Po skončení sportovního zápolení na pátých Seniorských hrách OSŽ, které se konaly od 23. do 25. srpna v hotelu OSŽ Skalka v Rajeckých Teplicích (viz fotoreportáž „Páté seniorské hry OSŽ byly dnes zahájeny“), byly ve společenském sále hotelu vyhlášeny výsledky soutěží. Za organizátory předávali ocenění místopředsedkyně OSŽ Renata Dousková, předsedkyně Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ Danuše Polášková a ředitelka hotelu Skalka Emília Ďuračinská, za zaměstnavatele byl přítomen ředitel personálního odboru Správy železnic Pavel Koucký.

Výsledky oznámil hlavní rozhodčí Libor Kiš, předseda Regionální sportovní komise OSŽ v Olomouci: „Na prvním místě se umístilo družstvo Moravskoslezského kraje, druhé místo patřilo družstvu Olomouckého a Zlínského kraje a o pouhý bod za nimi skončili na třetím místě loňští vítězové z Jihomoravského kraje.“ Na dalších místech pak skončila družstva Východočechů, Nedrážních, Středočechů, Severočechů a Plzeňského kraje.
Všichni závodníci a závodnice obdrželi za své výkony diplomy, poháry a věcné ceny. Současně byli odměněni také závodník a závodnice s nejlepšími výkony - Jaroslav Ševčík z Liberce a Ludmila Raabová z Brna. Oceněni byli i nejstarší závodník a závodnice Miroslav Ondruch (80) z Valašského Meziříčí a Marie Mrázová (81) z Plzně. Poděkování zaznělo ze strany závodníků také směrem k pořadatelům a celý akt uzavřela předsedkyně RRS OSŽ Danuše Polášková: „Děkuji také celému sboru rozhodčích, bez nichž by uskutečnění her nebylo myslitelné.“
Následovala taneční zábava a následný den se všichni účastníci her rozjeli s dobrými pocity domů.


Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 286 hostů a žádný gestor