V pořadí již 33. zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Správě železnic, které se konalo ve čtvrtek 25. 6. 2020 v sídle OSŽ v pražských Vysočanech a které moderoval předseda PV Petr Štěpánek, mělo reprezentativní obsazení.

Vedle předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého se jej totiž zúčastnil i generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA, s ředitelem personálního odboru Ing. Pavlem Kouckým a Bc. Jitkou Dolejšovou (skupina sociálního dialogu). Přítomni byli i vedoucí odborných oddělení OSŽ-Ú JUDr. Petr Večeř (ESO) a JUDr. Petr Kožmín, LL.M. (BOZP). Prakticky ihned po kontrole usnesení z minulého jednání dorazil na zasedání generální ředitel Správy železnic (dále SŽ) Bc. Jiří Svoboda, MBA. V úvodu poděkoval za operativu, kterou v době koronavirové epidemie zaměstnanci SŽ dennodenně prokazovali, a vyjádřil se i k aktuálním otázkám, jako je třetí změna PKS či Katalog zaměstnání. „Vnímám vaše dopisy, v nichž vyzýváte a doporučujete, ale na takovéto výzvy a doporučení je brzy. I mým cílem je udržet plnou zaměstnanost. Teď se chci zabývat tím, co je před námi – nejvíce jak dále pokračovat ve spolupráci s ČD-Telematika. Ta nám předloží 30. 6. 2020 nabídku, jak si cení svých 224 zaměstnanců, a až ta nabídka zazní, tak vás budu informovat,“ řekl s tím, že ne vždy je outsourcing to nejlepší řešení.
V souvislosti s Katalogem zaměstnání si neodpustil malou výtku směrem k odborům: „Zaměstnavatel tomu věnoval vyšší pozornost, než vy. Ze strany zaměstnavatele se tomu věnovalo maximum, snažili jsme se, co to šlo, a stejně jsme promarnili dva měsíce. Sáhněte si do svědomí!“ Mluvil i o fenoménu KOPek a o stanovisku odborových centrál k třetí změně PKS. „Chápu, že žijete současností, ale my už se zabýváme rokem 2021. Zítra (26. 6.) je rozpočtový výbor, řeší se rozpočet 2021 u SFDI, a od toho se odvíjejí podřízené organizace. Bavíme se o zaměstnanosti, o tom, jaká bude režie, a to všechno se musí protnout s Katalogem zaměstnání. Mzdy tvoří pětinu až čtvrtinu našeho rozpočtu, nebude to jednoduché období,“ prohlásil dále.
Jiří Svoboda zmínil i téma jednotné tarifní politiky, jednotné jízdenky. „Otevírají se i témata, která jsou velice citlivá. Na podzim letošního roku bychom se například mohli bavit o prodeji jízdenek ze strany SŽ. Budeme se bavit i o jízdních výhodách. Považuji za naprosto nesystémové řešit zvlášť benzín a zvlášť jízdní výhody pro zaměstnance. Přeji si, aby to bylo rozhodnuté co nejdříve, aby se toto téma nestalo něčím, co nabourá kolektivní vyjednávání,“ zdůraznil. „A na závěr něco optimistického: provozní zaměstnanci se budou na podzim převlékat do nových uniforem. Dejte vědět, pokud máte i vy z pohledu provozních zaměstnanců signály, co by se dalo rozšířit nebo doplnit, ale pro komfort zaměstnanců, ne pro příbuzné!“ zdůraznil.. V závěru svého vystoupení si popřál, aby se zaměstnanci SŽ vždy těšili do zaměstnání.

Pavel Koucký se pak podrobně věnoval třetí změně PKS, která je spojena s řešením problematiky KOP a variantami, jak se vypořádat se zhruba 700 zaměstnanci, kteří z důvodu koronavirové epidemie neměli možnost KOP vyčerpat. „Proto jsme v návrhu zachovali možnost čerpání kondičních pobytů, proto jsme zachovali i tu variantu, která byla předtím vyhlášena, a to vzít si volno, nebo si vzít 6000 Kč a udělat si vlastní program,“ řekl a v narážce na společné stanovisko odborových centrál dodal: „Nemyslím si, že v zájmu zastupovaných zaměstnanců je odmítnout širší portfolio navržené zaměstnavatelem – nechť se zaměstnanec rozhodne.“
Také Pavel Koucký mluvil o Katalogu zaměstnání („Faktem zůstává, že když jsme se v srpnu 2018 dohodli na nějakém postupu, tak se ten harmonogram dostal do dvouměsíčního skluzu. Proto bychom se tedy chtěli 29. 6. významně posunout.“) s tím, že problematika přiřazování tarifních stupňů neznamená odchýlení od stávající struktury. Dále mluvil o připomínkovém řízení předpisu Bp1, a také o oprávněnosti kontrol BOZP na pracovištích SŽ, respektive kdo má právo tato pracoviště kontrolovat.
V závěru došlo i na novelizovaný předpis D1: „Připomínky dorazily a budeme se tím zabývat, nebude to jednoduché, ale nemůžeme to přejít jen tak,“ řekl k tomu generální ředitel Jiří Svoboda.

„Beru kritiku, ale házíte nás do jednoho pytle. Myslím si, že náš PV OSŽ při Správě železnic odvedl na předložených návrzích kus práce. To, že to někdo nepodepíše, není naše chyba. Naše argumentace vychází z podnětů a poznatků, které nám sdělují naší provozní zaměstnanci. Dvouměsíční skluz na katalogu zaměstnání není jen naší vinou, ale i jiných odborových centrál, které nedodržely termín k zaslání připomínek,“ řekl Petr Štěpánek, předseda PV OSŽ při Správě železnic. Dále konstatoval, že vyjednávací pozice OSŽ je o to složitější, „…protože se zabýváme a zastupujeme největší počet zaměstnanců ve všech profesích a zaměstnáních, které u Správy železnic zajišťují činnosti pro zabezpečení a provozování dopravy. A co se týče 3. změny PKS, tak jsme svolali odborové centrály a shodli jsme se na jednotném stanovisku, které jsme v zákonné lhůtě zaslali zaměstnavateli a budeme naše stanovisko prezentovat a vysvětlovat i na společném jednání 30. 6. 2020.“

V následné diskusi se například mluvilo o účelnosti reorganizace u Správy železniční geodézie (Svoboda: „Rozdělení působnosti Olomouc versus Praha bylo nevyvážené, proto se mi nejvíce líbila varianta spojení.“) i o budoucnosti stavebních správ (Svoboda: „Čekají nás výluky, které jsme ještě nezažili. Stavební správy mají před sebou opravdu složité období.“).

O problémech s rekreacemi poté členy PV informovala ředitelka ČD travel Mgr. Blanka Jíšová. „Bohužel jsme se dostali do stavu, za který nemůžeme. Pokud bychom rekreaci organizovali pouze my, s každým bychom se dohodli, a buď mu peníze vrátili, nebo nabídli jinou alternativu - ideálně pobyt v Česku nebo v jiné bezpečné destinaci. Ale tím, jak byla rozšířena nabídka o jiné CK, s tím mnoho udělat nemůžeme. Máte-li zájezd například od BlueStyle, reklamace probíhá podle podmínek této CK a do toho my nemůžeme zasáhnout,“ řekla hned v úvodu a dodala: „Já nespokojeným klientům říkám: obraťte se na ty odbory, které nebyly spokojeny s naší nabídkou, a které tvrdily, že další cestovky jsou daleko lepší, a teď vidíte ty důsledky. My jsme vždy upřednostňovali zájmy zaměstnanců. Ale jiné cestovky mají za úkol hlavně generovat zisky - což je logické,“ uvedla dále.
Podle Blanky Jíšové se resort cestovního ruchu stále vzpamatovává z koronavirové krize a potýká se s obrovskými problémy: na Krétě otevře jenom 60 % hotelů, Chorvatsko je jen vlastní dopravou (autobusy pojedou až od 20. 7.), a podmínky se neustále mění. „V tuto chvíli ještě není jasné, zda bude povinnost mít roušku v letadle, či v autobuse rozvážejícím klienty v dané destinaci,“ podotkla. „Pokud rušíme zájezd my, automaticky vydáme poukaz na klienta, který má možnost jej odmítnout - pokud jde o osobu 65+ nebo samoživitelky/samoživitele. U červencových pobytů i měsíc před odletem dáváme jen 10% storno. Jinak v pondělí (29. 6.) budeme posílat první ´lasty´, a to do destinací, o kterých víme, že se budou lítat,“ shrnula.
Poté Mgr. Jíšová odpověděla na řadu dotazů, například na téma pojištění zájezdu při onemocnění koronavirem, nebo v případě karantény („Za karanténu vám pojišťovna nedá ani korunu, nikdo vám nezaplatí ani pobyt, ani letenku, jedině musíte onemocnět koronavirem, nebo si před odletem přikoupit další speciální pojištění.“); na dotaz: Proč není v nabídce ČD travel více domácích penzionů, odpověděla: „My bychom je rádi nabízeli, ale penziony s námi nechtějí spolupracovat, protože si kapacitu prodají sami. Ale i tak nabízíme letos penzionů více.“ Mgr. Jíšová zmínila i kampaň „Jeďte do hotelu v Česku a stát vám přispěje“: „Není všechno tak, jak hlásá televize. Ano, dostanete slevu, ale až na příští rezervaci, nebo pouze tehdy, když nejedete s cestovní kanceláří,“ uzavřela.

V závěru pak Martin Malý stručně připomněl návrhy různých forem pomoci státu železničním dopravcům, postiženým v důsledku epidemie COVID-19, které se OSŽ snaží prosazovat (např. dočasné odpuštění nebo snížení poplatku za dopravní cestu, odpuštění sankcí za neodebranou elektrickou energii, posunutí termínu zavedení výhradního režimu ETCS na vybraných tratích, odsunutí ECM, nebo odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, které železnice nelogicky platí při využívání ekologické elektrické trakce), jejichž projednání bude vedle problematiky systémového řešení jízdních výhod na železnici a dalších témat obsažených v materiálu Ministerstva dopravy - Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030 - předmětem připravované schůzky na ministerstvu dopravy v týdnu od 7. července. Přispěl také svým pohledem do diskuse k problematice KOP, které se nerealizovaly z důvodu epidemie COVID-19, a také k tématu využívání některých KZAM v segmentu řízení provozu v rámci diskuse ke Katalogu zaměstnání.

Závěr jednání byl pak věnován organizačním záležitostem. Příští jednání PV se uskuteční 27. 8. 2020.

Michael Mareš


Právě přítomno: 194 hostů a žádný gestor