OBZOR ke stažení

Další krok v modernizaci tratě Olomouc – Šumperk byl učiněn ve čtvrtek 4. listopadu v dopoledních hodinách. Postupně bylo převedeno ovládání železničních stanic Šternberk a Uničov a celého traťového úseku Olomouc (mimo) – Troubelice (mimo) na Regionální dispečerské pracoviště (RDP) Olomouc hl. n., které se je umístěno na ústředním stavědle železniční stanice Olomouc hl. n.

Poslední směnu v Uničově vykonával ten den výpravčí Dominik Kubelka. „Pokud se týká samotné technologie, nedochází prakticky k žádným změnám, pouze obsluha zařízení bude prováděna namísto z Uničova z pracoviště v Olomouci,“ vysvětlil výpravčí. Podobně na tom je i sousední Šternberk.
V obou stanicích je instalováno elektronické zabezpečovací zařízení ESA 11 (na snímku), které je ovládáno počítačem. To bude po přepnutí obsluhy do Olomouce ve stanicích zachováno jako náhradní pracoviště pro případ mimořádností. Výpravčí zde budou také jednou za půl roku vykonávat dvě hodiny práce, aby v případě potřeby mohli ihned usednout za dopravní stůl. V Uničově v současné době zůstávají pouze zaměstnanci, sloužící ve funkci staniční dozorce.
Zatímco úsek trati z Olomouce do Uničova je již rekonstruován a vlaky na něm jezdí bez omezení, na zbylém úseku tratě z Uničova do Šumperka doposud probíhají stavební práce, které budou ukončeny v závěru příštího roku. Na přelomu roku 2022/2023 pak by měla být celá tato regionální trať plně modernizovaná. Poté, co zde budou nasazeny moderní elektrické jednotky, podstatně se zkrátí jízdní doby vlaků - nejvyšší možná rychlost vlaků zde bude umožněna rychlostí až 160 km/h. Na dálkovou obsluhu přejdou také železniční stanice Troubelice a Libina, takže na celé šedesátikilometrové trati nezůstane prakticky žádný výpravčí.
V 11 hodin bylo přepojeno do Olomouce ovládání železniční stanice Šternberk a Bohuňovice, o necelé dvě hodiny později pak technici AŽD přepojili také úsek Uničov a Újezd u Uničova. Ovládání celé trati tak bylo převedeno RDP. Výpravčí DOZ RDP Olomouc hl. n. mají na obrazovkách počítače přehled o celém dění na trati, včetně zastávek. Systém kamer umožňuje sledovat dění prakticky na celém úseku tratě.
Přechod na dálkové ovládání z jednoho místa přinese samozřejmě také změny do práce výpravčích. Kromě někdy dlouhého dojíždění za prací ubude také pohybu, na který byli výpravčí zvyklí. Dvanáctihodinové směny budou trávit na jedné židli před obrazovkou počítače bez možnosti přímého sledování jízdy vlaků. Takový už je ale trend současné práce při řízení dopravy, kde technika vítězí nad dosavadními „klasickými“ pracovními postupy.
Současně se vznikem RDP vzniká v Olomouci pracoviště dispečera železniční infrastruktury (DŽIN), které bude v nepřetržitém režimu zajišťovat problematiku provozování technologických zařízení, zejména sledování a vyhodnocování diagnostických a stavových informací zařízení infrastruktury nejen z úseku Olomouc – Šumperk, ale i z dalších tratí v obvodu OŘ Olomouc, které nejsou řízeny z CDP. Toto pracoviště bude mimo jiné i ohlašovacím pracovištěm pro příjem informací o poruchách, mimořádnostech apod. v obvodu OŘ Olomouc.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 260 hostů a žádný gestor