Vážené kolegyně a kolegové,

ve smyslu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN, ze dne 7.3.2020, kterým byla nařízena mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a navazujících opatření zaměstnavatelských subjektů Porada předsedy OSŽ dne 11.3.2020 rozhodla o přijetí těchto mimořádných opatření:

 

 

  1. Ruší se všechna školení OSŽ - semináře na 1. pololetí 2020 (v termínu od 16.3.2020 do 29.4.2020 v RZ Prudká u Tišnova a hotel Lesní chata v Kořenově).

  2. Ruší se všechny akce železničního sportu, které OSŽ pořádá ve spolupráci se zaměstnavatelskými subjekty v termínu od 12: 00 hod dne 11. března 2020 do konce měsíce dubna 2020.

  3. Ruší se jednání Ústředí OSŽ dne 18. března 2020 v Praze

  4. Ruší se Reprezentační ples železničářů dne 20. března 2020 v Olomouci

O případných dalších krocích OSŽ v této oblasti bude vedení OSŽ neprodleně informovat.
Omlouváme se účastníkům a pořadatelům dotčených akcí za způsobené komplikace a předem děkujeme za pochopení.

V Praze, dne 11. března 2020

Mgr. Martin Malý, předseda OSŽ

Právě přítomno: 208 hostů a žádný gestor