OBZOR ke stažení

Zahájení a kontrola plnění úkolů (termín videokonference řídícího týmu poradní skupiny pro opravárenství, železniční sekce ETF, byl přeložen z 3. na 10. 5. 2021), to byly první dva body jednání Představenstva OSŽ, které se za řízení předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého (na snímku) konalo v úterý 4. května 2021, opět formou videokonference.

Obvyklé „kolečko“ Informací ze zásadních jednání tradičně zahájil I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vokoun. „Ani bych moc hovořit nemusel, prakticky všechny informace, související s ohlášenou reorganizací společnosti, můžete sledovat v médiích,“ uvedl s tím, že na jednání odborových centrál se zaměstnavatelem (26. 4.) byli zástupci zaměstnanců seznámeni s posledním návrhem reorganizace (zjednodušení organizační struktury): „Poslední stav je takový, že má dojít k redukci počtu organizačních složek ZAP ze sedmi na tři a jejich sloučení s OCP. Organizační složky OCÚ by nadále zůstaly rozděleny na tři části v úseku náměstka pro Servis, minimální změny mají nastat v oblasti majetkové (což je především RSM). Plán je takový: příští pondělí máme další část seznámení s tím, že k vyhotovení konečného návrhu by mělo dojít v průběhu května, pak předpokládáme proces projednání,“ vysvětlil.
Nicméně, jak Vladislav Vokoun zdůraznil, názor odborářů je jednotný: „Myslíme si, že doba není nakloněná k radikální změnám, nicméně měli bychom zjednodušit některé agendy. Takže co se týče reorganizace známe hrubé rysy, které se neustále mění, čekáme tedy na finální podobu materiálu, takže mi přijde ne úplně vhodné to komentovat do doby, než budeme mít na stole finální text.“
Vladislav Vokoun se stručně zmínil i o testování zaměstnanců, očkování zaměstnanců a KOP („Čekáme na otevření zařízení, jakmile to bude možné, na KOP se pojede.“), mluvil i o „rozjezdu“ Českých drah: „České dráhy se připravují na normál“ Poté se krátce zmínil o dvou variantách v rámci novely nařízení vlády o pracovní době zaměstnanců v dopravě, jehož účinnost se předpokládá od prosince 2021 (obsahem novely je mimo jiné problematika určení maximální délky směny a minimální doba odpočinku mezi dvěma směnami). „S JUDr. Večeřem jsme zpracovali variantní stanovisko a čekáme na odezvu MPSV, zda přijme některou z variant.“

O jednání Dozorčí rady ČD Cargo (26. 4.), která se věnovala především účetní uzávěrce za rok 2020, informoval poté Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo. „Vlivem covidu se i ČD Cargo dostávalo do problémů, účetní uzávěrka nakonec konstatovala hospodaření se záporným hospodářským výsledkem cca -280 milionů korun, což je s ohledem na situaci velice dobrý výsledek,“ řekl na úvod s tím, že dopad pandemie na hospodaření byl především v prvním a druhém kvartálu roku 2020, „…třetí a čtvrtý kvartál se už ekonomika nadechovala, takže jsme mohli ten rok skončit s lepším hospodářským výsledkem, než se na začátku pandemie predikovalo,“ dodal.
Radek Nekola referoval i o nenaplnění Sociálního fondu, „…ale ani tak, jak už jsem avizoval na Ústředí OSŽ, nepřistupujeme k žádným omezením, co se týče čerpání SF pro letošní rok.“ Pokud jde o „hrubé obrysy“ hospodaření za první kvartál, ucelené a tranzitní vlaky společnosti pomáhají dosáhnout černé nuly. „Možná stojí ještě za zmínku, že oficiálně jsme odsouhlasili vznik pobočky v Chorvatsku. Slibujeme si od toho nasazení našich nových interoperabilních lokomotiv,“ doplnil.
„A pokud jde o KOP, stále čekáme, zda se uvolní podmínky pro samoplátce a ozdravné pobyty. Společnost je připravena vyslat zaměstnance na KOP.“ Dále se Radek Nekola věnoval dokončení kolektivního vyjednávání ve společnosti Unipetrol Doprava, kde se podařilo uzavřít PKS na roky 2021-2023 včetně tradičních benefitů, které zvětší konkurenceschopnost společnosti na trhu práce, „…a já navrhuji, zda zkušenosti nabyté při kolektivním vyjednávání ve společnosti Unipetrol nepoužít i v jiných kolektivních smlouvách u jiných dopravců, kteří se pohybují na železnici.“
Také Radek Nekola se zmínil o Nařízení vlády o pracovní době zaměstnanců v dopravě („U nás v Cargu ty dopady nejsou až tak fatální, tolik směn, které jsou rozdělené spaním mimo domov, nemáme. Nicméně, pokud by bylo toto schváleno, museli bychom i my některé směnáře upravovat.“) i o posledním jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo (14. 4.): „Řešili jsme například některé úpravy technologií u výkonných jednotek v rámci racionalizačních opatření s tím, že se na místní úrovni nyní projednávají změny technologií a obsazení pracovišť. Proces úprav (související s útlumem několika pracovišť) by měl skončit na konci letošního roku a půjde o jednotlivce,“ dodal s tím, že další jednání PV je naplánováno na 13. 5.

Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic, informoval, že u Správy železnic (dále SŽ) bylo testováno na COVID-19 celkem 118 218 zaměstnanců, z toho bylo 232 pozitivních; v současnosti je 37 lidí v karanténě, 133 nemocných (klesající trend), v rámci superkritické infrastruktury projevilo o očkování zájem 588 zaměstnanců, z toho 389 už má první dávku a 34 bylo očkováno i druhou dávkou. Petr Štěpánek dále mluvil o kolektivním vyjednávání o PKS 2021 u SŽ ze dne 3. 5. 2021, na němž zaměstnavatel předložil nový návrh textu 4. změny PKS, ve kterém reflektoval na připomínky odborových organizací: realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. října 2021 a navýšení odstupného. Zástupci odborových organizací s návrhem zaměstnavatele vyslovili souhlas (více na webu OSŽ). „Včera nám bylo také řečeno, že antigenní testy platí 72 hodin a na tuto dobu může zaměstnavatel vydat zaměstnanci potvrzení, například pro návštěvu kadeřníka. Co se týče KOP, jsme na tom úplně stejně jako u ČD a ČD Cargo s tím rozdílem, že tento týden odjede 5 zaměstnanců, kteří jsou v té lhůtě 90 dnů po prodělané nemoci COVID-19, na KOP,“ uzavřel.

Heslovitě o dění u Nedrážních organizací poté informovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ Bc. Renata Dousková. U Dopravního podniku města Brna došlo k podpisu dohody o kolektivním vyjednávání (PKS je platná do konce letošního roku), u AZ Servisu se na kolektivní smlouvě pracuje (Dousková: „Navrhujeme navýšení hodnoty stravenek, zavedení příspěvku na rekreaci, řeší se otázka kolem mzdového zařazení zaměstnanců.“). „Ráda bych vás ještě informovala o jednání RHSD pro oblast zdravotnictví (kde je Renata Dousková stálým hostem), kde se probírala analýza dopadu první a druhé vlny nemoci COVID-19. Dochází k určitému navýšení v návaznosti na kompenzační vyhlášku. Jednalo se i o oddlužení nemocnic v ČR, mluvilo se o velkých fakultních nemocnicích. Jednalo se i o odměňování během druhé vlny covidu. Závažným propadem prochází lázeňské péče, kde je úhrada velice komplikovaná, přestože lázeňský sektor požádal o navýšení, tak zde není taková shoda jako u nemocnic,“ konstatovala s tím, RHSD se zabývala i propadem výkonů i dopadem opatření na dopravu nemocných (dochází k navýšení úhrady za používání sanitek pro dopravu nemocných). „Moje poslední informace se týká jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR, kde se projednávala výše úhrady za státní pojištěnce, a kde došlo ke shodě,“ uzavřela.

V další části referoval předseda OSŽ Martin Malý o jednání bezpečnostní komise ČD (30. 4. 2021), kde se projednávaly jednotlivé projekty týkající se jak legislativy, tak technických opatření, jako třeba výzkumu zátěže strojvedoucích, „… tedy jaké negativní vlivy se na ně promítají a jak je vnímají. Jde o dotazníkový průzkum (finální podoba dotazníku se teprve ´dopilovává´) se třemi okruhy otázek: na pracovní podmínky, na vlastní charakter práce, a na záležitosti mimopracovního života. Průzkum, který organizuje DVI, bude probíhat od července do září, bude anonymní, a bude to řešeno v rámci časové dotace,“ řekl Martin Malý.
Jako zajímavý se jeví i projekt jakési elektronické navigace pro strojvedoucí, zobrazující při jízdě potřebné údaje z TJŘ a TTP, která by napomáhala strojvedoucím. „Projekt rozjeli na ČD Cargo a dotáhli už to docela daleko, od července do září budou probíhat školení a od října by u ČD Cargo již tato aplikace měla být spuštěna do provozu. Jednalo se také o dalších rozpracovaných projektech, jako je rozšiřování funkce GSM-R STOP, nebo projekt zpřehlednění ZDD. Hodnotím to jako velice zajímavé projekty,“ řekl Martin Malý dále s tím, že stejně zajímavý je i projekt hodinek Care Plus Smart Watch, monitorujících aktuální zdravotní stav strojvedoucích. „Monitorovala by se poloha a životní funkce, reagovalo by to i na náraz, člověk by byl pod stálou kontrolou.“
Posledním projektem, o kterém Martin Malý informoval, byla záležitost simulátorů: na DVI by se měl pořídit třetí (zatím diskuse, jaká by to měla být mašina, není zatím shoda). „Vznikla pracovní skupina, která by to měla rozhodnout a v diskusi zaznělo, že do budoucna by bylo třeba ještě dva další simulátory, na kterých by se školilo ETCS,“ doplnil Martin Malý.

V diskusi k těmto bodům zazněla celá řada připomínek a postřehů, například Radek Nekola zdůraznil, že železniční navigace nebo hodinky stojí společnosti nemalé finanční prostředky. „Velcí dopravci se budou snažit, co mohou, a pak jsou tu ti menší, kteří nám vyčítají nákladnost, a přitom jejich zabezpečení je nulové. Apeluji na to, aby stát garantoval, že to budou mít všichni dopravci jezdící po naší infrastruktuře.“ A tajemník PV OSŽ při SŽ Miloš Paleček dodal, že odbory by myšlenku „hodinek“ měly prosazovat a „tlačit někam dál, aby z toho byly nějaké hmatatelné výstupy“.

V druhé části jednání schválilo Představenstvo OSŽ pět dávek z Podpůrného fondu OSŽ, vyslechlo informace k přípravám VIII. sjezdu OSŽ (v červnu by mělo být hotovo logo sjezdu a seznam dárkových předmětů, oznámila PhDr. Helena Svobodová), projednalo Organizační záležitosti, vedoucí kanceláře předsedy OSŽ PhDr. Helena Svobodová sdělila, že Řídící výbor Železniční sekce ETF schválil konání regionální konference odborových svazů zemí střední a východní Evropy, která se uskuteční v rámci Evropského roku železnice. ETF vysoce ocenilo zájem OSŽ spolupořádat tuto konferenci, neboť OSŽ považuje za jeden z nejvýznamnějších a nejaktivnějších odborových svazů v regionu. Konference je naplánována na 9.-10. listopadu 2021 do Kongresového centra Praha, předpokládá se účast asi 50 delegátů z 15 zemí z regionu.

Radek Nekola informoval o zapojení OSŽ do společného projektu ETF a ITF, který se v rámci jednotlivých sektorů snaží zmapovat působení odborových organizací u nadnárodních společností. „Zástupce ETF Josef Maurer dostal na starosti železnici a vybral si METRANS, který vznikl v Německu a prostřednictvím dceřinek se rozšířil do všech zemí EU, i mimo EU. Cílem projektu je sjednotit odborářskou politiku u nadnárodních společností v rámci fungování odborů. ETF by byla ráda, kdybychom jim pomohli kontaktovat východní země s cílem zjistit, zda tam mají povědomí o fungování odborových organizací. V našem aktivním zapojení do projektu vidím příležitost k oslovování zaměstnanců v rámci nově vzniklých podniků. Budoucí role OSŽ je nesoustředit se jenom na hlavní hráče, ale snažit se odborařinu dělat i v menších firmách s cílem přitáhnout mladé lidi. Projekt koresponduje s naší filosofií, rádi bychom se do toho zapojili,“ řekl s tím, že na další schůzce by měly být blíže specifikovány etapy projektu. „V první fázi bychom měli zjistit náladu zaměstnanců na zřizování odborů v těchto firmách a poté se pokusit vytvořit společný koncept pro dorozumívání (tématem by mohla být i nízká odborová organizovanost u těchto subjektů v zaměstnaneckých radách).“

Informací RK OSŽ a bodem Různé jednání Představenstva OSŽ skončilo.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 295 hostů a žádný gestor