V ostravském hotelu Clarion se ve dnech 10. a 11. listopadu 2017 konal VII. sjezd OSŽ. Po schválení organizačních opatření vystoupil před delegáty jako první host předseda ASO Bohumír Dufek, který zkonstatoval, že ASO navázalo nadstandardní vztahy s ČMKOS, a že zájmy odborů (včetně těch železničních) se daří prosazovat i v Bruselu. Následovalo vystoupení předsedy slovenského Odborového združenia železničarov (OZŽ) Mgr. Františka Zaparanika, který připomněl nadstandardní spolupráci mezi OSŽ a OZŽ a vyjádřil naději, že budoucnost železnice v obou státech se bude ubírat správným směrem.

Předseda OSŽ Jaroslav Pejša poté přednesl zprávu Ústředí OSŽ o činnosti OSŽ po VI. sjezdu. Pejša zdůraznil mimo jiné fakt, že OSŽ se podařilo zabránit opakovaným snahám o redukování jízdních výhod pro zaměstnance železnic a vyzdvihl fakt, že OSŽ je neobyčejně úspěšné v hájení práv členů OSŽ v pracovněprávních sporech. Zprávu o hospodaření OSŽ přednesl Vladislav Vokoun, který zkonstatoval, že hospodaření OSŽ je vedeno hospodárně a bez plýtvání, takže rozpočty za uplynulé roky 2014 – 2017 byly vyrovnané. Následovala zpráva mandátové komise a volební komise, jakož i zpráva revizní komise OSŽ.
Po krátké přestávce byla zahájena volba nového předsedy OSŽ. Jednotliví kandidáti (Mgr. Martin Malý, Bc. Jaroslav Pejša, Vladislav Vokoun) se představili delegátům a přednesli své představy o dalším směřování OSŽ. V následujícím hlasování postoupili do druhého kola Vladislav Vokoun a Martin Malý, v němž Vladislav Vokoun získal 103 hlasů (48,13 %) a Martin Malý 111 hlasů (51,87 %). Předsedou OSŽ na další funkční období se tak stal Mgr. Martin Malý.
Po volbě předsedy byly projednány změny ve Stanovách OSŽ, byly provedeny volby I. místopředsedy OSŽ (Vladislav Vokoun), předsedkyně Revizní komise OSŽ (Barunka Balážová) a místopředsedy OSŽ pro správu majetku (Martin Vavrečka). Potvrzeno bylo rovněž 21 členů Ústředí OSŽ.
V následné diskusi se přihlášení delegáti věnovali otázkám režijních výhod, mediální politice OSŽ a nutnosti rozšiřovat odborovou činnost OSŽ i u soukromých dopravců. Diskutována byla i otázka zastoupení seniorů v OSŽ a další vydávání tištěného Obzoru.
Po ukončení diskuse následovalo hlasování o programu OSŽ do roku 2021 a přijetí navrženého usnesení.
Závěrečným vystoupením předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého byl VII. sjezd OSŽ v sobotu 11. 11. krátce po 11. hodině ukončen. Podrobný průběh VII. sjezdu OSŽ je zveřejněn na webových stránkách OSŽ.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 313 hostů a žádný gestor