OBZOR ke stažení

Několik železničních spolků vyzvalo dopisem ministra kultury, aby zahájil jednání s ministerstvem dopravy o změně systému, který státu umožňuje demolici a likvidaci nádražních budov. Spolky jsou přesvědčeny, že se jedná o systémovou chybu, která bohužel způsobuje likvidaci kulturních hodnot, což je nepřípustné. Podle nich je třeba změnit legislativu, umožnit jednodušší převod nepotřebných budov na spolky a obce a změnit i zákon o památkách.

Výzvu ministrovi kultury podepsalo pět spolků. „Po zkušenostech z různých kauz demolic nádražních budov v ČR je zřejmé, že je zde právní a systémové vakuum, které způsobuje, že mnohá nádraží jsou likvidována, aniž by stát aktivně hledal jiná řešení pro jejich využití. Nádražní budovy tak končí v černé díře nezájmu majitele Správy železnic a za přihlížení státu. Proto jsme vyzvali ministra kultury k tomu, aby zahájil na vládě jednání o nápravě. Jinak jako stát přijdeme o nenahraditelné kulturní hodnoty spojené s budováním železnic v 19. století na našem území,“ vysvětlil Ivo Dokoupil z Hnutí DUHA Jeseníky.
Pracovní skupinu „Zachraňme nádraží“ tvoří v současné době Hnutí DUHA Jeseníky, S.O.S. Karviná, Slezský železniční spolek, Nádraží Náměšť, a Klub historické techniky Praha. V dopise ministrovi kultury vyjadřují obavy z ničení kulturních hodnot, ukrytých v nádražních budovách, jejichž likvidaci označují za barbarský čin. „Již několik let jsme svědky brutálních rekonstrukcí a demolic nádražních budov v různých částech republiky, které Správa železnic prosazuje navzdory zájmům obcí a kulturní veřejnosti s evidentním nezájmem o zachování kulturního dědictví spojeného s budováním a rozvojem železnic v 19. a 20. století. Budovy nádraží a stejně tak provozní budovy, které se zachovaly do dnešních dnů díky zaostávající modernizaci drah, jsou podle našeho názoru důležitým dokladem historie technického rozvoje i architektonické úrovně Českých zemí i když nejsou památkově chráněny,“ píše se mimo jiné v dopise. Své obavy spolky dokládají konkrétními případy, kdy byly budovy milionovými náklady zlikvidovány nebo redukovány na přízemní stavby, čímž byla zničena jejich historická a kulturní hodnota.

„Žádáme Vás jako ministra kultury o zahájení jednání s ministerstvem dopravy a dalšími státními institucemi s cílem zjednodušení legislativy umožňující převod budov na spolky a fyzické osoby,“ píše se v závěru dopisu, který spolky odeslaly na ministerstvo kultury 8. května. O reakci ministerstva budeme informovat.
Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 228 hostů a žádný gestor