1. Zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů.
2. Zachování dosavadního objemu tvorby FKSP a sociálních fondů.
3. Zachování možnosti daňového odpočtu odborových příspěvků.
4. Řešení možnosti dřívějšího odchodu do důchodu zaměstnanců nejzatíženějších profesí.


Ve čtvrtek 8. června proběhlo na ministerstvu financí za účasti zástupců všech zainteresovaných připomínkových míst včetně zástupce ASO, jednání o vypořádání připomínek zaslaných k vládnímu návrhu ozdravného balíčku veřejných financí. Toto jednání však až na několik dílčích záležitostí nevedlo k akceptaci připomínek a vládní návrh tak byl postoupen do jednání vlády s celou řadou rozporů ze strany připomínkových míst, včetně zásadních připomínek ČMKOS a ASO. Lze však konstatovat pozitivní skutečnost, že pokud se týká problematiky zaměstnaneckých benefitů, jsou stanoviska odborů a zaměstnavatelských organizací velmi blízká.

Následně ještě v úterý 13. června v dopoledních hodinách proběhlo na úřadu vlády na téma připomínek ASO a ČMKOS k vládnímu návrhu ozdravného balíčku jednání zástupců těchto odborových centrál s představiteli vlády ČR.  Ani toto jednání však prozatím bohužel nepřineslo žádnou dohodu na úpravě vládního návrhu. Zástupci vlády a odborových centrál pouze znovu vysvětlovali své návrhy a připomínky, aniž by je však druhá strana byla ochotná akceptovat. Vládní představitelé na jednání zopakovali své rozhodnutí předložit do sněmovny k projednání vládní návrh v původní podobě s tím, že případné legislativní změny bude možné činit až formou pozměňovacích návrhů při projednávání v parlamentu.

Touto aktuální situací se 13.6. v odpoledních hodinách na svém jednání zabývala porada předsedy OSŽ s tím závěrem, že pro OSŽ i přes dosavadní vývoj projednávání vládního návrhu nadále zůstávají prioritou požadavky, které na svém posledním jednání schválilo Ústředí OSŽ.

K prosazení těchto požadavků proto OSŽ povede další jednání s představiteli zaměstnavatelských organizací, vlády a politických stran za účelem dosažení potřebných úprav při projednávání legislativních návrhů vlády v poslanecké sněmovně či následně v senátu parlamentu ČR.

 

Právě přítomno: 233 hostů a žádný gestor