Kontrolou plnění úkolů začalo v úterý 7. 9. 2021 jednání Představenstva OSŽ, které moderoval předseda Mgr. Martin Malý, a které probíhalo tradičně v sídle svazu v pražských Vysočanech a kde se mimo jiné projednávala i účast delegace OSŽ na 38. mezinárodní soutěžní výstavě fotografií FISAIC (14. až 17. 10. 2021) ve Svitavách.

Informace ze zásadních jednání načal I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru (PV) OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun zprávou o organizačních změnách na Českých drahách (ČD): „Měli jsme poměrně složité a vážné jednání s podnikem ohledně změny organizační struktury a racionalizace, spoustu materiálů jsme museli zaměstnavateli vrátit k doplnění. Zítra (8. 9. 2021) na jednání PV si musíme s podnikem ještě nějaké věci vyjasnit, i proto jsou pozváni generální ředitel a personální ředitelka. Stále věříme, že sociální dialog může fungovat a není to vyprázdněný pojem. Teoreticky očekáváme, že zaměstnavatel odstraní naše výhrady a všechno bude fungovat, tak jak má,“ řekl Vladislav Vokoun v úvodu. „A pokud jde o program jednání podnikového výboru, tak zítra bychom měli dokončit debatu nad přípravou říjnové konference, a poslední novinka, kterou bych rád zmínil, je, že ČD uzavřely desetiletou smlouvu s Královéhradeckým krajem, a dokonce převzaly i výkony jiného dopravce, a to je určitě dobrá zpráva.“
Dopady covidu jsou podle Vladislava Vokouna „stále cítit“, byť se osobní doprava vrátila „téměř k normálu“: „Osobní doprava je téměř tam, kde byla před pandemií, samozřejmě je tady cítit ten deficit, dluh z hlediska mezinárodní dopravy. Problémy jsou i v oblasti smluv s kraji, to je nekončící proces. Připomínám, že jako ČD máme přes 40 smluv s kraji a státem,“ řekl a dále se zmínil o Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě („Vyčíslují se dopady, zjišťuje se, jaký bude nárůst počtu zaměstnanců, není to jednoduché, budeme se s tím muset vypořádat i v PKS.“), o pomoci dopravcům (program pomoci dopravcům na covid je EK schválen), o budoucnosti ČD-Telematiky (Správa železnic hodlá převzít část činností), o KOP a kapacitních problémech: („Vypadá to, že budeme muset 200 KOPek přesunout do příštího roku.“), či o diskusi na téma prodeje pozemků pod kolejemi. Antonín Leitgeb poté doplnil informace o jihomoravské tripartitě, která se bude konat 14. 10. 2021.

Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo, poté informoval o jednání cargového podnikového výboru (30. 8.): „Hlavním bodem programu byla příprava konference, finalizovali jsme složení výborů, pracovali jsme na organizační struktuře OSŽ, provedli jsme revizi personálního obsazení a schválili jsme organizační komise a delegáty na sjezd a konferenci. Myslím si, že konference je připravena,“ uvedl s tím, že na jednání dorazila i personální ředitelka ČD Cargo Mgr. Aneta Miklášová. „Vypořádali jsme se s KOP z roku 2020, přispělo k tomu hodně i to, že část zaměstnanců, kteří měli nárok, přijali finanční kompenzaci, a vypadá to tak, že rok 2021 bude také plněn, že bychom tento benefit mohli v letošním roce naplnit bezezbytku. Paní ředitelka nás informovala o základních výsledcích dotazníků (mezi zaměstnanci na téma benefity), nicméně stále platí, že máme problémy s personálními stavy, nedaří se nabírat zaměstnance v provozních profesích, což je ale celorepublikový problém. Problémem je také fluktuace zaměstnanců poté, co se seznámí se skutečnou praxí. Shodli jsme se s personální ředitelkou, že už nyní musíme reagovat na budoucnost, jinak se ten podnik vybydlí sám. Intenzivně se na tom pracuje a do konce roku bude studie na stole.“
Radek Nekola dále informoval o činnosti Nadace Železnice srdcem, o připravenosti na případnou podzimní vlnu epidemie COVID-19 („Máme poměrně vysokou proočkovanost a zásobu testů pro případ testování.“), i o obrovském nárůstu přesčasů (důvodem jsou prázdniny, KOP i akutní nedostatek provozních zaměstnanců). „Ukázalo se, že racionalizace z počátku roku, spojená s propuštěním některých zaměstnanců, byla špatným řešením, bylo to vlastně vypouštění rybníku,“ doplnil.
V závěru se pak Radek Nekola věnoval aktivitám společnosti v odvozu sutin z Moravy (z Lužice) do Mostu po železnici (jedná se o cca 35 000 tun odpadu, tři vlaky týdně po 3700 tunách, s využitím vozů Innofreight, 98 % trasy vede po kolejích). „Takhle by v budoucnosti měla fungovat nákladní železniční doprava! Kdybychom přistupovali takto zodpovědně ke každému obchodnímu případu, tak ta železnice vypadá jinak, i to okolní prostředí včetně silnic. Přeprava sutě a odpadu je ukázkou toho, jak by to mělo normálně fungovat,“ uzavřel s tím, že první vlak se sutí odjel v úterý 31. 8. 2021.

Se sníženou kapacitou ozdravných zařízení pro realizaci KOP se potýká i Správa železnic (dále SŽ). Referoval o tom Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Správě železnic. „Nicméně máme u SŽ vysoké procento proočkovanosti,“ sdělil. Petr Štěpánek referoval i o rozdělování dalších finančních prostředků ze sbírky na pomoc zaměstnancům postižených červnovým tornádem. „23. 8. zasedala pracovní skupina k rozdělení druhé části této sbírky, přihlásilo se 17 zaměstnanců, celkem jsme rozdělovali 1,470 mil. Kč 13 zaměstnancům,“ dodal s tím, že poslední finanční prostředky se budou rozdělovat 4. října na posledním jednání pracovní skupiny a sbírka bude ukončena. Postižení zaměstnanci využili i sociální výpomoci z organizačních jednotek: „U C-FKSP máme v současné době problém, už koncem června docházelo k nedostatku finančních prostředků v C-FKSP k poskytování příspěvku na rekreace. Na společných jednáních odborových centrál a zaměstnavatele byl již dvakrát přerozdělen rozpočet.“
V závěru pak Petr Štěpánek zmínil zaměstnavatelem předložený návrh PKS na rok 2022 (stalo se tak v pátek 3. 9. 2021): „23. 9. máme společné jednání odborových centrál, na němž probereme společné stanovisko, a 4. 10. začne kolektivní vyjednávání. 30. 9. (na jednání PV) v Kralupech doladíme noty, co se týká delegátů na sjezd a na podnikovou konferenci,“ uzavřel.

„Léto bylo hektické,“ těmito slovy začala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV Bc. Renata Dousková informace ze zásadních jednání u „Nedrážních“, konkrétně v TSS Hradec Králové (zaměstnavatelem předložený návrh výrazně snížit mzdové výměry vyvolal obrovskou nevoli, stejně tak jako změna pracovní doby. Vybraní zaměstnanci společnosti byli z konta pracovní doby přeřazeni do rovnoměrně rozvržené pracovní doby. Tato změna pracovní doby však způsobuje komplikace při výlukovém režimu oprav), u společnosti Lostr Louny (dříve HMS), kde odbory začínají připravovat návrh nové PKS, kolektivně vyjednávat se začne koncem září 2021. Dále se věnovala společnosti RegioJet, kde je podle Renaty Douskové „…připraven nástin PKS pro ZO a 14. 9. 2021 by se mělo uskutečnit společné jednání všech odborových centrál.“ V Dopravním zdravotnictví se opakovaně řešily dopady novely kompenzační vyhlášky (tyto prostředky byly vyplaceny všem zdravotníkům nelůžkové péče). „Nyní se připravují podklady pro kolektivní vyjednávání na další období s delší dobou platnosti PKS,“ dodala Renata Dousková. Na závěr svého vystoupení podala informaci o zmodernizovaném Centru zobrazovací diagnostiky (nový výpočetní tomograf a digitální rentgen) v nemocnici AGEL v Praze. Vedení společnosti chce modernizací diagnostického zařízení zkvalitnit péči o nemocné.

Poté Představenstvo OSŽ projednalo a schválilo šest návrhů na přiznání dávky z Podpůrného fondu OSŽ, vzalo na vědomí informace k přípravě VIII. sjezdu OSŽ (probíhá vypořádání připomínek technického rázu ve smlouvách s dodavateli) a vyslechlo Informaci RK OSŽ.

V rámci Organizačních záležitostí projednalo P-OSŽ Přehled o stavu členské základny OSŽ k 1. 4. 2021 (P-OSŽ vzalo po rozpravě předložený materiál na vědomí a uložilo doplněnou Zprávu předložit na jednání Ústředí OSŽ 22. 9.), zabývalo se Změnu termínového plánu jednání Ústředí OSŽ (P-OSŽ jej schválilo), dále P-OSŽ projednalo/schválilo účast zástupce OSŽ na Mimořádném kongresu ITF (formou videokonference) dne 23. 9. 2021 (P-OSŽ schválilo registraci PhDr. H. Svobodové), schválilo Návrh zahraniční pracovní cesty – účast na semináři Metrans (cílem školení je vysvětlit varianty evropských rad zaměstnanců, včetně právního pozadí a praktických zkušeností), a Návrh na snížení nájemného (červenec – prosinec) pro provozovatele RZ OSŽ. P-OSŽ poté vzalo na vědomí a doporučilo ke schválení na jednání Ústředí OSŽ - Daňové přiznání OSŽ (za rok 2020), Rozdělení výsledku hospodaření OSŽ za rok 2020 a Čerpání rozpočtu OSŽ 01-06/2021, včetně informace k přípravám Konference ETF v Praze 9. listopadu 2021 v Kongresovém centru Praha (Klub H).

Ústně pak Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, informoval o aktivitách ASO a NOK.

V bodě Různé zazněly mimo jiné informace ze zasedání Výboru USIC (příští rok se v Česku bude konat MM USIC v rybaření; 15. až 18. 11. 2021 proběhne valná hromada USIC v Praze, USIC má aktuálně 18 členů) a Zpráva z konference MKPŽ Gruzie (bez rozpravy, vzato na vědomí).

Michael Mareš

 

Právě přítomno: 207 hostů a žádný gestor