V pondělí 12. prosince 2022 se v sídle OSŽ v Praze sešli dopisovatelé časopisu Obzor se zástupci redakce. Účelem setkání bylo zhodnocení úrovně časopisu Obzor z pohledu dopisovatelů, diskuse o jeho obsahu a vysvětlení připomínek ke změnám. Přítomno bylo dvacet dopisovatelů, redakci zastupovala Daniela Houdková a Miroslav Čáslavský, pro nemoc se omluvil šéfredaktor Milan Sedlák, který zaslal písemné vyjádření k nejčastějším připomínkám. Za vedení OSŽ a redakční radu byla přítomna místopředsedkyně OSŽ Renata Dousková.

Poté, co se koncem června změnilo složení redakce, získala poněkud jinou tvář také obsahová a grafická podoba časopisu Obzor. Ze strany dopisovatelů bylo poukazováno nejčastěji na skutečnost, že některé články, netýkající se přímo železnice, jsou rozsahem příliš dlouhé, což následně ubírá místo tradičním příspěvkům dopisovatelů. Připomínky byly také ke zveřejňování celostránkových inzercí na celé čtvrté straně v několika číslech Obzoru a na méně reportáží přímo z terénu železnice. Renata Dousková vysvětlila, že účelem inzerce bylo přiblížit nové možnosti rekreace členům OSŽ, a že některé další změny byly provedeny v souladu s rozhodnutím redakční rady Obzoru, kterou tvoří předseda a místopředsedové OSŽ. „Pokud se týká nedrážních organizací, i ty mají těsnou vazbu na železnici,“ dodala.

Redaktorka Daniela Houdková připomněla, že z důvodu nedostatku místa v Obzoru se připravuje zřízení nové rubriky na webu OSŽ, kde budou některé články dopisovatelů nově zveřejňovány. „Věřím, že tímto způsobem se dostane na všechny dopisovatele,“ sdělila stanovisko šéfredaktora Milana Sedláka. Ten dále ve svém příspěvku, určeném dopisovatelům, uvedl, že nedrážní tématika byla v Obzoru obsažena v pěti případech naproti 196 příspěvkům s tematikou drážní. Také pravidelné rubriky jsou až na výjimky otisknuty ve stejném počtu jako dříve. Redakce také navrhuje, aby příspěvky dopisovatelů, zveřejňované v Obzoru, měly rozsah cca 30 řádků, delší pak budou publikovány na webu OSŽ ve zvláštní rubrice. „Členové redakční rady s tímto návrhem vyslovili souhlas. Redakce samozřejmě bude ve své činnosti plně respektovat požadavky vydavatele (OSŽ) a svoji informační činnost náležitě upraví,“ dodal Milan Sedlák ve svém příspěvku. Vysvětlil současně příčiny změn a i některých nedostatků, které se vyskytly při změně redakce.

V následné diskusi dopisovatelé nejčastěji poukazovali na skutečnost, že Obzor je jediným médiem na železnici, v němž jsou zveřejňovány názory zaměstnanců na železnici, což přispívá k jeho čtivosti. „Omezením, či zrušením diskusních příspěvků by mohl zájem o Obzor klesnout,“ zaznělo mimo jiné v diskusi. Uvažované zavedení nové rubriky na webu OSŽ dopisovatelé vesměs uvítali. „Čtenáři také vyhledávají různé pozvánky, zajímají se o cestování, a rádi čtou o své práci,“ připomněla dopisovatelka Dana Žáková.

V závěru setkání dopisovatelé přiblížili svůj pohled na dění na železnici, nedostatky, které je třeba řešit a na něž je třeba poukazovat. Patří mezi ně například kultura cestování, omezování jízdních výhod železničářů, stále větší zasahování krajů do otázek osobní přepravy, či výhody železnice, týkající se oblasti ekologie. „Také je třeba řešit otázku nedostatku některých pracovníků na železnici, mezi něž patří například posunovači,“ dodal dopisovatel Petr Hájek.

V závěru popřála Renata Dousková všem přítomným „ostré pero“ a vyjádřila naději, že Obzor zůstane médiem, kde budou mít dopisovatelé své nezastupitelné místo.

 

Miroslav Čáslavský

 

  

 

Právě přítomno: 962 hostů a žádný gestor