OBZOR ke stažení

V sídle Odborového sdružení železničářů se 9. ledna sešlo na čtyřicet zaměstnanců a odborových funkcionářů, podle změny názvu „nového“ podniku Správa železnic, státní organizace. Přivítal je tajemník PV OSŽ (ještě SŽDC) Miloš Paleček a perfektně připravená vizualizace jednotlivých bodů probíraných témat. Přítomni byli také zástupci zaměstnavatele, Ing. Evžen Pospíšil (na snímku spolu s předsedou OSŽ Mgr. Martinem Malým a místopředsedou OSŽ Petrem Štěpánkem) a Bc. Jitka Dolejšová z GŘ SŽ. Hlavní slovo a nejdelší výklad v úvodu měl místopředseda OSŽ Petr Štěpánek, který kolektivní vyjednávání vedl na téma uzavřené PKS, protože hlavně o tom školení bylo.

Petr Štěpánek objasnil jednotlivé etapy kolektivního vyjednávání, přičemž zmínil i korektní přístup zaměstnavatele k jednání. Věnoval se podrobněji jednotlivým článkům PKS, které doznaly změnu, jeho slova často doplnil upřesňujícími údaji Ing. Pospíšil. K samotné PKS a částem, které se týkají procentního mzdového nárůstu v tarifních stupních a dohodnuté procentní výše VO nezazněly žádné kritické hlasy. Dotazy se týkaly třeba upřesnění některých článků PKS jako je odstupné při ztrátě psychické způsobilosti zaměstnance, odměny při zaškolování, nebo záskoku za jiného zaměstnance. Více se diskuse týkala témat, která nesouvisejí s PKS, zazněly dotazy na důvody ke změně názvu organizace, změny loga firmy, ale i třeba jak se bude nově jmenovat Podnikový výbor.

Situaci kolem režijních jízdenek, jak fungují jízdní výhody podle zákona, možnému řešení situace v jihomoravském kraji se věnoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který byl hostem v další části jednání. Tajemník PV Miroslav Maincl, který je z Moravy hovořil o náladě, která je mezi zaměstnanci v tomto kraji, kdy podle uzavřené PKS je částka 3600,- Kč jako kompenzace a příspěvek na zvýšené jízdní náklady pro tyto skupiny zaměstnanců nedostačující a uzavřel svůj příspěvek otázkou, jak se k tomu staví SŽDC (SŽ) ?


Další bod programu školení se týkal rámcových zásad použití FKSP a změny vyhlášky 114/2002 sb. Tady byly dotazy na výklad vyhlášky, který se týká rekreačních pobytů objednávaných přes CK ČD-Travel, jejich cen a objednání prostřednictvím STKR. Nabídky pobytů jsou již na internetu, kdy je evidováno již 576 žádostí. Z jiného soudku byl dotaz na stav jednání o změnách v Katalogu prací, kdy se jeden z účastníků školení pozastavil nad informací, že by u některých výpravčích mohlo dojít i ke snížení jejich tarifních stupňů. Tady reagoval Ing. Pospíšil zdůvodněním, že výkon práce je u nich na jiné úrovni než v jiných stanicích s vysokou frekvencí vlaků, tedy proč to zaměstnavatel navrhuje. Petr Štěpánek řekl, že jednání je na začátku a není možné předjímat k jakým změnám dojde.

V závěrečné části školení dostali slovo zástupci odborného oddělení ESO OSŽ Mikuláš Hubicsák a Luděk Šebrle. Seznámili přítomné se změnami v oblasti pracovně právních předpisů, které se týkají výše minimální mzdy, rodinných přídavků, náhrad za pracovní úraz, ale i dávek nemocenské. Hovořili i o pojištění odpovědnosti zaměstnance při výkonu povolání, došlo i na zopakování zásad v „Desateru“ pro zaměstnance, pokud jsou účastníky na nehodové události a připomenutí potřeby využití telefonní krizové linky OSŽ. Připomenut byl Řád právní pomoci a jeho rozšíření, (na stránkách Obzoru č. 1 2020) a Statut podpůrného fondu. Řadu těchto materiálů, o kterých byla řeč, dostali účastníci školení písemně.
Miroslav Gloss

Právě přítomno: 265 hostů a žádný gestor