Kontrolou přítomnosti (připojení), a následně kontrolou plnění úkolů (při níž mimo jiné zaznělo, že covidová situace neumožňuje uskutečnit schůzku ETF, sekce opravárenství, která se měla konat na jaře v Praze, respektive to, že polovina letenek do apartmánového domu Orion v řecké Leptokárii je již prodána), začalo v úterý 2. 2. 2021 jednání Představenstva OSŽ, které proběhlo formou videokonference prostřednictvím MS Teams.

Blok informací ze zásadních jednání začal tradičně I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách Vladislav Vokoun: „Velmi stručně: nedávno byl schválen podnikatelský plán, který musel reflektovat na současnou složitou situaci. Samozřejmě ale v tuto chvíli je nejvíce diskutovaným problémem všeobecné hledání úspor, což vyvolává, zejména mezi administrativou, logické znepokojení,“ řekl Vladislav Vokoun v úvodu s tím, že příští týden bude (i o tom) jednat s předsedou představenstva ČD Ivanem Bednárikem. „České dráhy jinak pokračují v trendu přizpůsobování provozu požadavkům (krajů a státu), část zaměstnanců je částečně na překážkách v práci a částečně na home office. Probíhá jednání s kraji, některé smlouvy končí, někde se musí podepsat dodatky, to je to, co nás teď nejvíce trápí. Jinak zásady čerpání Sociálního fondu (SF) jsme podepsali už vloni a v tuto chvíli dojednáváme konkrétní částky na specifické položky,“ uvedl Vladislav Vokoun dále a dodal, že „…navzdory epidemii nepředpokládáme krácení příspěvků na sport a kulturu a podstatnou část zůstatků z loňského roku požadujeme převést do roku letošního. Tak to je ve stručnosti to, co teď probíhá. Ještě zmíním ohlášenou organizační změnu v odboru 30 GŘ ČD. Očekávám, že příští týden ji budeme na PV, který bude probíhat formou videokonference, projednávat.“

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, poté informoval o setkání odborových centrál se zaměstnavatelem (26. 1.) prostřednictvím videokonference: „Řešili jsme běžnou agendu (nedokončené body v rámci kolektivního vyjednávání), asi to nejdůležitější téma bylo, co budeme dělat s neuplatněnými KOP za rok 2020, a shodli jsme se na úpravě PKS 2020 prodloužením nebo přesunutím těchto KOP do roku 2021 pro ty, kteří mají nárok jednou za dva roky, a do roku 2022 pro ty, kteří mají nárok jednou za 3 roky,“ řekl Radek Nekola s tím, že zaměstnavatel ale není tomuto řešení (kvůli chybějícímu personálu) nakloněn: „Přenesení do let 2021/2022 by podle něj znamenalo personální zátěž, proto přišel s finanční kompenzací (za neuskutečněné KOP), což jsme jednak odmítli jako předčasné řešení, a jednak podle nás jde o pokus zpeněžit nepeněžní benefit.“ Další jednání k tomuto bodu bude 8. 2. 2021: „Samozřejmě vnímáme, že tlak na potřebu provozních zaměstnanců je obrovský, ale ještě je před námi dostatečná doba.“
Smutnou informací byla pak konstatace, že společnost ČD Cargo už ve dvou případech musela řešit dopady COVID-19 na zaměstnance: „Konkrétně jsme řešili sociální výpomoc rodině jednoho zemřelého zaměstnance (na covid) a zabývali jsme se i činností Nadace Železnice srdcem a pomocí směřovanou našim zaměstnancům v rámci fungování této nadace. Řešili jsme samozřejmě i centrální SF, v tuto chvíli jsou v něm dostatečné prostředky a nic nebrání čerpání ve stejných intencích, jako v roce 2020. Shodli jsme se i na příspěvku (z C-SF) na pořádání sportovních a kulturních akcí, naopak neshodli jsme se na interní normě, která řeší složky nadtarifní mzdy.“
V další části Radek Nekola informoval o jednání ETF, sekce opravárenství (na téma digitalizace opravárenství), kde se mimo jiné mluvilo i o výměně na pozici předsedy této sekce: za končícího Wernera Schwarze byl navržen Manfred Scholze z německého EVG (Nekola: „Právě probíhá hlasování per rollam a jak zatím mám informace, tak se domnívám, že v tuto chvíli už má více než padesátiprocentní podporu.“).
Třetím bodem, kterému se ve svém vystoupení Radek Nekola věnoval, bylo sjednocení automatických spřáhel na nákladních vozech v Evropě: „Evropa usiluje o sjednocení automatických spřáhel, hledá se shoda napříč Evropou, a naším cílem je přesvědčit Evropu, aby i ekonomicky slabší podniky měly šanci se zapojit do tohoto projektu. To je jeden z nových bodů, kterými se skupina pro opravárenství (v rámci ETF) zabývala. Naše republika vstupuje do debaty, a i vedení společnosti si je vědomo, že bychom se mohli dostat do vakua.“
Telegraficky pak Radek Nekola referoval o jednání Dozorčí rady ČD Cargo dne 21. 1. 2021 („Nebyly tam žádné body, které by nějak vybočovaly, hospodaření jede podle plánu, lednové výsledky zatím neukazují na krizi; leden zatím vypadá, že se nákladní doprava vrátila minimálně do roku 2019.“). „V rámci maximální snahy o uspokojení našich zákazníků jsme si (jako společnost ČD Cargo) pronajali další lokomotivy typu Vectron, protože Bombardier se dostal do problémů s plněním dodávky, byť v tuto chvíli již rozjel naplno výrobu. Lokomotivy Vectron nebudou jen pro české území, sledujeme poměrně slušný vývoj v Německu. Tolik za mne.“

S pozitivními informacemi poté vystoupil Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic: „Minulý pátek na jednání (odborových centrál se zaměstnavatelem) jsme se dohodli na zásadách C-FKSP na rok 2021, všechny tři zbývající odborové centrály tento dokument podepsaly. Projednávali a podepsali jsme i druhou změnu PKS na rok 2021, která je zpřesněním textace v příloze 1 (článku 17). Neznamená to ale, že by se někomu snižoval nárok na dovolenou, je to jenom čistě úprava textace,“ poznamenal Petr Štěpánek s tím, že „stravenkový paušál“ se přesunul do jednání o 3. změně PKS a zatím se čeká, jak jednání ohledně tohoto bodu dopadnou: „Zda tedy ponechat klasické stravenky, nebo přejít na stravenkový paušál. V anketě (průzkum si dělalo OSŽ samo, někteří jsou pro ponechání elektronické stravenky, která poskytuje určité benefity) mezi zaměstnanci je drtivá většina pro stravenkový paušál, který má ale jistá úskalí. Souvisí to i s novelizací vyhlášky 114, která umožňuje finanční příspěvek. Takže teď řešíme, jakým způsobem to poskytovat zaměstnancům, aby na tom nebyli hůře. Jednání pokračuje tento týden v pátek (5. 2.),“ řekl Petr Štěpánek s tím, že definitivní verdikt, zda stravenkový paušál, nebo stravenky, zatím nepadl.
KOP u Správy železnic je nyní v situaci, kdy se čeká na výsledek výběrového řízení a běží odvolací lhůty. „Zaměstnanci by mohli začít jezdit na konci února, respektive na začátku března, zatím nejsme informováni o lokalitách, ale budou dvě v Česku a dvě na Slovensku. Předpokládá se, že nejdřív se bude jezdit na KOP v Česku, protože Slovensko je zatím zavřené z důvodů pandemie,“ dodal Štěpánek.

Místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru OSŽ Bc. Renata Dousková informovala o tom, že ČD travel jako první z nedrážních organizací, bude mít stravenkový paušál, a i v DPMB se o tom diskutuje (Bc. Dousková a M. Novotný se zúčastnili jednání v DPMB: „Naším záměrem je to, aby byla zachována v maximální míře zaměstnanost. Dalším bodem, který jsme projednávali, je zachování benefitů a odpočitatelné daňové položky.“): „Rozklad ke stravenkovému paušálu najdete mimo jiné v posledních Sondách, i podle nás to není nejlepší způsob volby, ale zaměstnanci o to mají zájem. Jinak zítra nás čeká kolektivní vyjednávání v Dopravním zdravotnictví (které se bude mimo jiné týkat stravenkového paušálu, úpravy dovolené dle legislativy a tarifních mezd), otázka navyšování mezd byla již řešena, ale setkání se zaměstnavatelem teprve bude, proto nebudu konkrétní. Poslední má informace se týká Drážního úřadu, kde v tuto chvíli řešíme stížnosti několika zaměstnanců. Blíže vás o tom zatím informovat nebudu. Podrobnosti až později,“ dodala.

O mimořádném jednání tripartity v pondělí 1. 2. 2021 informoval předseda OSŽ Mgr. Martin Malý: Mělo jediné téma - návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. „Předkladatel návrhu (MPSV) tvrdí, že každá osoba se podle dostupných statistických údajů ve sledovaném období před karanténou v průměru setká s pěti osobami, ale většina při trasování hlásí jen jeden nebo dva kontakty. Lidé nechtějí poškodit své kolegy či známé na příjmu, a proto kontakty s nimi nehlásí, čímž se účinnost trasování výrazně snižuje. Ministryně Maláčová proto navrhla vyplácet zvláštní příspěvek, který by sanoval propad v příjmech při čerpání nemocenské v případě karantény,“ shrnul Martin Malý obsah jednání, které nevedlo k jednoznačnému závěru: „Odbory návrh MPSV v zásadě podpořily, ale ze strany zaměstnavatelů zazněl nesouhlas. Zaměstnavatelé se obávají, že by to bylo lidmi zneužíváno (že by mohli být nahlášeni a za dobrý průměr být doma i ti, kteří s osobou v karanténě či izolaci neměli kontakt), a že by stát měl spíše přispět firmám na testování. Takže tripartita se v zásadě na ničem neshodla a budou si to muset projednat ve vládě a v parlamentu. Uvidíme nakolik to ministerstvo dokáže prosadit politicky.“

V závěru Informací ze zásadních jednání informoval Martin Vavrečka (místopředseda OSŽ pro správu majetku) o využití programu COVID II nájemné za období říjen, listopad, prosinec u nájemců Lesní chaty a hotelu Oddech.

V další částí členové Představenstva OSŽ schválili dvě dávky z Podpůrného fondu OSŽ a dvě žádosti o navýšení částky na poskytnutí právní pomoci v řízení před soudem.

Poměrně bohatá byla diskuse k bodu „Příprava VIII. sjezdu OSŽ“, který uvedl Martin Malý slovy: „Vývoj (epidemie) je nepříznivý, i optimistické předpovědi hovoří o tom, že až někdy kolem pololetí by mohla nastat normalizace poměrů a vláda by mohla upustit od restriktivních opatření. Proto jsme se rozhodli navrhnout posunutí termínů konferencí a sjezdu tak, abychom se nedostali do nesouladu s právními předpisy. Až pokud očkování nezabere, nezbyde se tedy smířit s tím, že budeme realizovat jak konference, tak i sjezd videokonferencí. Ale zatím pořád ta šance je, že zdravotníci tu situaci nakonec zvládnou.“
Po dlouhé diskusi nakonec představenstvo navrhlo Ústředí OSŽ posunout konání konferencí v ZO až do června, podnikové konference přesunout na říjen a sjezd uspořádat nejpozději do šesti měsíců od stávajícího data. Předběžně plánovaný termín sjezdu je 25. a 26. 3. 2022. Konečné rozhodnutí v této věci však dle platných právních předpisů může učinit pouze Ústředí OSŽ, kterému bude problematika předložena k projednání na nejbližším zasedání, tj. 17. února 2021.

V rámci Organizačních záležitostí Představenstvo OSŽ navrhlo Ústředí OSŽ vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie definitivně zrušit oslavy třiceti let OSŽ, vyslechlo informaci vedoucího MO OSŽ Ing. Ondřeje Šmehlíka o aktuální situací v oblasti sportu, kultury (FISAIC/USIC) a rekreací „V březnu jsou v plánu sjezdové lyžování a běžky, uvidíme, zda se to bude konat. Jinak všechny sportovní akce a FISAIC akce plánujeme až od května. Do té doby se soustředíme na organizování virtuálních akcí – každý měsíc (leden až březen) aspoň tři. Asi jste si všimli, že před Vánoci dělaly naše členky ozdoby na vánoční stromek, který stál na Masarykově nádraží. Podobným způsobem bychom chtěli přispět k výzdobě i o Velikonocích,“ uvedl a na adresu rekreací dodal: „V tuto chvíli se u pobytů v apartmánovém domě Orion v Řecku blížíme ke 180 prodaným zájezdům, což je dobré. Problémy nám dělají pouze první dva turnusy,“ dodal.

V závěru pak přišly na řadu informace Revizní komise OSŽ a bod Různé, v němž na dotaz Miroslava Maincla, tajemníka PV OSŽ při SŽ, ohledně režijek v Jihomoravském kraji (Jak proběhlo lednové jednání ohledně režijek?) Martin Malý uvedl: „Mám to zatím pouze zprostředkovaně z vedení ČD, jednalo se o úpravě ceny příplatku pro držitele režijek na vlaky Jihomoravského kraje (JMK) a změně nastavení souvisejících plnění ze strany ČD, ale tyto návrhy byly ze strany JMK odmítnuty s tím, že obě strany (ČD a JMK) budou společně prosazovat zapracování zaměstnaneckého jízdného do jednotného celostátního tarifu.“

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 152 hostů a žádný gestor