Informacemi z jednání Dozorčí rady společnosti ČD Cargo v podání předsedy Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radka Nekoly začalo v úterý 11. 2. 2020 další pravidelné zasedání podnikového výboru, které moderovala tajemnice PV OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová. Úvod pochopitelně patřil výsledkům hospodaření za loňský rok.

„Hospodářský výsledek za minulý rok byl splněn. V rámci projednávání hospodářského výsledku jsme probírali i analýzu dopadů opatření, která vydal výkonný ředitel Tomáš Tóth a která uspořila zhruba 70 milionů,“ uvedl Radek Nekola s tím, že největší podíl na úsporách mělo omezení přesčasové práce ve druhém pololetí roku 2019 a minimální převod nevybrané dovolené do roku 2020. Debata o úsporách pokračuje i na začátku letošního roku v podobě Opatření č. 2 výkonného ředitele a Opatření personálního ředitele, „byť některá opatření již nemusí přinést očekávané úspory,“ zdůraznil Radek Nekola. „Co se týče vývoje přeprav za měsíc leden (2020), bylo na jednání dozorčí rady konstatováno, že hodnotit tento měsíc nemá smysl (skluz je na počátku roku již takřka tradicí), nicméně poptávka po některých komoditách je v útlumu, včetně přepravy energetického uhlí (zhruba 40 vozů flotily Innofreight bude přesměrováno na přepravu kůrovcového dřeva), konkrétně poptávka pro Chvaletice je na minimu objednávky. Společnost musí hledat nové příležitosti a nové komodity,“ dodal. Na jednání dozorčí rady také zaznělo, že jak loňský podnikatelský plán, tak i ten letošní, budou významně ovlivňovat výkony našich zahraničních dceřiných společností (Nekola: „Velký potenciál si slibujeme od pobočky v Německu.“). „I já to vnímám jako něco, co nás v budoucnosti bude velice zajímat. Je to cesta, jak uchovat fungování ČD Cargo v evropském kontextu.“

Dále Radek Nekola zmínil projednávání údržby nových lokomotiv Traxx. „Prosazujeme, aby vozidla byla udržována v našich střediscích, abychom je byli schopni udržovat nejen pro nás, ale i pro další přepravce, kteří budou tyto lokomotivy provozovat,“ sdělil s tím, že školení na údržbu lokomotiv Traxx začnou v SOKV Ústí nad Labem (v průběhu letošního roku by mělo být dodáno deset lokomotiv této řady), poté Radek Nekola informoval o zavádění ETCS do lokomotiv (společnost ČD Cargo by měly mít v roce 2025 zhruba 300 lokomotiv vybavených tímto systémem). „Stále prověřujeme postup a výběr jednotlivých vozidel pro ETCS, která mají perspektivu.“ Řeč na jednání DR ČD Cargo byla i o možném propouštění zaměstnanců společnosti ČD Cargo, Radek Nekola upozornil, že v tomto případě existuje nařízení o informování úřadů práce. „Apeluji při debatě o nadbytečnosti na komunikaci v rámci Skupiny ČD tak, abychom takového zaměstnance využili jinde,“ dodal.

Telegraficky pak Radek Nekola informoval o jednání Ústředí OSŽ (22. 1. 2020) i o jednání zástupců odborových centrál u premiéra Andreje Babiše (4. 2. 2020), mimo jiné i na téma „jak jízdní výhody zakomponovat do celostátního tarifu“. „Ambice jsou velké, usnesení (Ústředí OSŽ) zní jasně, potřebujeme mít v květnu problematiku vyřešenou.“

V závěru bloku Informací ze zásadních jednání se Radek Nekola zmínil i o kolektivním vyjednávání, které směřuje do závěru, pokud se podaří vyřešit poslední rozporné body, může být kolektivní smlouva podepsána již tento čtvrtek. Součástí kolektivního vyjednávání je také vyřešení kompenzace zaměstnancům, kterých se nebude týkat navýšení mezd z novelizace Katalogu zaměstnání. Návrh odborových centrál je stanovit výši příspěvku 1000 Kč nominální hodnoty vyplácený měsíčně všem profesím, kterých se nedotkne Katalog zaměstnání. Radek Nekola dále informoval o změnách v zásadách hospodaření se sociálním fondem na úrovni centrálního rozpočtu.

Mimořádné odměny za loňský rok u společnosti ČD Cargo nebudou, i když podnikatelský plán (na rok 2019) byl splněn a překročen. Podle Radka Nekoly nebyla splněna podmínka, která je v stávající platné kolektivní smlouvě pro vyplacení mimořádných odměn. Podle členů PV OSŽ ČD Cargo ale tuto záležitost vnímají zaměstnanci velmi negativně.

Na druhou část jednání se dostavili zástupci zaměstnavatele Ing. Mojmír Bakalář a Ing. Josef Kreische, aby vysvětlili opatření personálního ředitele, kterým bylo ředitelům PJ, SOKV i dalších složek uloženo průběžně informovat o předpokládaných dopadech opatření (úprava technologií) do zaměstnanosti s cílem zajistit ve spolupráci s personálním odborem možnost využití nabídky disponibilních pracovních míst (i u Českých drah) pro zaměstnance, kteří by se mohli stát nadbytečnými. Na adresu čtvrtečního (13. 2. 2020) kolektivního vyjednávání Mojmír Bakalář uvedl: „Doufám, že se maximálně v názorech přiblížíme tak, abychom směřovali k podpisu PKS. Máme připravené návrhy a známe i názor druhé strany, návrh OSŽ, nikdo jiný tak neučinil, takže pokud se k tomu přikloní i ostatní odborové centrály, můžeme to dotáhnout do konce.“

V diskusi pak Mojmír Bakalář krátce reagoval na projevy nespokojenosti z řad členů PV k úsporným opatřením: „Lidé si přeplánovali březen a ptají se, co bude dál. Jejich život naplánovaný na půl roku, na rok dopředu, vzal za své,“ uvedl jeden z členů PV OSŽ ČD Cargo. „Zvrtlo se to někam jinam, bude se propouštět, lidé ještě nemají PKS a už se bojí, co bude dál, protože personál se neustále snižuje,“ dodala Blanka Lomnančíková.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 315 hostů a žádný gestor