Úderem deváté hodiny dopolední ve čtvrtek 11. 3. 2021 zahájil předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo Radek Nekola jednání, které i tentokrát proběhlo formou videokonference. Úvod patřil tradičním formalitám, pak přišly na řadu Informace ze zásadních jednání.

Ty se především týkaly jednání Dozorčí rady (DR) společnosti ČD Cargo, Představenstva OSŽ, i jednání odborů s vedením společnosti ČD Cargo na aktuální témata – zejména šlo o testování zaměstnanců, a konečně bylo zmíněno i jednání komise OSŽ pro strukturu, v níž má PV OSŽ ČD Cargo svého zástupce Petra Kubičku, tolik stručně k obsahu Informací ze zásadních jednání, které prezentoval Radek Nekola s přispěním tajemnice PV Bc. Marty Urbancové a již zmíněného Petra Kubičky. Vezměme to ale chronologicky a podrobněji.

„V rámci jednání DR ČD Cargo jsme byli informováni o personální změně na pozici ředitele PJ Ústí nad Labem. Pan Miloš Farkaš odchází do starobního důchodu a vedení od 1. 3. 2021 ustavilo novým ředitelem Radoslava Nikolova,“ informoval Radek Nekola s tím, že doufá v pokračování dobré spolupráce v rámci Výboru OSŽ při PJ Ústí nad Labem, což potvrdil i předseda tohoto Výboru Bohumil Šafránek: „Známe se, doufám, že ta spolupráce bude pokračovat v tom samém duchu.“
Na DR ČD Cargo byl dále podle Radka Nekoly představen dokument o budoucí koncepci seřaďovacích nádraží, coby důležitý materiál pro budoucnost jednotlivých vozových zásilek. „Ano, je to velice důležitý dokument, který jasně hovoří o budoucím rozvoji jednotlivých lokalit. Zajímáme se i o největší uzly a jejich budoucí využití. Materiál řeší například problematiku Ostravska, budoucí změnu na pravém seřaďovacím nádražím, dále budoucnost Libně z hlediska možného převedení nákladní dopravy do jiných lokalit a s tím i nutné investice do takovéhoto kroku a další rozvojové projekty, například v Českých Budějovicích a na Nymbursku (v rámci působení automobilky Škoda Auto), ale i mosteckou lokalitu, která bude procházet budoucím útlumem poptávky po energetickém uhlí,“ upřesnil Radek Nekola. V rámci jednání DR ČD Cargo zazněla i informace o probíhající účetní uzávěrce hospodaření společnosti za rok 2020 a dalších možných aktivitách společnosti ČD Cargo v evropských zemí v souvislosti s expanzí: „V tuto chvíli se ukazuje, jak bylo správné rozhodnutí vedení společnosti k větší aktivitě a rozvoji naší činnosti i v sousedních státech. Jsem přesvědčen, že tento trend se bude dále rozvíjet a prohlubovat,“ doplnil Radek Nekola s tím, že tématem jednání byl i hospodářský výsledek za měsíce leden a únor, který sice „…není plněn na sto procent, ale bez velkých odchylek“. „Na zahraničních dopravních výkonech je plnění plánu příznivější, vnitro trošku pokulhává, zejména co se týče jednotlivých vozových zásilek, ne všechny podniky jedou na 100 %.“

V rámci informací z Představenstva OSŽ zmínil Radek Nekola (s odkazem na včerejší jednání PV OSŽ při ČD) i návrh poslance Kolovratníka na zakonzervování některých tratí: „Naše obavy jsou jasné. Máme historické zkušenosti, že pokud se trať vyloučí z údržby, tak je to první krok k jejímu zavření a zániku. Samozřejmě v roce (2021), kdy EU apeluje na členské země, aby rozvíjely železniční dopravu, se nám zdá návrh pana Kolovratníka kontraproduktivní a doufáme, že tento návrh neprojde.“

Radek Nekola se dále věnoval Rozpočtu OSŽ na rok 2021 (a ambici udržet vyrovnaný rozpočet, byť na příjmové stránce je určité riziko související s částečnou nezaměstnaností) a poté předal slovo Petru Kubičkovi, který informoval o jednání komise OSŽ pro strukturu, včetně nesouhlasného stanoviska PV OSŽ při ČD (z dne 10. 3. 2021) k návrhům Nedrážního republikového výboru OSŽ na změnu struktury OSŽ po VIII. sjezdu, pokud nebudou dostatečně finančně kryty ze strany navrhovatele. Obsáhlou diskusi k tomuto bodu ukončil Radek Nekola slovy: „Jsem pro zachování status quo. V konsensu s kolegy z ČD považuji změny ve struktuře za neadekvátní, které v tuto chvíli nejsou nezbytné.“

PV OSŽ ČD Cargo poté projednávání tohoto bodu přerušil, protože se do videokonference přihlásil ředitel personálního odboru Ing. Mojmír Bakalář, mimo jiné i s aktuálními informacemi z testování zaměstnanců: „Testování zaměstnanců probíhá od pondělí 8. 3., v tuto chvíli máme k dispozici čtyři druhy samotestů, které jsou rozdistribuovány do organizačních jednotek. Pozitivních testů bylo zatím relativně málo, ale vyskytly se dokonce i případy, kdy opakovaný PCR test se ukázal jako negativní. Ještě přitom v úterý jsem tvrdil, že neznám takový případ, dnes takovou zkušenost už mám,“ řekl v úvodu. Podle Mojmíra Bakaláře by měl být na skladech dostatek respirátorů i roušek, neměly by tedy nastat problémy související s jejich nedostatkem: „Musím pochválit všechny, kdo působíte v tom systému komunikace se zaměstnanci, vaše působení je velmi pozitivní,“ poděkoval.

V diskusi pak Mojmír Bakalář odpověděl na dotazy z pléna, mimo jiné na chybovost testerů (chybný tester se zatím nevyskytl, chyba je v obsluze), na odměny za samotestování na vlastní náklady, i na výtku ke kontrolám v OJ („Nemohl by zaměstnavatel v této době, pokud není pokles práce, pokud všechno běží tak jak má, omezit kontroly a optimalizaci pracovišť? Je to v této době nefér!; PV OSŽ ČD Cargo k tomu přijal usnesení: Požadujeme okamžité zastavení vyhodnocování využitelnosti zaměstnanců jako neodůvodnitelné a zcela nevhodné.): „Pokud jde o snižování, nemám takového zaměstnance v evidenci. Prověřím.“ V diskusi pak jeden ze členů PV poděkoval Mojmíru Bakalářovi a celému personálnímu odboru za bezproblémové testování zaměstnanců: „Chtěl bych Mojmíru Bakalářovi a celému týmu poděkovat, jsme jedna z mála firem, kde to funguje a prostředků je dostatek.“
„Ještě technická,“ doplnila Ivana Malounová: „Kdy bude dodávka dalších testů, abychom to testování mohli lépe naplánovat?“ Podle Mojmíra Bakaláře už jsou testy na nejbližší čtyři týdny na jednotkách. „V tuto chvíli by měly být už v Českých Budějovicích, pokud jde o ostatní oblasti, v Praze a v Ústí budou dnes dopoledne a v České Třebové, odkud budou zásilky směřovat na Olomouc a Ostravu, respektive na Brno, pak kolem poledne. Dnes odpoledne by tedy měly být zavezeny všechny JOS právě na další čtyři týdny,“ doplnil Mojmír Bakalář s tím, že aktuálně je 215 zaměstnanců v karanténě, 127 pozitivně testovaných, 506 v pracovní neschopnosti a cca 197 zaměstnanců čerpá řádnou dovolenou.

Poté se členové PV OSŽ ČD Cargo vrátili k projednávání závěrů komise OSŽ pro strukturu, vzali na vědomí Zprávu z jednání komise pro strukturu po VIII. Sjezdu OSŽ ze dne 16. 2., a doporučili dále usilovat o ekonomicky a funkčně udržitelnou strukturu OSŽ s ohledem na rozsah, pravomoci jednotlivých odvětví a budoucí finanční udržitelnost.

V rámci Organizačních záležitostí a bodu Různé pak členové PV souhlasili s termínem příštího jednání, které proběhne 15. 4. 2021 (pokud to podmínky nedovolí, opět prostřednictvím aplikace MS Teams; člen PV Pavel Antolič pozval členy podnikového výboru 18. 3. na on-line školení BOZP: „A z 15. 4. se omlouvám, sám budu školit.“), vzali na vědomí informace o připravovaném projektu, který má umožnit bližší a rychlejší náhled na vývoj ve mzdové a personální oblasti u ČD Cargo, a který se toho času finalizuje (Nekola: „Do konce měsíce bude finalizován a bude možnost s ním vás seznámit.“), zajímali se o vyhodnocení nerealizovaných KOP (v tuto chvíli ještě není znám výsledek průzkumu), a nakonec vzali na vědomí informaci, že aplikaci Moje OSŽ si už stáhlo téměř 2000 uživatelů.

Závěrem pak Radek Nekola poděkoval za aktivní účast: „Není to úplně ideální způsob, ale budeme si muset na to zvyknout,“ řekl a popřál pozitivní náladu: „A jakýkoliv nedostatek okamžitě pište.“

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 319 hostů a žádný gestor