Ve středu 10. března se konalo pravidelné jednání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., opět formou videokonference. Předseda PV Vladislav Vokoun v úvodu jednání nastínil hlavní body, které chce PV prodiskutovat s mimořádným hostem – poslancem Martinem Kolovratníkem, který v nedávných dnech představil v parlamentu pozměňovací návrhy k zákonu o drahách.

„Máme z navržených změn velké obavy,“ řekl Vladislav Vokoun, „neboť by to s mnoha lokálkami nemuselo dopadnout dobře.“ Kromě poslance Kolovratníka se k velké části jednání připojil generální ředitel ČD Ivan Bednárik a také ředitelka odboru 10 Ing. Monika Horáková a pracovnice téhož odboru Ing. Lucie Bauerová.

Generální ředitel Ivan Bednárik se vyslovil mimo jiné k probíhajícímu testování zaměstnanců ČD. Upozornil přitom na to, že ideální by bylo, kdyby si pracovníci provedli samotestování doma 12 h před nástupem do služby, neboť testování těsně před nástupem by při zjištění pozitivity mohlo u některých profesí přinést velké komplikace (například v případě strojvedoucího). I touto problematikou se podle jeho slov bude zabývat krizový štáb ČD 11. března.

Dále Ivan Bednárik informoval o tom, že jsou v současnosti vyskladňovány respirátory, které ležely ve skladech od doby první vlny koronavirové pandemie. „Mají své chyby, ale je třeba je využít a tehdejší vyšší pořizovací cena nebude na úkor interního účetnictví OS,“ konstatoval Ivan Bednárik. Co se týká ostatních ochranných pomůcek (dezinfekčních gelů, sprejů, rukavic apod.), je jich podle jeho slov dostatek.

V diskusi se členy podnikového výboru se hovořilo i o dojíždění pracovníků na „persky“, neboť někteří lidé se bojí chodit do nemocnic. Jak uvedl generální ředitel, výjimky bohužel neexistují.

V diskusi se hovořilo i o osudu provozní budovy na hlavním nádraží v Praze, kde mají své zázemí provozní zaměstnanci ČD. Developer ji chce využít komerčně. „Budeme hledat řešení, aby se tato budova udržela,“ řekl Bednárik.

Člen PV Martin Janeček kritizoval množství výluk v okolí Prahy, přičemž Správa železnic o nich podle jeho slov informuje dopravce na poslední chvíli. „Cestující jsou z toho tumpachoví a naši zaměstnanci unavení a nervózní,“ poznamenal. „Bude to ještě horší,“ nepotěšil tazatele Ivan Bednárik. „Nemáme to v rukou, můžeme jen požadovat lepší informace a s větším předstihem, budu o to usilovat,“ přislíbil.

Člen PV Jiří Běhounek upozornil na velké množství dat, která jsou strojvedoucí nuceni zpracovávat před nástupem směny. „Profiltrujte to, ať se dávají jen informace potřebné pro příslušnou směnu,“ řekl. Ivan Bednárik v odpovědi uvedl, že během krátké doby budou vyměněny strojvedoucím tablety za větší a výkonnější. Co se týká požadavku na redukci zpracovávaných údajů, uznal, že bude třeba jejich objem přehodnotit. „V horizontu 3 – 6 měsíců se uvidí, zda se to podařilo vyřešit,“ dodal.

Velký blok jednání PV byl věnován diskusi s poslancem Martinem Kolovratníkem (ANO) nad jeho pozměňovacím návrhem k zákonu o drahách. Martin Kolovratník trval na tom, že návrh je veden snahou pomoci železnici, nikoli ničit lokálky. Jak uvedl, slabinou návrhu však je, že nebyl předem dostatečně prodiskutován. Podnikový výbor vysvětlil svůj odmítavý postoj k návrhu, motivovaný historickou zkušeností. Obě strany však projevily ochotu o věci dále diskutovat. Podrobněji se této problematice věnujeme zde.

Informace týkající se zaměstnaneckých záležitostí dodala v další části jednání ředitelka odboru 10 GŘ ČD Ing. Monika Horáková. Uvedla, že za dva dny se podařilo protestovat 3400 zaměstnanců ČD, z toho byla zjištěna pozitivita u 10 z nich. „Jsme v předstihu před opatřením ministerstva dopravy, probíhá to bez zádrhelů,“ poznamenala. K dotazu na změny v katalogu prací uvedla: „Jsem ráda, že všechny odborové centrály pochopily, že navržené změny úprav katalogu budou realizovány až po kolektivním vyjednávání 2021/22. Firma prochází těžkým obdobím, řeší se, kde ušetřit, úprava katalogu by byla v této souvislosti vnímána jako nemorální,“ poznamenala Ing. Horáková.

Ing. Monika Horáková dále zodpověděla dotazy k využití institutu částečné nezaměstnanosti. „Částečnou nezaměstnanost máme projednanou do 31. 3., chceme vstoupit s odborovými centrálami do jednání o řešení na další období, tj. od 1. 4. do 30. 6. s tím, že v dubnu a květnu by zaměstnancům náleželo 70 % a v červnu 80 % mzdy,“ řekla.

Závěr jednání patřil organizačním změnám a bodu „různé“. PV zvolil člena PV Petra Dvořáka do komise pro OOP a vyjádřil nesouhlasné stanovisko k jakýmkoliv návrhům na změny struktury OSŽ po VIII. sjezdu, které nebudou dostatečně finančně kryty ze strany navrhovatele.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 237 hostů a žádný gestor