Letos již podruhé, ve středu 19. 2. 2020, se v Praze ke svému pravidelnému jednání sešlo Ústředí OSŽ. Tradiční program, tradiční body – na únorové zasedání totiž bývají pravidelně zařazovány informace o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ (za II. pololetí 2019), Zpráva o činnosti oddělení BOZP (v roce 2019) a informace o organizování sportovních a kulturních akcí železničářů (v roce 2020). Jim pak, také zcela tradičně, předcházely informace ze zásadních jednání.

Standardní proces, standardní kroky, těmito slovy hned v úvodu I. místopředseda OSŽ (a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD) Vladislav Vokoun zhodnotil první měsíc platnosti PKS u Českých drah (finalizují se dokumenty související s PKS). „Rok se rozjíždí, máme konečně kompletní vedení (představenstva i personálního odboru), dokončuje se podnikatelský plán. Pro nás je důležité, že se pracuje i na střednědobém plánu,“ uvedl Vladislav Vokoun s tím, že podnikem „aktuálně hýbe“ problematika ETCS, ať už mobilní či stacionární části. „Zdá se, že přání bylo otcem myšlenky. Potíže se zavedením má celá Evropa a časový pres jen zvyšuje ceny a hatí koordinaci mobilní a stacionární části, s tím teď velmi bojujeme,“ dodal. EU se podle něj usnesla, že také sjednotí kvalitu železničních vozidel, s tím souvisí aplikace směrnice ECM a certifikace vozidel u ERA do roku 2023. „I s tím se nyní musí ČD zabývat, je to opět honění na poslední chvíli. Asi si dovedete představit, co nás čeká, často máme vozidla, která se už sériově nevyrábějí,“ konstatoval.

Na stejné téma (ETCS/ECM/ERA) hovořil i místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radek Nekola. „Už před dvěma lety jsem na to upozorňoval. Ono se to netýká pouze výroby vozidel, ale obrovské požadavky jsou i na údržbu, a to z hlediska technologií a odborné způsobilosti. Naštěstí jsme dokázali eliminovat myšlenku, aby každý zaměstnanec byl certifikován. To je něco, co by doslova paralyzovalo naše opravárenství z hlediska udržování vozidel,“ prohlásil. Aplikace ECM bude podle něj znamenat obrovské investice, především do údržby a kvalifikace zaměstnanců, ale i do technologií. „Tomu my se nebráníme, protože v ČR máme nejvíce opraven v rámci EU (aktuálně je to 196 licencí), což je obrovský počet vzhledem k rozloze a počtu dopravců,“ dodal. Aplikací směrnice ECM podle Radka Nekoly dojde ke zdravé selekci. „Někteří budou nuceni rezignovat, protože agenda s ECM je velice drahá. Proto by měl být kladen důraz na kooperaci všech opravářů v rámci ČD ve věci sdílených technologií a udržitelnosti na tomto trhu. Nicméně termíny to jsou šibeniční! Dva roky upozorňujeme naše zaměstnavatele, že je třeba se na připravované změny připravovat, ale bohužel se tady dva roky přešlapuje na místě a najednou se dostáváme do spěchu, ve kterém může dojít k chybám,“ upozornil. „Nicméně doufám, že to ČD, ČD Cargo i DPOV zvládnou.“
Krátce se Radek Nekola vrátil i k nedávno (13. 2. 2020) podepsané kolektivní smlouvě u společnosti ČD Cargo, jejíž součástí je i novelizovaný Katalog zaměstnání. „V průběhu minulých let se měnily technologie a pracovní činností u spousty povolání. Zároveň se do toho promítlo i to, jak v budoucnu uspět na trhu práce. Takže jsme přistoupili k revizi Katalogu zaměstnání (KZ), který především posiluje zaměstnance údržby a zaměstnance provozu. To načasování bylo původně směrováno do doby, kdy se společnosti dařilo, protože takováto změna má vždycky v sobě zvýšené náklady. Projednávat dokument v době, kdy se firmě úplně nedaří, není ideální, to načasování se nám tedy moc nepodařilo, ale dokument (Katalog zaměstnání) je dokumentem pro budoucnost společnosti. Máme dost prostoru na to, aby každému zaměstnanci mohl být k 1. 4. povýšen v rámci KZ tarif, a nebo mu byl vyplácen kompenzační příspěvek. Zítra (20. 2. 2020) následuje technické čtení PKS (zaměstnavatel bude s odboráři v dubnu objíždět PJ/SOKV a na školeních vysvětlovat sporné body PKS).“
Radek Nekola rovněž mluvil o hospodaření společnosti (v roce 2019 i v roce letošním). „Zatím se podnikatelský plán daří plnit, byť leden je vždycky slabší a rozjezd není tak rychlý. Vývoj ukazuje, že pokles přepravy energetického uhlí nebyl jen problémem minulého roku, ale je to dlouhodobý proces a společnost musí hledat nové komodity. K 1. 3. začíná naše společnost podnikat v Německu, na německém trhu, jsme v tomto směru jedním z prvních národních nákladních dopravců v Evropě, kteří mohou podnikat v Německu,“ poznamenal Radek Nekola s tím, že pro odboráře je to „úplné novum“: „Budeme jednou zaměstnávat cizí státní příslušníky, musíme tomu v budoucnu přizpůsobovat PKS a další dokumenty s tím spojené. Nicméně věřím, že stejně tak, jak se to povedlo v Rakousku a Německu, budeme postupovat i v jiných zemích. Každopádně je to cesta, jak udržet ČD Cargo na evropském trhu. Nechceme čekat, až to spadne a pak lámat rukama, ale jdeme tomu naproti,“ uzavřel.

O setkání odborových centrál (30. 1. 2020), o 1. změně Rámcových zásad FKSP a zásad C-FKSP na základě novelizace vyhlášky114/2002 Sb., i o první změně PKS a personálních změnách u Správy železnic informoval místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ SŽDC Petr Štěpánek (nyní lze z FKSP koupit při úmrtí i smuteční věnce). „Nedospěli jsme k dohodě na plánu akcí na rok 2020, požadujeme, aby prostředky z C-FKSP byly podílovány přiměřeně k počtu zastupovaných členů, což vzbudilo velký rozruch u většiny odborových centrál,“ zdůraznil Štěpánek s tím, že OSŽ navrhuje pro léta příští stanovovat takto vypočtené finanční částky jako finanční rámec pro jednotlivé odborové centrály. „Připadá nám neadekvátní požadované navýšení finančních částek z C-FKSP pro některé menší odborové centrály, přitom ještě letos musíme v rozpočtu reagovat na rozšíření počtu cestovních kanceláří, nabízejících letní (dotovanou) rekreaci.“
Předseda OSŽ Martin Malý dodal, že nevidí důvod, proč by se prostředky z C-FKSP na pořádání kulturních a sportovních akcí měly rozpočtovat jinak než podle počtu zastupovaných členů, obdobně jako je tomu na organizačních jednotkách Správy železnic. „Paragrafy o zákazu diskriminace, kterými argumentuje ADP (Aliance drážního provozu), jsou naopak právě na naší straně. Je skoro až komické, když odborová centrála, která v posledních letech čerpá z C-FKSP na pořádání těchto akcí na hlavu výrazně více než OSŽ, hovoří o tom, že je při čerpání C-FKSP nějak diskriminována. Diskriminováno je naopak OSŽ!“ shrnul Martin Malý.

„I u nás je zrovna tak hektický život, jako v jiných společnostech, přesto řeknu jen zásadní věci,“ řekla na úvod předsedkyně NeRV (Nedrážní republikový výbor OSŽ) a místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková: „V ŽPSV je ukončeno kolektivní vyjednávání, zaměstnavatel vyplatil zaměstnancům 13. a 14. plat za rok 2019. Pro letošní rok je domluven 5% nárůst mezd,“ konstatovala Renata Dousková s tím, že ze společného jednání s jednatelem společnosti vyplývá, že společnost ŽPSV má dost zakázek, „takže se uvažuje o zavedení dvousměnného provozu“. U společnosti RYKO Děčín byl v PKS domluven nárůst platů o 5 %. Společnost CZ LOKO zase začala vyvážet nové (malé posunovací) lokomotivy do Srbska. „Společnost CZ LOKO jde cestou nejen dodání lokomotiv, ale i následného full servisu,“ doplnila. Poněkud komplikovanější situace je naopak u HMS Louny (Lounská vagonka). „Máme na stole předloženou kolektivní smlouvu, kterou jsme připomínkovali a uvidíme, jak se povede její realizace. Majitelé chtějí zaměstnancům přidat na věrnostních prémiích. Dále zmíním společnost Skanska, která získala poměrně dlouhý úsek na D1 a má další zakázky a upevňuje tak svou pozici na stavebním trhu. A pokud jde o (ŽOS) Nymburk, tak tam došlo ke změně majitele (NyWag), kdy jsme opakovaně vyzvali vedení této společnosti k zahájení kolektivního vyjednávání, ale zatím bez odezvy,“ řekla dále Renata Dousková. „Poslední informace není příjemná, při srážce tramvají v Brně byl vážné zraněn jeden náš člen OSŽ. Byla mu poskytnuta účinná pomoc.“

Pár slov k problematice jízdních výhod poté pronesl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který seznámil členy Ústředí OSŽ především s průběhem schůzky zástupců odborových organizací na železnici s premiérem Andrejem Babišem, ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem a generálním ředitelem ČD Václavem Nebeským (4. února 2020), včetně tří hlavních okruhů témat, která odboráři předložili k jednání, a to: oblast bezpečnosti (podle odborářů by měly zesílit kontroly týkající se zajištění řádného proškolení zaměstnanců a bezpečnosti provozu vůbec), role krajů v železniční dopravě (podle odborů by měly kraje při objednávání dopravy více přihlížet k celostátním zájmům) a jízdní výhody železničářů.
„Stát vedle financování železniční infrastruktury a dálkové osobní železniční dopravy navíc ještě přispívá krajům na zajištění regionální osobní železniční dopravy ročně 3,5 miliardami korun a podle nás by měl podmínit čerpání těchto prostředků respektováním celostátní koncepce rozvoje železniční dopravy a jízdních výhod železničářů. Dnes ten příspěvek kraje dostávají v tomto ohledu prakticky bez jakýchkoliv podmínek,“ podotkl Martin Malý. „Ze strany premiéra i ministra dopravy byly naše připomínky přijaty pozitivně a byli jsme vyzváni ke spolupráci při jejich prosazování. Mám z toho setkání dobrý pocit,“ řekl Martin Malý doslova. „Nicméně termín červnové stávky v případě nedořešení problematiky jízdních výhod zatím stále trvá – na tom se nic nemění,“ odvětil na dotaz z pléna.

V závěru informací ze zásadních jednání informoval Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, o zasedání předsednictva ASO, které se mimo jiné zabývalo důchodovou reformou a udržitelností stávajícího systému.

Ústředí OSŽ vzalo na vědomí Informaci o tvorbě a použití Podpůrného fondu OSŽ za II. pololetí 2019 (důležitý členský benefit). Ústředí OSŽ dále vzalo na vědomí Zprávu o činnosti oddělení BOZP OSŽ-Ú za rok 2019, předloženou vedoucím oddělením BOZP JUDr. Petrem Kožmínem, LL.M., a poté vedoucí Mezinárodního oddělení OSŽ-Ú Ing. Ondřej Šmehlík informoval o organizování sportovních a kulturních akcí železničářů v roce 2020. Ústředí OSŽ vzalo předložené informace (Hodnocení akcí FISAIC 2019 a Plán akcí FISAIC 2020, respektive Hodnocení železničního sportu 2019 a Kalendář železničního sportu 2020) na vědomí.

Závěr pak patřil organizačním záležitostem (Ústředí OSŽ schválilo žádost s prodejem nemovitosti ZO OSŽ ČD Depa kolejových vozidel Děčín) a bodu Různé.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 339 hostů a žádný gestor