Poslední předprázdninový Podnikový výbor (PV) OSŽ při Správě železnic, který se konal ve čtvrtek 24. června 2021, začal netradičně změnou pravidelného programu. Zástupce zaměstnavatele, personální ředitel Ing. Pavel Koucký, z důvodu časové zaneprázdněnosti požádal o přesunutí informací zaměstnavatele na začátek jednání. V úvodu svého bloku informoval o ustupujícím vývoji pandemie, ale také o dalších přijatých opatřeních v následujícím období, která budou součástí pokynu personálního ředitele.

Krátce se zmínil o úpravách a důvodech změny hranic obvodů OŘ Hradec Králové, Ústí nad Labem a Praha, plánovaných k 1. 10. 2021. Vše bude samozřejmě projednáno s místně příslušnými odborovými organizacemi. V souvislosti s plánovaným spojováním OŘ Ostrava a Olomouc bylo zmíněno datum 30. 6. 2021, kdy má dojít k jednání na OŘ Olomouc, kde panuje velká nespokojenost s touto plánovanou změnou. Nad tématy spojujícími se s čerpáním FKSP a fakturací jednotlivých akcí diskutovala s přítomnými zástupci PV Bc. Jitka Dolejšová. Našlo se dost témat, nad kterými přislíbil Ing. Koucký další diskusi v následujících jednáních.

Další informace z jednání PV OSŽ při Správě železnic naleznete zde.
 

Právě přítomno: 345 hostů a žádný gestor