Zhruba padesát minut diskutoval ve středu 10. 3. 2021 poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník prostřednictvím videokonference se členy Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách a generálním ředitelem ČD Ivanem Bednárikem nad návrhem zákona o „zakonzervování drah“.

„Nejsem zlý poslanec z malostranských paláců, jsem z Pardubic a mám k železnic blízko. Celou politickou kariéru se snažím být transparentní, nehraji postranní hry, proto mě zaskočilo, že OSŽ tento návrh odmítá a je proti,“ řekl Martin Kolovratník na úvod s tím, že svým způsobem cítil křivdu, „…že se ho nikdo na jeho názor nezeptal“ a poslal proto předsedovi PV OSŽ při ČD Vladislavu Vokounovi emotivní dopis. Nicméně teď, s odstupem času, připouští „dvě slabá místa“ jím předloženého návrhu: provozní slepotu (jako autoři nevnímali dostatečně souvislosti) a absenci diskuse: „…že jsme to nikde nevysvětlili, což jsem ani já nevěděl a bral jsem to za hotovou věc, i proto jsem z vaší záporné reakce dodnes překvapen,“ dodal.

Pozměňovací návrh poslanec Kolovratník vysvětloval z pozice místopředsedy Správní rady Správy železnic: „Jako člen Správní rady bojuji za Správu železnic. Peníze, které (na údržbu) dostáváme, netečou ze zdi, ale musíme si je vybojovat, a víte všichni, že kromě investiční přípravy jdou velké peníze i do bezpečnosti. Takže na údržbu nemáme tolik, kolik bychom jako správci infrastruktury potřebovali. Pak dostáváme za uši, v jak hrozném stavu jsou ty lokálky, a právě proto se vymyslel přechodový stupeň, když už všechny ostatní mechanismy selžou, tak je tady jedna naděje - konzervace trati jako záchrana liniové stavby,“ popsal důvod jím předloženého pozměňovacího návrhu zákona. „Nechceme nenávratně trať zrušit, ale zákon zatím nic jiného než provoz, nebo zrušení nezná.“

Martina Kolovratníka „mediální humbuk“ kolem zákona překvapil: „Představa, že ta zlá Správa železnic se s nikým nebude bavit a za dva roky přijde a ty koleje vytrhá, je blbost,“ prohlásil a dodal: „Tohle by se nikdy nestalo. Pochopitelně (jako Správa železnic) přijdeme za krajem a budeme s ním mluvit, a myslím si, že by to měla být férová debata: tak pojďme se podívat na ty náklady. Ale kraj namítne, my tam chceme ty lokálky zachovat a přispějeme na jejich údržbu. Jinými slovy bude tlak na to, aby správce infrastruktury komunikoval s kraji. Nejsme pitomci, nechceme jít proti zdi. Proto jsme i snížili podmínku počtu osobních vlaků z původního limitu 1500 na 1000 nebo 1040. A teď pojďte do mě!“ vyzval s úsměvem k diskusi.

První diskutující, Ivan Bednárik, souhlasil se snížením kvóra (počtu osobních vlaků): „Pro mě je ten pozměňovák smysluplný,“ konstatoval. Předseda PV OSŽ při ČD Vladislav Vokoun pak vysvětlil odmítavý postoj OSŽ: „K tomu názoru nás vedla historická zkušenost. Víme, jak se ohýbají paragrafy, máme s tím špatnou zkušenost. Na rovinu říkám, že nevěřím úředníkům ministerstva dopravy, proto jsem rád, že do novely bude zapracována garance, že k případné konzervaci budou dávat stanoviska další kompetentní úřady (například VÚSC). To situaci mění, i snížení kvóra je pozitivní. Doposud z návrhu nebylo vůbec zřetelné, že se kromě správce infrastruktury, Drážního správního úřadu a Ministerstva obrany ČR, může relevantně ke konzervaci vyjádřit i někdo jiný. Myslím si, že usnesení Představenstva OSŽ bylo naprosto oprávněné. Občas by neškodilo, kdyby se namísto protihlukových gabionových stěn udělaly stěny obyčejné a pak by zbylo i na lokálky. I to nás vede k ostražitosti.“ Podle Vladislava Vokouna je také problémem chybějící „pořádná dopravní politika“: „Ta stávající spíše připomíná slohové cvičení pro publikum, a současná schválená koncepce veřejné osobní dopravy je na tom podobně!“

„Chápu vás, rozumím vašim obavám, a v tomhle (nedůvěra k úředníkům MD) vás plně chápu, já to občas vidím podobně, komunikace není jednoduchá,“ připustil Martin Kolovratník. „Nicméně myslím si, že tím, že na objednatele vytvoříme tlak, můžeme dráze hodně pomoci,“ dodal s tím, že na finalizaci textu pozměňovacího návrhu je ještě relativně dost času: „Máme na to dva týdny – minulý týden jsem slíbil na dopravní komisi Asociace krajů, že to s nimi prodiskutujeme. Chci i vám dát slib, že bychom se na to podívali i s vámi,“ navrhnul.

Do diskuse se poté zapojili i tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb („Z vašeho vystoupení jsem zacítil postesk nad špatnou výkonností ministerských úředníků, možná by to chtělo interpelovat pana ministra, aby s tím něco udělal. V této republice neexistuje smysluplná koncepce dopravy a s ní souvisí i koncepce veřejné dopravy, ta provázanost prostě chybí.“) a člen PV OSŽ při ČD Martin Janeček, který upozornil na konkrétní problémy z provozu (výluky).

Martin Kolovratník pak v závěru vyslovil přesvědčení, že se (obě strany) „neslyší“ naposledy a že si budou společně naslouchat: „Tak ať to jezdí, ať máte zelenou,“ uzavřel.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 217 hostů a žádný gestor