OBZOR ke stažení

V květnovém vydání děčínského Zpravodaje se na první straně věnuje primátor města Jiří Anděl tzv. Kozí dráze, resp. stanovisku města k této železniční trati (č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova). V úvodu konstatuje, že v posledních týdnech se opět začalo hodně mluvit o využití Kozí dráhy, přičemž především na sociálních sítích se objevila řada nepravd. Lidé se rozdělili na dva tábory, z nichž jeden tábor preferuje obnovení železnice, druhý pak (včetně vedení města) vznik cyklostezky.

„Je třeba si uvědomit, že se město Děčín nikdy nehrnulo do pozice provozovatele vlaků a není ani majitelem této železniční trati. Po ukončení pravidelné přepravy v roce 2007 naše město objednávalo turistické a příležitostné jízdy na této trati a to až do roku 2015, kdy byla trať prohlášena za nezpůsobilou provozu,“ píše primátor. Jak dále podotýká, město nezavinilo ani neprovozuschopnost, neboť na údržbu a opravy nemá naprosto žádný vliv, a nezavinilo ani zastavení provozu. Podle informací, které primátor získal, přestal Ústecký kraj objednávat dopravní obslužnost na této trati proto, že objednával obslužnost všech obcí podél trati autobusy a souběh dotovaných autobusů s dotovanou tratí není přípustný. „Lidem navíc lépe vyhovovala a vyhovuje doprava autobusy, nemusí se dostávat na vlakové zastávky daleko za vsí či městem,“ konstatuje děčínský primátor Jiří Anděl.
Podle dalších slov primátora od roku 2015 neprojel po trati žádný vlak a trať a její příslušenství a okolí je ve stavu, v jakém je (na ilustračním snímku stanice Jílové u Děčína v květnu 2020). Z tohoto stavu ji lze dostat pouze vynaložením mnoha desítek milionů korun, přičemž se nabízí otázka, zda je tato investice rentabilní. „Odpovědět na to musí ale vlastník a investor trati – Správa železnic, případně potenciální kupující této trati, pokud by se našel, ale nikoliv města a obce,“ připomíná primátor. Jak dále dodává, obcí se kraj pouze zeptal na názor, zda v jejich rozvojových plánech shledávají trať jako důležitou, případně jak by si představovaly její budoucí využití.
„Zastupitelé v Děčíně odpověděli demokratickou většinou, že mají za to, že větším turistickým a rozvojovým přínosem pro město by byla cyklostezka po tělese trati. Zdůrazňuji, že jsme nehlasovali o zrušení železnice, ani o opravách trati, ani o objednávce vlaků. Nepřísluší nám to,“ zdůrazňuje děčínský primátor. V závěru dodává, že město nebude trať ani opravovat, ani z ní sundávat koleje, město nebude tuto trať ani kupovat a ani na ní budovat cyklostezku. „Sám na toto téma povedu také další jednání jak se Správou železnic, tak s Ústeckým krajem,“ uzavírá svůj článek na první straně květnového děčínského zpravodaje děčínský primátor Jiří Anděl.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 232 hostů a žádný gestor