svůj dopad. V tuto chvíli je vygenerováno 73 pozic, které by měly být zrušeny v rámci této organizační změny, a to ještě letos. Uvidíme, jestli se dostaneme do režimu hromadného propouštění, snahou vedení společnosti a sociálních partnerů je maximální využití ustanovení podnikové kolektivní smlouvy, která řeší nadbytečnost zaměstnanců naší společnosti. A co se týče ostatních zaměstnanců, musíme velice citlivě a s rozmyslem tento problém řešit. Tak například máme v některých provozních povoláních velkou dlouhodobou nemocnost, kterou musí řešit provozní jednotky při každodenním obsazováním pracovišť. Je pak těžké pro každého, kdo musí organizovat práci, přijímat informace o přezaměstnanosti, když nejsou schopni obsadit směnu. Takže přestože dle evidence máme dostatek lidí, tak ve skutečnosti jich mnoho chybí.“
Dále Radek Nekola informoval o Nadaci Železnice srdcem. „Jsem rád, že jsme našli společnou řeč při rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019. Nebudeme vyplácet dividendy, ale posílí se nad rámec o 8 milionů korun Sociální fond a těchto 8 milionů korun vložíme do Nadace Železnice srdcem, abychom se v budoucnu mohli důstojně vypořádat s následky mimořádných událostí,“ uvedl Radek Nekola a krátce se zmínil i o videokonferenci ETF, kde jedním z témat bude příprava návrhu dokumentu pro jarní zasedání, které má završit projednávání společného stanoviska k ECM. „Věřím, že poslední verze bude ku prospěchu opravárenství – že certifikován bude ten, kdo opravuje a certifikovanou osobou bude jenom jedna osoba.“
Telegraficky pak informoval o novém svazovém inspektorovi BOZP Pavlu Antoličovi (do voleb zůstane členem PV OSŽ ČD Cargo) a o tom, že fotbalový turnaj 10. 9. byl zrušen: „Nebudeme riskovat, že někdo bude pozitivně testován na covid,“ uzavřel.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic informoval o zahájení kolektivního vyjednávání u Správy železnic, které ve dnech 1. až 4. 9. 2020 probíhalo internátní formou v Berouně. „Kolektivní vyjednávání bylo oficiálně zahájeno generálním ředitelem Jiřím Svobodou 2. 9. 2020, projeli jsme si jak náš návrh, tak jednotlivé postoje zaměstnavatele,“ konstatoval. Na jednání se prezentovala firma Sphere, dorazila i ředitelka ČD travel, s. r. o., Blanka Jíšová, která informovala o likvidaci nevyužitých rekreací, o spolupráci s ostatními CK. „Jinak se domnívám, že na PKS se domluvíme, ale horší to bude u FKSP. A co se týče KOP, drtivá většina zaměstnanců je pro zachování stávajícího stavu. Aktuálně platí, že kdo odmítne Darkov z důvodu obavy z nemoci covid, může zůstat 12 dní doma,“ uzavřel.

O dění u nedrážních referovala Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV): konkrétně na Drážním úřadě (po dlouhém jednání byla PKS na DÚ podepsána, současně došlo k dohodě i u FKSP, podařilo se navýšení hodnoty stravenek a dohodnout pro letošní rok šest dní zdravotního volna), v Dopravním zdravotnictví (proběhlo další kolo jednání pracovní skupiny o úpravě tarifních mezd, další schůzka bude v říjnu): „Ohledně úpravy tarifních mezd jsme se neposunuli dál, neboť zaměstnavatel materiál ještě nepředložil. A pokud jde o dotace (příspěvek na mimořádnou odměnu pro zaměstnance v lůžkové péči) pro nemocnice s lůžkovou péčí, toto opatření vnese další rozpor do zdravotnictví, protože byla oddělena nemocniční a ambulantní péče,“ poznamenala. Renata Dousková informovala i o dění u společnosti Nymvag (mzdový řád generální ředitel podepsal, v zákonné lhůtě odešly připomínky OSŽ) a TSS Louny, kde zaměstnanci měli 1. 9. nastoupit do práce. „Ale nenastoupili, bylo jim sděleno, že pro vážné provozní důvody se výkon práce bude týkat jen určených provozních zaměstnanců (k rozběhu firmy v areálu), ostatní zaměstnanci dostanou náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku,“ dodala.

Na závěr bloku Informací ze zásadních jednání promluvil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý o zpracování právního posudku na způsob řešení situace v JMK advokátní kanceláří: „Lhůta dodání byla do 28. 8., první nástřel, který dokládá péči řádného hospodáře na straně ČD, byl dodán, je potřeba jej ale dopracovat, nebylo totiž dostatečně zpracované právní posouzení chování kraje v případě akceptace OSŽ podporovaných návrhů ze strany ČD. Proto byla analýza ještě vrácena k dopracování,“ konstatoval předseda OSŽ. Dále referoval o odvolacím řízení ve sporu s bývalým předsedou OSŽ Jaromírem Duškem (Dušek žaluje OSŽ za neoprávněné odvolání z funkce). „My jsme se odvolali a odvolací soud vyzval Jaromíra Duška, aby se do 14 dnů s námi dohodl, jinak se případ vrátí k soudu nižší instance. Stále platí, že nabízíme uznání jeho zásluh, omlouvat se nebudeme.“
V další části jednání informoval Martin Malý o jednání předsednictva ASO: „Věnovali jsme se právním záležitostem, automatickému valorizačnímu mechanismu u minimální mzdy (ASO je pro zákon, aby se neotvíral Zákoník práce), pokud jde o rušení superhrubé mzdy, tak ASO 15% daň podporuje jako ideální pomoc lidem i zaměstnancům (Malý: „Lidé by dostali přidáno a zaměstnavatele by to nic nestálo, jedná se o účinnou pomoc firmám i zaměstnancům.“), a co se týká kolektivního vyjednávání, tak doporučení od ASO pro požadavek odborů na nárůst mezd je s výjimkou zdravotnictví mezi 6 - 7 %, u zdravotnictví 10 %,“ dodal a krátce poté referoval i o jednání Bezpečnostní rady ČD (tři pracovní skupiny).

Dále Představenstvo OSŽ projednalo a schválilo tři dávky z Podpůrného fondu OSŽ, projednalo (a schválilo) čtyři žádosti o poskytnutí právní pomoci zastoupením v řízení před soudem (včetně přípravného), v příčinné souvislosti s mimořádnou událostí (včetně řízení o odškodnění a náhradách při pracovním úrazu). Rozsáhlá diskuse byla kolem přípravy sjezdu v roce 2021 (Představenstvo OSŽ souhlasilo s předloženým klíčem pro stanovení počtu a výběru delegátů VIII. sjezdu OSŽ v roce 2021).

Představenstvo OSŽ potvrdilo termín konání oslav 30 let OSŽ (29. 10. 2020 v hotelu Olšanka v Praze) a projednalo dokumenty předložené Organizačním výborem pro přípravu oslav 30 let OSŽ.

V závěru pak Představenstvo OSŽ mimo jiné vzalo na vědomí Zprávu vedoucího sportovní výpravy RM USIC ve sportovní střelbě a vyslechlo informaci předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové.

Michael Mareš

 

Právě přítomno: 329 hostů a žádný gestor