Po dvou letech od zahájení výstavby byla uvedena do provozu nejmodernější hala Českých drah pro údržbu železničních vozidel. Hala se nachází ve středisku údržby v Brně-Maloměřicích, disponuje dvěma kolejemi s délkou přes 150 metrů a bude sloužit především pro údržbu elektrických jednotek a vratných souprav Českých drah s potenciálem využití pro servis nových elektrických jednotek Jihomoravského kraje.

Mezi vybavení haly patří kromě prohlídkových kanálů a lávek také mobilní plošiny a mostový jeřáb s nosností 11 tun. Hlavním důvodem pro výstavbu této haly byla skutečnost, že Jihomoravský kraj disponuje mnoha elektrickými jednotkami, které jsou provozovány v dálkové i regionální dopravě. „Museli jsme proto počítat i s neodkladnými investicemi pro zajištění adekvátního zázemí, které tato opravárenská hala bezpochyby poskytne,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČD Ivan Bednárik. Podle jeho dalších slov je výstavbou haly zefektivněna například údržba 132 metrů dlouhých jednotek InterPanter, které bylo nutné pro jejich délku servisovat po částech, což prodlužovalo dobu jejich odstavení. Nová hala umožní přistavit na jednu kolej také až dvě jednotky RegioPanter, což výrazně sníží časovou náročnost oprav a umožní vozidla vracet rychleji zpět do provozu. „A je známo, že čas jsou peníze a také spokojenost zákazníků,“ konstatuje Bednárik.
Díky prohlídkovým kanálům se samostatnými vstupy jak z čela, tak z boku umožní nové servisní středisko zaměstnancům údržby pohodlnější, bezpečnější a efektivnější práci. Podél jedné koleje se nachází pevné prohlídkové lávky pro údržbu zařízení na střeše elektrických jednotek, druhá kolej je vybavena dvěma šestimetrovými mobilními plošinami. „Součástí je také jeřábová dráha s elektrickým mostovým jeřábem o nosnosti 11 tun, zařízení pro odsávání vakuových WC nebo signalizace posunu pro zvýšení bezpečnosti. Využito bylo také energeticky úsporných prvků například v podobě LED svítidel,“ říká Michal Kraus, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro provoz.
Výstavbu haly realizovalo sdružení společností TSS Grade a Doprastav za cenu 255,4 milionů korun. Projektová příprava byla zahájena již v roce 2016. Nezbytnou součástí stavby bylo propojení nové haly se stávajícími halami sever a jih, instalace trakčního vedení vnějších přístupových a objízdných kolejí či zpevnění manipulační plochy v blízkém okolí. Tímto postupem České dráhy dosáhly nemalých úspor případných budoucích nákladů.
V nové hale budou udržovány elektrické soupravy InterPanter, které národní dopravce provozuje na dálkových linkách R13 (Brno – Břeclav – Olomouc) a R19 (Brno – Česká – Třebová), a elektrické jednotky RegioPanter řady 640 a 650, provozované na regionálních vlacích v závazku Jihomoravského kraje. Vedle těchto ucelených jednotek budou v nové hale udržovány i vratné soupravy s řídícími vozy, které obsluhují spoje Jihomoravského a Zlínského kraje.
Virtuální prohlídka nové haly je možná zde: http://bluetrains.cz/galerie/jednotky/opravarenska-hala-dkv-brno-malomerice/  
Miroslav Čáslavský, s využitím tiskové zprávy ČD
Foto: České dráhy

Právě přítomno: 186 hostů a žádný gestor