OBZOR ke stažení

Zajímavou akci uspořádala Republiková rada seniorů OSŽ v ostravském (moravskoslezském) regionu. Jednalo se o setkání členů klubů seniorů OSŽ Moravskoslezského kraje, které zorganizovala a záštitu nad ním převzala předsedkyně Rady, Danuše Polášková za pomoci a přispění ZV OSŽ Ostrava hl. n a olomoucké Regionální sportovní komise OSŽ. Hlavním účelem této akce bylo vzájemné poznání, doplněné zábavou. Setkání, kterého se zúčastnil i předseda OSŽ Martin Malý, se uskutečnilo ve čtvrtek 16. června 2022 v Děhylově v zahradní restauraci U Žáby.

V Moravskoslezském kraji působí celkem třináct klubů seniorů OSŽ s celkovým počtem více než tisíc členů, což je zřejmě nejvíce v republice. Za krásného slunečného odpoledne se v Děhylově (trať Ostrava – Opava), nedaleko vlakové zastávky, sešlo více než 160 členů těchto klubů, které přivítala předsedkyně RRS Danuše Polášková, místopředsedkyně ZV OSŽ Ostrava hl. n. Iva Strbačková, a zástupce Ústředí OSŽ Miroslav Feber z oddělení BOZP. Přítomen byl i člen RRS za Zlínský kraj Miroslav Ondruch. Za regionální sportovní komisi přivítali přítomné Petr Chovanec a Šárka Mužíková, kteří se svými kolegy zajišťovali sportovně-soutěžní část odpoledne. „Jsme velice rádi za tak vysokou účast, doufám, že vás nezklameme,“ řekla v úvodu Danuše Polášková.
Nutno dodat, že organizátoři opravdu nezklamali. Hlavní náplní odpoledne byly zmíněné sportovní soutěže, kterých se mohli zúčastnit všichni přítomní. Jednalo se o hod míčků do plechovek, házení kroužků na cíl, odrazy míčku na pingpongové raketě a běh s tenisovým míčkem na tenisové raketě. Vítané bylo i malé občerstvení, kde přítomní ocenili zejména výborné domácí koláče paní Antonie Odlevákové a její dcery Šárky Mužíkové.
Během celého odpoledne se přítomní senioři setkávali se svými bývalými kolegy ze zaměstnání, přičemž vzpomínali na svůj život, strávený mezi kolejemi. Na řadu přišla i hudební vložka, zajištěná bývalým strojvedoucím Karlem Štěrbou, který sklidil velký úspěch nejen jako zpěvák a kytarista, ale i jako výborný bavič.
Závěrečného ocenění soutěžících a předání drobných cen za jejich výkony, se zúčastnil předseda OSŽ Martin Malý, který na setkání přijel později z důvodu pracovního zaneprázdnění. „Cením si práce organizátorů i vysoké účasti vás všech,“ pozdravil přítomné, načež strávil v jejich kruhu celý zbytek odpoledne.
Setkání v Děhylově se po všech stránkách vydařilo a organizátoři by si přáli, aby bylo inspirací i ostatním klubům seniorům v celé republice. „Je to první akce tohoto druhu, jakýsi pilotní projekt, a budeme všichni rádi, když se podobné setkání uskuteční i jinde,“ zhodnotila na závěr setkání ostravských seniorů předsedkyně RRS OSŽ Danuše Polášková.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 293 hostů a žádný gestor