Zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se konalo v sídle OSŽ v Praze dne 8. září, začalo tentokrát netradičně: vystoupením hostů – generálního ředitele Českých drah Ivana Bednárika, MBA, a jeho náměstka Ing. Jiřího Ješety, kteří hovořili o aktuální situaci na Českých drahách, především o hospodaření v I. pololetí, o ztrátě i získání výkonů, o zavádění nových technologií a nákupu nových souprav. Více v samostatném článku.

Na vystoupení představitelů ČD navázali další dva hosté – ředitelka odboru 10 GŘ ČD Ing. Monika Horáková a pracovnice téhož odboru Ing. Lucie Bauerová. Na tapetě byly především organizační změny od 1. 9. a 1. 10. na GŘ ČD, OCÚ východ a OŘOD střed, východ a západ. Členové PV měli připomínky k nepřehlednému rušení či převádění pracovníků, kteří často nevědí, s kým budou dále spolupracovat. Někteří mají i tři vedoucí. Diskutující připomínali, že lidé v provozu vnímají změny jako chaotické, nedotažené a necitlivé k zaměstnancům. „Změny dělat musíme, tlačí nás trh a konkurence, musíme se přizpůsobit,“ obhajovala změny Ing. Horáková a zdůraznila, že pro případné vyřešení kritizovaných problémů potřebuje znát konkrétní jména a pracoviště.

Ing. Bauerová hovořila o Sociálním fondu, přičemž zdůraznila, že všechny letošní odsouhlasené akce platí. Co se týká KOP, poukazy na říjen až prosinec 2021 již byly zaslány na organizační jednotky. „Nevyšlo to na všechny (KOP se začaly čerpat v květnu), ale ti, na které se nedostalo, mohou jet na kopky v lednu až únoru,“ dodala.

Po odchodu hostů informoval předseda PV Vladislav Vokoun mimo jiné o pondělním (6. 9.) jednání odborových centrál se zástupci Českých drah, na němž zástupci OSŽ prezentovali své výhrady k probíhajícím organizačním změnám. „Upozornil jsem mimo jiné na zpackaný organizační řád, který nepřinesl jasné stanovení kompetencí a hlavně byl vydán pouhé dva dny před organizační změnou platnou od 1. 7.,“ zdůraznil Vladislav Vokoun. Informoval i o tom, že se diskutovalo o očkování zaměstnanců se závěrem, že je třeba respektovat právo na svobodné rozhodnutí.

V rámci organizačních záležitostí podnikový výbor projednal a odsouhlasil návrh na obsazení funkcí předsedy a místopředsedů podnikového výboru do sjezdu OSŽ (v dosavadním složení). Tento krok je nutný z důvodu přesunutí sjezdu z října 2021 na březen 2022. Návrh bude předložen Podnikové konferenci. PV dále odsouhlasil kandidáty na členy PV a složení komisí Podnikové konference. Projednal rovněž návrhy na ocenění členů podnikového výboru. Další záležitosti týkající se příprav Podnikové konference budou členové PV řešit na výjezdním zasedání PV v závěru září.

Podnikový výbor dále zvolil kolektivní vyjednavače (Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, Věra Nečasová, Štěpán Lev), včetně náhradníků Zdeňka Kodalíka a Petra Dvořáka.

V závěru jednání informoval člen PV Zdeněk Jindra o ustavujícím jednání Výboru OCÚ střed, kde se plně projevila nespokojenost zaměstnanců s organizačními změnami na Českých drahách. Na Výboru zazněly i návrhy na vyhlášení stávkové pohotovosti a následné stávky. Podnikový výbor OSŽ při ČD konstatoval, že tato situace byla způsobena chaotickými a nedostatečně obhájenými organizačními změnami, které vyvolávají u zaměstnanců nejistotu a strach z propouštění. Podnikový výbor upozorní vedení Českých drah na znepokojení provozních pracovníků a požádá je, aby upravilo kroky tak, aby byly pro zaměstnance pochopitelné a přijatelné.

Zdeňka Sládková
 

Právě přítomno: 238 hostů a žádný gestor