OBZOR ke stažení

Po několika letech hledání optimálního technického řešení schválila v polovině prosince Centrální komise Ministerstva dopravy studii proveditelnosti, týkající se modernizace úseků Praha-Vysočany – Všetaty a Lysá nad Labem/Nymburk – Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou včetně novostaveb tzv. Všejanské, Bezděčínské a Dalovické spojky. Na základě tohoto souhlasu může SŽDC pokračovat v investiční přípravě této stavby.

V části nazvané pracovně Všetatská větev je navrhována elektrizace a částečně i zdvojkolejnění tratě. Úpravami projdou i železniční stanice – mimo jiné také bezbariérovým řešením nástupišť - a navrženy jsou i nové železniční zastávky. V úseku Praha-Vysočany – Všetaty je po dokončení stavby předpokládán interval osobních a spěšných vlaků 15 minut.
Z Lysé nad Labem do Mladé Boleslavi dojde rovněž k elektrizaci a zdvojkolejnění části tratě, úpravami projde i železniční stanice Mladá Boleslav-město a přestavěno bude i současné mladoboleslavské nádraží. Souborem těchto opatření bude možné zkrátit jízdní doby z centra Prahy do centra Mladé Boleslavi na 47 minut v souhrnném intervalu 30 minut.
Modernizace uvedených úseků má však daleko širší záběr a přinese po svém dokončení celou řadu benefitů. Patřit mezi ně bude mimo zvýšení atraktivity osobní železniční dopravy také zásadní zlepšení podmínek pro provozování nákladní dopravy a s ní související snížení negativních vlivů na životní prostředí.
Miroslav Čáslavský
s využitím tiskové zprávy SŽDC ze dne 30. 12. 2019
 

Právě přítomno: 253 hostů a žádný gestor