OBZOR ke stažení

Cestující, kteří po výstupu z vlaku na pražském hlavním nádraží pokračují v cestě na Žižkov, musejí obcházet celé nádraží, případně volit cestu tramvají. Část cestujících, ve velké míře především studenti Vysoké školy ekonomické, která se nachází cca 100 metrů od posledního nástupiště, si přes zákaz zkracuje cestu přes koleje. Tento dlouhá léta trvající stav by měl být ukončen v roce 2021, kdy by měly být dokončeny práce na prodloužení současného podchodu právě směrem na Žižkov, čímž všechny popsané komplikace odpadnou.

Na prodloužení podchodu vypisuje v těchto dnech SŽDC konkurs, jehož součástí je rovněž vybudování návazného pěšího propojení do objektů přilehlého komerčního centra s napojením na náměstí Winstona Churchilla. Se zahájením prací se počítá v květnu roku 2020, dokončen by měl být v srpnu 2021. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 142 milionů korun.
Předmětem projektu je dále výstavba eskalátorů a výtahu na výstupu z prodlouženého severního podchodu, ve kterém se současně zřídí informační a orientační systém. Práce budou zahrnovat potřebné přeložky kolejí, stávajícího kabelového kolektoru, vodovodu a úpravy kanalizace. Zhotovitel provede také související úpravy trakčního vedení a doplnění komunikace a pěších ploch u výstupu z podchodu. Kromě toho se vybuduje oplocení a venkovní osvětlení podél části upravované areálové komunikace.
V původním tendru na zhotovitele stavby, zveřejněném letos v červnu, byla výrazně překročena předpokládaná hodnota zakázky. SŽDC proto přistoupila k rozdělení této stavby do tří samostatných částí. V rámci navazující částí stavby dojde v následujících letech k výměně informačního a orientačního systému v celé železniční stanici a rekonstrukci nástupišť č. 5 až 7 včetně doplnění eskalátorů. Dále se provede výměna podhledů ve všech třech podchodech, které budou sjednoceny s prodlouženým severním podchodem.
Miroslav Čáslavský, s využitím tiskové zprávy SŽDC
 

Právě přítomno: 155 hostů a žádný gestor