Na rekonstruované trati mezi Olomoucí a Šumperkem pokračují práce v úsecích Uničov – Libina a Libina – Šumperk. Mezi práce, které zde v blízkosti zdejšího letiště probíhají, patřilo i osazení nového mostu u Šumperka, který umožní nejen jízdu vlaků stokilometrovou rychlostí, ale zlepší i průjezdnost pro silniční dopravu. Most, který je svou délkou 27 metrů dvakrát delší, než most původní, se skládá ze dvou částí, z nichž každá váží bezmála čtyřicet tun.

Práce na osazení nového mostu byly provedeny v úterý 21. června za pomoci mohutného jeřábu, který obě poloviny mostu bezpečně usadil na nové železobetonové opěry. „Nyní zde budou až do 11. srpna probíhat dokončovací montážní práce, po jejichž dokončení budou pod mostem moci podjíždět automobily s výškou až 4,5 metrů místo dosavadních 3,1 metrů,“ uvedl David Režnar, hlavní stavbyvedoucí mostních staveb společnosti PORR, která montáž mostu zajišťuje.
Nový most je součástí rekonstruované a elektrizované tratě Olomouc – Šumperk bude vyhovovat i vlakům, které jezdí na hlavním tahu, neboť jmenovaná trať slouží jako alternativní objízdná trať v případě mimořádností či nehod v úseku Olomouc – Zábřeh na Moravě. Na celé trati je celkem 52 mostů a propustků, z nichž převážná část byla již rekonstruována
Na trati z Uničova do Šumperka probíhají v současné době práce na odvodnění trati, stavbě trafostanic, zajišťování svahu u Libiny, výměně kolejového spodku a svršku, pokládce kabelů, montáži technologie zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. „Veškeré práce by měly být ukončeny do 9. prosince, kdy z Olomouce do Šumperka budou moci vyjet vlaky v celé její délce po modernizované a elektrifikované trati,“ shrnul postup prací investiční náměstek ředitele Stavební správy východ Radomil Novák. V úseku Olomouc – Uničov budou po úplném dokončení prací vlaky jezdit rychlostí až 160 km/h, ve zbylém úseku pak rychlostí 100 km/h. V roce 2023 budou zde probíhat dokončovací práce na zabezpečení trati systémem ETCS, který zajistí maximální bezpečnost jízdy vlaků.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 160 hostů a žádný gestor