Jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo se (na rozdíl od PV OSŽ při Českých drahách, které bylo přeloženo), konalo ve středu 11. 3. 2020, v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, a to za účasti zástupců zaměstnavatele: konkrétně výkonného ředitele Ing. Tomáše Tótha, personálního ředitele Ing. Mojmíra Bakaláře a Ing. Josefa Kreische ze stejného odboru.

Personální odbor společnosti ČD Cargo podle Mojmíra Bakaláře v souvislosti s nemocí COVID-19 (koronavir) pečlivě sleduje dění a reaguje na opatření a doporučení vydávaná státními orgány. Mojmír Bakalář zopakoval základní informace z vydávaných interních opatření a opětovně apeloval na potřebu dodržovat základní hygienická pravidla a nutnost pohlídat kolegy, kteří se vrací z rizikových destinací, aby se ihned nahlásili hygieně a u svého ošetřujícího lékaře. Mojmír Bakalář dále poznamenal, že touto cestou apeluje na zaměstnance ČD Cargo, aby po skončení pracovní doby nosili domů svěřenou mobilní techniku pro případ vyhlášení domácí karantény.

V diskusi se členové PV zajímali o chybějící dezinfekci na pracovištích (Na trhu bohužel v tuto chvíli není, nicméně máme snahu ji zajistit, odvětil Bakalář), i o to, zda budou školení k PKS 2020/2021 (Nebudou, bude pouze elektronická verze k proškolení PKS a interních norem, dodal). „Jakmile bude (elektronická verze) hotová, pustíme ji ven. Předpokládám, že se tak stane na konci března,“ poznamenal Mojmír Bakalář. Mluvilo se i o zbytečnosti některých opatření na hranicích, například na silničním přechodu v Mikulově, zatímco na nádraží v Břeclavi cestující ve vlaku z Vídně nikdo nekontroluje, či o systemizaci vozmistrů (opatření k systemizaci již byla vydána).

Výkonný ředitel ČD Cargo Ing. Tomáš Tóth poté mluvil o PKS, o aktuálním vývoji hospodaření společnosti i o dopadech koronaviru na personál a provoz. Řeč byla mimo jiné o výkladu PKS na PJ a SOKV: „Co jsme společně s odborovými partnery dojednali, to jsme připraveni nyní plnit. Kdyby docházelo k přesvědčení, že tomu tak není, neváhejte o tom informovat vedení společnosti, budeme to řešit,“ slíbil Tomáš Tóth: „Všichni bychom se měli chovat podle uzavřené podnikové kolektivní smlouvy. Je to platný a závazný dokument,“ dodal.

Tomáš Tóth dále mluvil o PKS a Katalogu zaměstnání jako o cestě, „...jak nepřicházet o zaměstnance v klíčových profesích a jak obstát na trhu práce“. „V rámci kolektivního vyjednávání došlo k úpravě Katalogu zaměstnání, ve většině případů se jedná o nárůst jedné tarifní třídy, u ostatních profesí, kterým se v Katalogu tarifní zařazení nemění, budeme nově přiznávat tzv. kompenzační odměnu. Ta je ve výši 3 % z mediánu mezd v naší společnosti. V úhrnu se tak bavíme o částce cca 238 milionů korun, o kterou se meziročně zvedají osobní náklady. Ano, je nutné férově říci, že v této částce je zahrnut i nárůst nákladů dojednaný v podnikové kolektivní smlouvě, jejíž platnost právě končí, kde nárůsty mezd byly dojednány počínaje 1. 4. 2019. Je tak na trhu nutné vydělat o 238 milionů korun více, abychom zajistili ziskovost našeho hospodaření.“

Tomáš Tóth dále pohovořil o situaci v některých odvětvích ekonomiky, která mají vliv na hospodaření společnosti. Byla zmíněna problematika hnědého uhlí, i situace v metalurgii, kde ve druhé polovině loňského roku zaznamenala společnost meziročně nižší objemy. „V těchto komoditách nepřicházíme o zákazníky, nicméně objemy jsou nižší. V hnědém uhlí je třeba zmínit, že prudký růst cen emisních povolenek významným způsobem zasáhl do výrobních cen elektrické energie z hnědouhelných elektráren, optikou malospotřebitelů pak trvale klesá poptávka po tříděném uhlí a v neposlední řadě této komoditě nepomáhá ani teplejší zima. Nicméně zatím to není nijak dramatické. Hnědé uhlí budeme vozit dál, vládní energetická koncepce počítá v energetickém mixu s hnědým uhlím daleko za rok 2030. Samozřejmě nelze očekávat, že bychom v této komoditě dosahovali i nadále špičkových hodnot z předchozích let. V metalurgii jsme zaznamenali ve druhé polovině loňského roku také pokles, který souvisí s dovozem levné oceli ze zemí mimo EU.“

Také podle Tomáše Tótha poklesl objem návozu surovin do hutí, především železné rudy, pokles vývozu hotových hutních produktů byl pak logickým sekundárním efektem. „V prvních měsících letošního roku zaznamenáváme mírné zlepšení situace,“ dodal Tomáš Tóth dále s tím, že aktuálně v souvislosti s koronavirem lze očekávat největší problémy v kombinované dopravě, automotiv, které jsou ovlivněny problémy v Číně, ale nižší přepravní výkony lze v posledních dnech sledovat také na přepravách strojírenských výrobků směr Itálie.

V rámci diskuse k aktuální ekonomické situaci v ČD Cargo pak Tomáš Tóth mimo jiné zareagoval na dotaz, zda se chystá útlum jednotlivých vozových zásilek: „Jednotlivé vozové zásilky jsou naší konkurenční výhodou. Tento produkt neopouštíme, naopak. Mimo kombinované dopravy je to jediný způsob, jak dostat zátěž ze silnice na železnici. Není důvod jej tedy opouštět. Zaměřujeme se ale samozřejmě na jeho efektivitu,“ zdůraznil.

ČD Cargo za leden a únor podle Tomáše Tótha „nevykazuje zatím nějaká dramaticky odlišná čísla od plánu“. „Situace v prvních dvou měsících byla dobrá, stabilizovaná, ale přijímáme samozřejmě opatření,“ prohlásil.

V závěru jednání taktéž zaznělo, že s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci zaměstnavatel chystá další opatření tak, aby zaměstnanci, kteří budou muset zůstat mimo pracoviště, mohli pracovat z domova, s dovětkem, že se to samozřejmě týká profesí, u kterých je to z podstaty jejich činnosti možné.
Dotazy byly dále směřovány i na tzv. „spanilé jízdy“ členů představenstva po PJ. Tomáš Tóth vysvětlil, že například Ing. Zdeněk Škvařil (člen představenstva pověřený řízením úseku provozu) se tak přesvědčuje, zda zvolená technologie je v daném místě odpovídající a diskutuje se šéfy PJ, zda ji nelze přenastavit jiným, efektivnějším způsobem. Tomáš Tóth odpověděl i na dotaz týkající se úspor při rušení prací v sobotu a v noci ze soboty na neděle. „Jestli se to vyplácí? Vyplácí! Optimalizujeme nevytížené vlaky. Rád bych ale podotkl, že s každým zákazníkem jsou řešeny jeho potřeby individuálně. Tedy nelze říci, že neobsluhujeme o víkendech. To by nebyla pravda,“ uzavřel.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 217 hostů a žádný gestor