Podnikový výbor (PV) OSŽ při ČD, a. s., se dne 16. června na svém pravidelném jednání v sídle OSŽ zabýval především organizačními změnami, ke kterým dojde na Českých drahách od 1. 7. a od 1. 8. 2021. Ještě před příchodem hlavního hosta jednání, Ing. Jiřího Ješety, člena představenstva ČD (odpovědný za úsek obchodu a náměstek GŘ pro obchod), informoval předseda PV Vladislav Vokoun o společném jednání odborových centrál se zaměstnavatelem (dne 9. 6.).

Také toto jednání bylo věnováno především chystaným organizačním změnám na ČD. „Jsme schopni navržené organizační změny akceptovat, ale chceme vědět, jaké budou mít efekty a jak budou fungovat,“ poznamenal a dodal, že alarmující je, že organizační řád k těmto změnám bude v organizačních složkách k dispozici až 29. 6.

Tajemník PV OSŽ při ČD Antonín Leitgeb poznamenal, že úspory počtu zaměstnanců v důsledku této organizační změny se týkají především provozních zaměstnanců (komandujících) a připomněl problémy, které v minulosti měly při organizační změně ZAPy, neboť podle jeho slov trvalo rok a půl, než se zaběhly nové pracovní vztahy. „Provozní pracovníci se znovu vrhají do nejistoty,“ dodal.

Předseda PV Vladislav Vokoun dále krátce informoval o průběhu posledního zasedání Dozorčí rady Českých drah (dne 8. 6. 2021), která mimo jiné odsouhlasila odkup 100 % akcií ČD-Telematika, a rovněž o jednání tripartity, která se zabývala mimo jiné dotacemi dopravcům či možnostmi podpory kolejových vozidel.

Poté již dostal slovo Ing. Jiří Ješeta, člen představenstva Českých drah, který přišel se členy podnikového výboru prodiskutovat otázky kolem chystaných organizačních změn. Od 1. 7. 2021 se organizační struktura ČD přizpůsobí hranicím krajů – místo dosavadních čtyř vzniknou tři celky: Západ, Střed a Východ. Vedení Českých drah si od změny slibuje synergický efekt, centralizaci a zefektivnění činností. Na dotaz, jaké tato změna přinese úspory, Ing. Ješeta uvedl, že bude méně náměstků, zruší se některé odbory a dojde k úsporám osobních nákladů. „Během následujícího půl roku si vedoucí zanalyzují činnosti a pak budou následovat další úsporné kroky,“ dodal. Finanční úspory organizační změny mají být podle jeho slov v řádu milionů korun. Ing. Ješeta dále informoval o další organizační změně, která nastane 1. 8. 2021 a která byla vyvolána ztrátou výkonů Českých drah. Uvedl, že se sníží počet osobních stanic z 25 na 20 a v souvislosti s tím se optimalizuje počet dozorčích provozu.

Další host jednání, Ing. Jitka Kubíková, ředitelka OJ ZAP, dodala, že na OCP změny v zaměstnanosti k 1. 7. nenastanou. „Ale tím se nevylučuje, že k nim v následujících měsících nedojde,“ uvedla. Organizační změny budou probíhat do konce roku a podle slov Ing. Ješety nebude propouštění nijak dramatické.

Zástupkyně odboru 10 Ing. Lucie Bauerová a Ing. Julie Bartoňová podaly informace týkající se personální problematiky, mimo jiné výměny In-karet (členové PV doporučili, aby pro důchodce byly u pokladen k dispozici letáčky vysvětlující postup při výměně karet) či k Sociálnímu fondu (vzhledem k rozvolňování proticovidových opatření lze čerpat peníze na akce seniorů či na rekreace). Co se týká komplexních ozdravných pobytů, zazněla informace o tom, že poukazy za červen až konec září byly distribuovány. Organizační jednotky byly požádány o zpětnou vazbu pro případné doobjednání poukazů.

Závěr jednání patřil organizačním záležitostem, a to především přípravě podnikové konference Českých drah, která se uskuteční 12. října 2021 v Praze.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 237 hostů a žádný gestor