OBZOR ke stažení

Poslední předprázdninový Podnikový výbor (PV) OSŽ při Správě železnic, který se konal ve čtvrtek 24. června 2021, začal netradičně změnou pravidelného programu. Zástupce zaměstnavatele, personální ředitel Ing. Pavel Koucký, z důvodu časové zaneprázdněnosti požádal o přesunutí informací zaměstnavatele na začátek jednání. V úvodu svého bloku informoval o ustupujícím vývoji pandemie, ale také o dalších přijatých opatřeních v následujícím období, která budou součástí pokynu personálního ředitele.

Krátce se zmínil o úpravách a důvodech změny hranic obvodů OŘ Hradec Králové, Ústí nad Labem a Praha, plánovaných k 1. 10. 2021. Vše bude samozřejmě projednáno s místně příslušnými odborovými organizacemi. V souvislosti s plánovaným spojováním OŘ Ostrava a Olomouc bylo zmíněno datum 30. 6. 2021, kdy má dojít k jednání na OŘ Olomouc, kde panuje velká nespokojenost s touto plánovanou změnou. Nad tématy spojujícími se s čerpáním FKSP a fakturací jednotlivých akcí diskutovala s přítomnými zástupci PV Bc. Jitka Dolejšová. Našlo se dost témat, nad kterými přislíbil Ing. Koucký další diskusi v následujících jednáních.

Další informace z jednání PV OSŽ při Správě železnic naleznete zde.
 

Právě přítomno: 292 hostů a žádný gestor