Jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách v Praze dne 12. 2. 2020 začalo návštěvou zástupců zaměstnavatele; odborářům se přišla představit nová ředitelka odboru 10 GŘ ČD Ing. Monika Horáková, kterou doprovázela Mgr. Martina Maričová z téhož odboru. Nová ředitelka odboru se seznámila se všemi členy PV a vyslechla jejich připomínky.

Martina Maričová hovořila o některých dílčích organizačních opatřeních, například o tom, že od 1. 2. 2020 se počet CPS (centra personálních služeb) redukuje na tři, což však nemá vliv na počet pracovišť, a také o tom, že pro větší přehlednost se připravuje přejmenování CPS na západ, střed a východ.

Dalším hostem jednání byl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který informoval o důležitých událostech a jednáních posledních týdnů, především o schůzce na Úřadu vlády (4. 2. 2020) za účasti premiéra Andreje Babiše, pověřeného ministra dopravy Karla Havlíčka a generálního ředitele Českých drah, a. s., Václava Nebeského. V průběhu schůzky seznámili zástupci odborových centrál působících na železnici zástupce vlády s problematikou jízdních výhod a s dalšími problémy na železnici, jako jsou například tarifní komplikace pro cestující v souvislosti se zaváděním krajských integrovaných dopravních systémů, nedostatečná provázanost jízdních řádů sousedních krajů, nebo zajištění potřebné kontroly kvality systému školení zaměstnanců, zejména nových dopravců v aktuální situaci nedostatku provozních zaměstnanců, atd. Premiér a ministr dopravy projevili zájem o zlepšení spolupráce s odborovými organizacemi při řešení aktuálních problémů včetně dořešení problematiky jízdních výhod železničářů.

Předseda PV Vladislav Vokoun poté zhodnotil průběh školení ke kolektivní smlouvě, která proběhla na šesti místech republiky za velkého zájmu ZO OSŽ – 219 lidí. Seznámil členy podnikového výboru rovněž s rozhodnutím o realizaci centrálních akcí BOZP. „Letos byly požadavky z pracovišť vyčísleny na 64 milionů korun, zatímco vyčleněno na ně bylo původně 30 milionů,“ řekl Vladislav Vokoun. „Jsem velmi rád, že ve shodě všech sociálních partnerů se podařilo tuto částku navýšit na 49 milionů korun,“ dodal Vladislav Vokoun.

Hovořilo se i o uvolňování zaměstnanců na sportovní a kulturní aktivity, kdy se neustále hledá rozumný kompromis mezi možnostmi zaměstnavatele a požadavky pořadatelů a účastníků těchto akcí. „Rozumná míra pro sportovce či organizátory je 20 dní v roce,“ řekl Vladislav Vokoun. Jak dodal předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, uvolňování budou podepisovat jednotně šéfové podnikových výborů a další uvolnění nad limit 20 dní v roce bude nutno projednat se zaměstnavatelem.

Předseda OSŽ hovořil i o snaze vedení rozšířit benefity pro členy OSŽ. „Slevové karty pro členy OSŽ zatím nezískaly v Představenstvu OSŽ potřebnou podporu, ale již se podařilo rozjet jiný nový členský benefit a to projekt právní pomoc – občan. Bezplatné právní poradenství pro členy vychází z myšlenky, že nejlepší je předcházet vzniku větších problémů tím, že je řešíme s kvalifikovanou právní podporou hned na začátku,“ řekl Mgr. Malý.

Hlavním hostem jednání byl Bc. Václav Nebeský, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a. s. „Jdeme do přelomového roku,“ zahájil svůj výstup Bc. Nebeský. Od 1. 1. 2020 totiž platí nové smlouvy s kraji a vzhledem k nastavení podmínek nejsou České dráhy v jednoduché situaci. „Postoupením více pravomocí krajům došlo k nevratným změnám. Tato situace není dlouhodobě udržitelná,“ poznamenal Bc. Nebeský. Generální ředitel ČD poté ocenil počin odborů vyvolat schůzku s premiérem a ministrem dopravy. Podle jeho slov proběhlo jednání velmi korektně a bylo na něm nestranně poukázáno na to, že je současný systém nastaven chybně a nesystémově.

Bc. Nebeský seznámil členy podnikového výboru mimo jiné s tím, že na GŘ ČD probíhá prověřování, zda všechny dosavadní kroky a rozhodnutí učiněná na ČD jsou v pořádku. „Předpokládáme, že ano,“ dodal Bc. Nebeský. Bc. Nebeský dále informoval o tom, že se v nejbližších dnech začne oficiálně budovat strategie Českých drah, a to „odshora“, poté se bude týkat i dceřiných společností. Hovořil i o problémech v opravárenství a v nákupu vozidel a zmínil se také o možnosti rozšířit činnost ČD o provoz autobusů. Ujistil přítomné členy, že všechny kroky budou realizovány v úzké součinnosti se sociálními partnery, tedy PV OSŽ při ČD, a. s.

V diskusi se hovořilo jak o problematice bezpečnosti vlakového doprovodu (Bc. Nebeský přislíbil pomoc), či o situaci v kraji Vysočina, kde se od 1. 3. zavádí integrovaný dopravní systém, přičemž přechod na nové tarifní ceníky je velmi náročný (ceníky mají 700 stran) a zaměstnanci se obávají, zda tento přechod včas zvládnou. Rovněž v tomto případě přislíbil generální ředitel pomoc.

V závěru jednání podnikový výbor projednal některé organizační záležitosti.

Zdeňka SládkováPrávě přítomno: 245 hostů a žádný gestor