OBZOR ke stažení

V zasedací místnosti SOKV Ostrava se v pátek 17. ledna konalo první ze série školení k PKS na rok 2020. Řízení se ujal tajemník PV OSŽ ČD Antonín Leitgeb, s nímž za předsednickým stolem zasedl předseda PV OSŽ ČD Vladislav Vokoun a tajemnice Věra Nečasová. Přítomni byli i zástupci ESO – Mikuláš Hubicsák a Alena Šimáčková a inspektor BOZP Miroslav Feber. Na programu školení byly novinky v PKS Českých drah na rok 2020, aktuální a koncepční otázky OSŽ a očekávané události v roce 2020 v působnosti OSŽ (obě témata objasnil Vladislav Vokoun), změny v pracovněprávních předpisech a předpisech OSŽ v roce 2020 (Mikuláš Hubicsák), problematika jízdních výhod (Alena Šimáčková) a zásady hospodaření se sociálním fondem na rok 2020 (Věra Nečasová). Závěr školení patřil diskusi a dotazům.

Podle slov Vladislava Vokouna letošní kolektivní smlouva nejen zachovává benefity z loňského roku, ale zavádí některé benefity nové. „Členění kolektivní smlouvy je letos poněkud odlišné, než loňské, nic však v ní nechybí, jen jsou některá ustanovení přesunuta do jiných kapitol,“ připomněl Vokoun. „Již tradičně jsme dohodli vyčlenit 40 milionů korun na zlepšení pracovních podmínek v kapitole BOZP, rozšířila se možnost použití tzv. „pseudokopek“ (relaxační pobyty s příspěvkem zaměstnavatele), došlo ke zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění o 100 Kč měsíčně pro každého zaměstnance. Pro většinu zaměstnanců je nejdůležitější změnou navýšení tarifních stupňů o 4,9 % a zvýšení příplatku za tzv. špatný nástup a konec směn (včetně vylepšení podmínek pro jeho přiznání),“ vyjmenoval Vokoun základní změny. Jak dále připomněl, zachovány zůstaly i odměny za únik tržeb, kde nadále platí přepočítací koeficient za tržby z jízdenek, u nichž je uplatněna tzv. státní sleva. Rovněž jsou zachovány odměny i v případech uplatnění brutto smluv. K velmi pozitivním změnám došlo i v oblasti příspěvku na stravování a výše cestovních náhrad. „Celkový nárůst průměrné mzdy očekáváme na úrovni 6 - 7%,“ zdůraznil Vokoun. „Z mého pohledu hodnotím letošní PKS kladně, mzda zaměstnanců Českých drah je nadále o několik tisíc korun vyšší (především z důvodu příplatkové sféry), než je republikový průměr a rozdíl se nezmenšuje,“ uzavřel  svoje vystoupení ke změnám v PKS.
V další části školení vysvětlil Vladislav Vokoun očekávání a hlavní program OSŽ pro rok 2020. Rovněž krátce zmínil letošní 30. výročí vzniku OSŽ, které si připomeneme na slavnostním zasedání dne 4. června v Praze. Dále se věnoval aktuální a citlivé otázce režijního jízdného v Jihomoravském kraji.
Po přestávce pokračovalo školení vystoupením Mikuláše Hubicsáka (ESO OSŽ – Ú), který objasnil změny, které nastaly v pracovněprávních předpisech v roce 2020 (zvýšení minimální mzdy a důchodů, chystaná novela Zákoníku práce) a také změny a novinky ve vnitřních předpisech OSŽ. Upozornil přitom na Desatero člena OSŽ, Krizovou linku, Podpůrný fond, pojištění odpovědnosti a také právní pomoc, kterou OSŽ svým členům poskytuje. „Počet úspěšných právních pomocí v uplynulém roce znovu vzrostl, přičemž přibyla možnost poskytování právní pomoci i v osobních věcech členů OSŽ,“ zdůraznil Hubicsák. Veškeré záležitosti, týkající se právní pomoci a vnitřních předpisů OSŽ lze nalézt na webových stránkách OSŽ.
Alena Šimáčková objasnila změny v poskytování režijních výhod, zejména v Jihomoravském kraji. Připomněla, že jízdní výhody ČD platí ve stejném rozsahu jako vloni i na Slovensku, s výjimkou tratě Žilina – Rájecké Teplice.
Záležitosti, týkající se Sociálního fondu vysvětlila Věra Nečasová. Připomněla nově zavedenou Multisportkartu, s níž lze využívat nejrůznější sportoviště v celé republice a zmínila se o navýšení příspěvku na stravování, výpomoci při závažné dlouhodobé nemoci a příspěvcích na ozdravné pobyty u některých nově vyjmenovaných profesí.
Miroslav Feber připomněl chystaná školení BOZP a vyzval ke včasným přihláškám, než bude vyčerpána jejich kapacita.
V diskusi padly dotazy na otázky přesčasové práce, příplatků za kvalifikaci a nejasností, které v těchto otázkách někdy panují. „Jsem přesvědčen, že na většinu těchto věcí kolektivní smlouva pamatuje, záleží jen na správném využíti všech ustanovení ve prospěch zaměstnanců a nikoli hledání záminek jak něco nejde,“ poznamenal v odpovědi na toto téma Vladislav Vokoun v závěru školení.
Miroslav Čáslavský

 

 

Právě přítomno: 336 hostů a žádný gestor