OBZOR ke stažení

Volbou ověřovatelů, schválením programu a kontrolou plnění úkolů začalo ve středu 23. 6. 2021 poslední předprázdninové zasedání Ústředí OSŽ, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. Obvyklým „kolečkem“ pak jednání pokračovalo Informacemi ze zásadních jednání.

„Přeji dobrý den, od 26. 5. (poslední zasedání Ústřední OSŽ) se zase tolik nestalo, všichni to sledují v médiích, doprava se nám vrací k normálu na téměř původní stav,“ řekl na úvod I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun. „A co se týče podílu ČD na dopravě, tak v podstatě pro rok 2021 máme všechny výkony zasmluvněné, v celostátním měřítku v regionální dopravě vozíme zhruba 90 % regionální dopravy, nejméně ve Zlíně (61 %),“ dodal s tím, že České dráhy někde mají smlouvy i na delší období – do roku 2029, někde jsou smlouvy vázané na dotace z EU. „Máme ale dva kraje, kde ta diskuse je těžší. V Královehradeckém kraji smlouva končí 2022, ale jednání je slušné a doufám, že budeme úspěšní. Nejvíce komplikací máme v Jihomoravském kraji, který se již dříve rozhodl, že si koupí soupravy sám. Soupravy zatím nemá, a tak kraj vyjednává s Českými dráhami o prodloužení stávající smlouvy o rok. Jednání Jihomoravského kraje mi přijde neseriózní, nefér. České dráhy v tuto chvíli zvažují, jestli je to pro ně relevantní, nebo nerelevantní, nicméně prozatím platí smlouva do konce příštího roku.“ V oblasti dálkové dopravy platí harmonogram schválený vládou. „Také se nám nelíbí způsob soutěžení některých linek, ale bojujeme s tím, v některých soutěžích jsou dle našeho názoru neférové podmínky.“
V další části se pak Vladislav Vokoun věnoval restrukturalizaci Českých drah: „Teď jsme týden před spuštěním a je takové ticho před bouří. Uvidíme, z naší strany nejsme spokojeni s mírou připravenosti a trošku se toho obáváme. Nejsme si úplně jistí, jak budou jednotlivé nové organizační složky po 1. 7. fungovat, ale troufám si říct, že firma i po 1. 7. ´pojede´, protože železničáři jsou flexibilní,“ řekl a dodal: „Změny nejsou tak dramatické, nicméně udělali jsme některé kroky, které jsme udělat museli (vznikají Výbory PV OSŽ při OS servisu, majetku a obchodu), v podstatě jsme se přizpůsobili struktuře ČD. To ale vůbec neznamená, že jsme zrušili tematická setkání na centrální úrovni, ale budeme je svolávat podle potřeby a koordinovat jejich činnost,“ poznamenal Vladislav Vokoun s tím, že v čele nových Výborů při OS by měla stát osobnost, lídr, který bude partnerem vedení těchto organizačních složek.
Řeč byla i o očkování: „ČD mají obrovský zájem, aby se zaměstnanci proočkovali. Po očkování se předpokládá výrazně nižší procento komplikací, nicméně jsme limitováni státem. K zaměstnancům přistupujeme seriózně, není to automatické, ale očkování posuzujeme zpravidla jako překážku v práci na straně zaměstnavatele. Systém je nastaven tak, že v okamžiku, kdy je zaměstnanec naočkován, nedostane firma příspěvek státu na testy, proto vyzýváme lidí, aby očkování hlásili!“
Telegraficky pak Vladislav Vokoun zmínil i výměnu železničních průkazek (In Karet), kterou OSŽ považuje za zbytečnou: „ČD údajně ´musely´ přistoupit k výměně In Karet. Nakonec podnik argumentoval tím, že z mnoha důvodů nemůže sáhnout k dalšímu prodloužení platnosti In Karet, protože některé kraje nesouhlasí s tím, aby se jejich IDS nahrávaly na prošlé karty.“

Samostatně se Vladislav Vokoun vrátil k dopravní tripartitě (10. 6.), kde mimo jiné zaznělo, že dopravci doposud neviděli od ministerstva dopravy ani korunu za ztráty roku 2020. „Ministr slíbil, že pravděpodobně 20. června bude mít k dispozici stanovisko Evropské komise k vyplacení náhrad dopravcům za loňský rok. Dnes je 23. června a nevíme nic. Do dnešního dne jsme nedostali ani korunu. Pan ministr nás ujistil, že jakmile přijde souhlas, tak hned ten den zahájí proces k přidělení kompenzace za rok 2021.“ Vladislav Vokoun také informoval, že ČD jednají o zřízení podobného uskupení jakým je ŽESNAD u nákladních dopravců na železnici.

Jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo (17. 6.), kterého se zúčastnil generální ředitel ČD Cargo Tomáš Tóth a nová personální ředitelka Aneta Miklášová se poté věnoval místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola: „Rád jsem slyšel, že naše stížnost na personální politiku, že se společnost řítí do personálního kolapsu, byla vyslyšena a vedení firmy podporuje program, který by nastartoval zájem nových zaměstnanců o práci u ČD Cargo. Věřím tomu, že půjdeme do většího detailu a rozebereme situaci na pracovním trhu s cílem zlepšit trend stárnutí našich zaměstnanců.“
Radek Nekola poté zopakoval některá data, která už zazněla na jednání podnikového výboru, včetně vyplacení mimořádné odměny všem zaměstnancům, kteří se podíleli na plnění hospodářského výsledku za měsíce květen a červen. „Upozorňovali jsme na dozorčí radě, že podnik jede na maximum, lidé jsou na přesčasech, a proto je potřeba je za tuto loajalitu odměnit, a byli jsme vyslyšeni.“
Pokud jde o KOP u ČD Cargo, tak ty „jedou“ s tím, že společnost upřednostňuje nerealizované KOP z roku 2020, a pokud se nic nepokazí, tak se i s rokem 2021 vypořádá. Radek Nekola mluvil o Sociálním fondu, o procesu certifikace ECM (probíhá audit), o schválení interní normy PERS-39 („Dlouhodobě jsme nebyli schopni normu uzavřít, tento dokument je nutný pro budoucí chod společnosti. Odboráři tady nejsou pro to, aby komplikovali život vedení společnosti, ale nesou spoluzodpovědnost za kroky, které vedení dělá, protože některé kroky mohou mít negativní dopad do zaměstnanosti.“). „Norma je v posledním čtení a věřím, že ten čistopis bude skutečně čistopisem, a jsem rád, že do postcovidové doby vstoupí společnost ČD Cargo s tímto dokumentem,“ poznamenal Nekola.
V závěru se pak Radek Nekola věnoval očkování/testování. „Společnost má průměrný věk 50 let, už bychom tedy nemuseli testovat, ale v souvislosti s tím, že ne všichni jsou očkováni, musíme testovat dál. Naše společnost nemůže za to, že si stát vymyslel opatření, která přenesl na zaměstnavatele, v této souvislosti naše společnost generuje zvýšené náklady ve výši 5 milionů korun. Ministr hodně slibuje, ale ztrácí už přehled o tom, co všechno slíbil, je mi smutno z toho, jak se musíme prát o každou korunu. Nicméně testování zaměstnanců zvládáme, v tuto chvíli máme dost testů i pro případnou podzimní vlnu.“

„Od posledního Ústředí OSŽ jsme měli pouze jedno jednání odborových centrál (14. 6., další bude 30. 6.), ale nic závažného se neděje. Zabývali jsme se sloučením OŘ Olomouc a Ostrava, dostali jsme pokyn GŘ a podnikli jsme několik jednání, konzultovali jsme například proč a za jakých podmínek dojde ke sloučení (po 1. 1. 2022),“ řekl v úvodu svého vystoupení Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic.
Aktuálně probíhají KOP i na Slovensku (Brusno od 3. 6., Skalka od 13. 6.) a 7000 zaměstnanců SŽ už je 1x nebo 2x proočkováno: „Problém ale je stejný jako u ČD a ČD Cargo, zaměstnanci to nehlásí. Uniformy nejsou stále dořešeny, potýkáme se s tím, a ještě nějakou dobu se s tím potýkat budeme.“

Nedrážní republikový výbor (NeRV) OSŽ se na svém mimořádném jednání minulý týden zabýval přípravou konference nedrážních základních organizací (KNZO), která proběhne 19. 10. 2021. Mimo jiné i o tom referovala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková: „U nedrážních organizací jsou volby stěžejní téma, mění se předsedové ZO OSŽ, někteří odcházejí do důchodu, někteří od zaměstnavatele,“ dodala. Zmínila dále dopad nemoci COVID-19 do jednotlivých společností, kompenzační vyhlášku Ministerstva zdravotnictví ČR (zdravotníci v nelůžkové péči zatím odměny nedostali a není jisté, zda je vůbec dostanou), řeč byla i o TSS Louny, kde vznikl odštěpením nový podnik - společnost Wagon Lostr, a. s., „…kam přecházejí i naši členové. Jak vidíte, pořád je tam živo. Platnost kolektivní smlouvy končí letos a budeme pracovat na nové PKS pro tuto společnost.“

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons), člen Správní rady Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (ZPMV) informoval o pokusu svrhnout generálního ředitele pojišťovny: „Správní rada (SR) byla proti, byla to politická hra, uvidíme, co bude dál. Další jednání SR je 16. 9.,“ uvedl. Dále hovořil o tom, že jednal ve věci malých KOP s vedením Správy železnic (30. 6. půjde ven seznam rekreačních zařízení, kde budou probíhat 6denní KOPky), Rajecké Teplice budou řešeny zvlášť. Zmínil se i o potřebě očkovat zaměstnance a ty, kteří očkování odmítají, přesvědčovat o nutnosti očkování: „Ve Všetatech máme dva pozitivní. Jsem pro to dělat osvětu a lidi motivovat, aby se nechali proočkovat. Odboráři by měli lidem dát informace. (Martin Malý v reakci uvedl: „Očkování ve všech svých vystoupeních propaguji, ovšem  pouze jako svůj osobní názor, nikoliv jako názor svazu. I v našem svazu jsou totiž samozřejmě lidé, kteří se k potřebě očkování staví spíše rezervovaně."

Poslední slovo v rámci Informací ze zásadních jednání měl předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který referoval o jednání tzv. Velké tripartity, kde se mimo jiné projednávalo navýšení minimální mzdy na rok 2022 (aktuálně je 15 200 Kč): „Vláda nepřichází na tripartitu jednotně, jeden názor prezentuje ministryně Maláčová, a ministryně Schillerová je proti. Jedním z argumentů MPSV pro zvýšení na 18 000 Kč (s podporou ČMKOS) je, že minimální mzda by takto dosahovala cca 47 % průměrné mzdy v roce 2022, což by znamenalo přiblížení se hodnotě 50 % průměrné mzdy, kterou doporučuje i návrh evropské směrnice o minimální mzdě. Jiným argumentem je například i to, že okolní státy, včetně Polska a Slovenska, mají vyšší minimální mzdu než ČR. Zástupci zaměstnavatelů však na jednání navrhovali nárůst pouze o inflaci (cca 500 Kč), takže projednání na tripartitě shodu nepřineslo a vláda bude muset sama rozhodnout,“ řekl Martin Malý, který dále zmínil i návrh evropské směrnice o minimální mzdě, který se na tripartitě rovněž projednával, stejně jako první nástřel státního rozpočtu: „Je zajímavé, že v souvislostí s kritikou deficitu státního rozpočtu z mnoha stran slyšíme kritiku zrušení superhrubé mzdy, já se ale domnívám, že to byl dobrý tah: pro zaměstnance i zaměstnavatele to byl jednoznačně přínos, neboť zejména v odvětvích, kde měla epidemie výrazně negativní ekonomické dopady, jako je tomu například i v železniční dopravě, takto zaměstnanci v roce 2020 mají meziročně nadinflační nárůst příjmů bez potřeby navýšení výdajů na mzdy ze strany zaměstnavatelů, kteří by jinak prostředky na takové navýšení mezd asi jen velmi těžko hledali. Návrh rozpočtu bude předkládat vláda poslanecké sněmovně v září, přitom je však prakticky jisté, že o něm bude definitivně rozhodovat až nově zvolená sněmovna, takže návrh rozpočtu je do značné míry spíše předvolebním vyjádřením politiky současné vlády.“
Na dopravní tripartitě (10. 6.), o které rovněž Marin Malý informoval, byla znovu otevřena otázka covidových podpor dopravcům na železnici. „Měsíc červen bude asi posledním měsícem, kdy bude fungovat program Antivirus a pokud se týká specifické podpory železničních dopravců postižených pandemií, řešení kompenzací ztrát za období loňské jarní vlny pandemie se táhne až do letoška, neboť zatím stále teprve probíhají konzultace s Bruselem, byť jde o peníze z národních zdrojů. Teprve koncem března 2021, tedy téměř po roce, (Evropská) komise dostala návrh těchto kompenzací k posouzení a jde celkem o cca 800 milionů korun, což je sice určitě příjemné, ale i tak většinu ztrát dopravci ponesou sami.“ Martina Malého poté doplnil Vladislav Vokoun informací o podpoře státu při nákupu vozidel (podpora MD jde do infrastruktury, nebo do mobilní části ETCS). „Jsme jeden z mála států EU, který do kolejových vozidel v současné době nechce nic vložit. A ETCS? Je to ostuda tohoto státu. Původně slibovaná rychlá podpora se značně zpozdila a její výše je rovněž nedostatečná,“ prohlásil Vladislav Vokoun.

Řeč byla i o režijkách a možnostech řešení (zachovat status quo, nebo zrušit režijky v současném pojetí za současného vzniku nového zaměstnaneckého jízdného v rámci SJT, ale to vyžaduje změnu zákona, a to se do voleb nestihne). K tématu Martin Malý sdělil: „V tuto chvíli je to mezi ČD a Jihomoravským krajem (JMK), přičemž ministerstvo dopravy nabízí pouze poradenskou pomoc při případném jednání. Dohodnout se mohou vždycky, ale pokud k jiné dohodě nedojde, platí stávající dohoda mezi ČD a JMK z ledna 2020 o ročním časovém příplatku ve výši 1500 Kč s možností výpovědi k novému GVD. Pořád se to točí v jakémsi kruhu, nicméně ministerstvo dopravy je alespoň ochotné svým doporučením pomoci při vyjednávání tam, kde by hrozilo zavedení dalších krajských doplatků.“

Ústředí OSŽ vzalo dále na vědomí informace organizační komise k VIII. sjezdu OSŽ (Kongresové centrum Praha 25. a 26. 3. 2022), organizační komise Kongresové centrum navštívila a připravila krátkou prezentaci prostor, kde sjezd proběhne; informovala PhDr. Helena Svobodová.

V rámci organizačních záležitostí vzalo Ústředí OSŽ na vědomí materiál (předložil JUDr. Petr Večeř) Informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ realizovaných v I. pololetí roku 2021 a Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na II. pololetí roku 2021. Návrh investiční akce v hotelu Ostrý představil Martin Vavrečka a Ústředí OSŽ záměr schválilo. Členové OSŽ diskutovali i o možnosti snížení lůžkové kapacity a navýšení kvality. „Pořád nabízíme stejné, proč nenabídnout něco nového?“ shrnul Miroslav Maincl.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 310 hostů a žádný gestor