OBZOR ke stažení

Správa železnic vydala výroční zprávu za rok 2019, čímž se symbolicky uzavřela éra Správy železniční dopravní cesty. Z pohledu státní organizace se rok 2019 zařadí mezi úspěšné a velmi intenzivní. Na opravy a údržbu železniční infrastruktury organizace prostřednictvím externích dodavatelů vynaložila téměř 11,9 miliardy korun.

Dohromady na neinvestičních dotacích stát podpořil provozuschopnost a obsluhu dráhy částkou více než 23,7 mld. Kč. Na investičních dotacích získala organizace více než 19,6 mld. Kč. Do provozu bylo uvedeno téměř 92 km zmodernizovaných tratí.

V loňském roce probíhala i intenzivní příprava dalších traťových úseků k zapojení do dálkového ovládání z pracoviště v budově CDP Praha v roce 2020. CDP Praha ke konci loňského roku řídilo provoz na 475 km tratí železniční sítě a CDP Přerov na 520 km tratí železniční sítě.

Od července 2016 organizace masivně investuje do nemovitostí osobních nádraží. Loni investice do výpravních budov překročily částku 480 mil. Kč. Dokončena byla mj. rekonstrukce výpravních budov v Kolíně, Břeclavi, Kralupech nad Vltavou nebo Přibyslavi.

Nezanedbatelnou částkou se na krytí nákladů podílejí výnosy z použití dopravní cesty ve výši necelých 3,7 mld. Kč, z toho více než 73 % dopravci ze Skupiny ČD. K tomu organizace utržila přes 114,4 mil. Kč z výnosů za přidělení kapacity.

Počet dopravců na síti stoupl k 31. 12. 2019 na rekordních 107. Dopravní výkon v ujetých vlakových km meziročně stoupl o 1,2 % na 174 985 tis. kilometrů, z toho 22,2 % odjely vlaky nákladní dopravy. Hrubý dopravní výkon nepatrně meziročně poklesl na 63 044 mil. hrtkm, z toho vlaky nákladní dopravy 43,4 %.

Roman Štěrba, výroční zpráva je k dispozici na webu

Již podruhé vydala Správa železnic statistickou ročenku, která přináší podrobnější údaje o tratích, vybavení kolejí, stanicích a zastávkách, traťové mechanizaci, zaměstnancích, dopravních výkonech na síti, plnění jízdního řádu, hospodaření a mimořádných událostech. Také statistická ročenka je k dispozici na webu.
 

Právě přítomno: 330 hostů a žádný gestor