Poslední z řady předsjezdových konferencí OSŽ se konala v úterý 19. října, stejně jako předchozí konference OSŽ v kulturním sále železniční stanice Praha hl. n. Na této konferenci jednali delegáti Nedrážních základních organizací OSŽ, jichž se v sále sešlo 37, což činilo 86 procent ze 43 pozvaných. Jednání řídil Miroslav Novotný, místopředseda NeRV OSŽ a člen Ú OSŽ.
U předsednického stolu (na úvodním snímku) uvítal Miroslav Novotný předsedkyni Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ Bc. Renatu Douskovou a členy předsednictva konference Martina Semiráda (ZO OSŽ RYKO Děčín) a Oldřicha Sobola (ZO OSŽ OHLA ŽS Brno). Jako hosty přivítal také předsedu OSŽ Mgr. Martina Malého a místopředsedy OSŽ Vladislava Vokouna, Petra Štěpánka a Martina Vavrečku. Přítomna byla rovněž předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunka Balážová, omluvil se místopředseda OSŽ Radek Nekola a JUDr. Petr Večeř.

Po schválení programu a jednacího řádu konference a zvolení příslušných komisí přednesla Renata Dousková zprávu o činnosti NeRV OSŽ za období od VII. sjezdu OSŽ. Uplynulé období označila v mnoha aspektech výjimečné jak pro odbory, tak pro zaměstnavatele, přičemž zejména pandemie onemocnění COVID-19 se výrazně odrazilo nejen na pracovních podmínkách zaměstnanců, ale má i zásadní vliv na kolektivní vyjednávání. „Docházelo nejen ke změnám vedoucích pracovníků, ale také ke změnám majitelů společností, přičemž nemalé problémy vznikají u společností, kde pro zaměstnavatele jsou odbory ´nutné zlo´, a kde je ´úspěchem´ dodržování zákoníku práce a platné legislativy ČR,“ zdůraznila Dousková. Jak dále dodala, v praxi se v podnicích projevuje nedostatek kvalitních zaměstnanců, jako například ve stavebnictví, školství a v neposlední řadě i ve zdravotnictví.
Renata Dousková připomněla rozšíření působnosti NeRV OSŽ o některé další společnosti ze sekce železniční a městské dopravy. Jde o společnost TRILEX (dceřiná společnost DB), Dopravní podnik města Brna a také společnost Regiojet. „Z toho vyplývá, že činnost vedení NeRV OSŽ je velice pestrá a svou činností rozsáhlá,“ podtrhla Dousková. Připomněla také fakt, že většina firem v rámci kolektivního vyjednávání podepsala výrazně vyšší plnění náhrady mzdy dle § 209 ZP (částečná nezaměstnanost) a nedocházelo k propouštění zaměstnanců.
Renata Dousková ve svém vystoupení zmínila i některá negativa v činnosti NeRV OSŽ, která se týkají především odchodu Výboru OSŽ při AŽD a ZO OSŽ PARS nova Šumperk. Konstatovala přitom snížení počtu členské základny a nezájem mladých lidí o činnost v odborech. V další části své zprávy o činnosti seznámila Renata Dousková delegáty konference se vzděláváním funkcionářů OSŽ, informačním systémem a o oblastí kolektivních smluv. Ty jsou podle Zákoníku práce pouze v pravomoci základních organizací, s nimiž spolupracuje oddělení ESO OSŽ vedené JUDr. Petrem Večeřem. „V důsledku Covidu se zaměstnavatelé snaží vzniklé ztráty nahradit a kolektivní vyjednávání je výrazně komplikovanější,“ konstatovala Dousková.
V závěru svého projevu poděkovala Renata Dousková Miroslavu Novotnému za jeho dlouholetou aktivní činnost v OSŽ a navrhla jej za čestného člena předsednictva NeRV OSŽ s hlasem poradním a právem účasti na jednání.
V další části konference vystoupil předseda OSŽ Martin Malý, který popsal pět priorit činnosti OSŽ (konsenzuální rozhodování, elektronizace, zachování benefitů, jízdní výhody a členství v ASO). Poděkoval také všem předsedům ZO za jejich práci: „V soukromých společnostech to máte hodně těžké, zvláště v současné nejisté době.“ Se situací v oblasti Správy železnic seznámil delegáty předseda PV OSŽ při Správě železnic Petr Štěpánek, o možnostech rekreace a využití objektů OSŽ pohovořil Martin Vavrečka, místopředseda OSŽ pro správu majetku, a o dění na ČD podal informace Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ ČD.
O potřebě změnit Stanovy OSŽ promluvil Miroslav Novotný, který podrobil kritice skutečnost, že NeRV OSŽ nemá potřebné zastoupení ve struktuře OSŽ, v důsledku čehož dochází k odchodu některých ZO k jiným podnikovým výborům OSŽ. Na tuto kritiku odpověděl Martin Malý, který souhlasil se změnou stanov, rozhodování jednotlivých ZO OSŽ v NeRV však označil za jejich volbu.
Další část jednání patřila volbám. Předseda volební komise Oldřich Sobol představil jednotlivé kandidáty Nedrážního republikového výboru na VIII. Sjezd OSŽ a kandidáty do orgánů NeRV na příští období. Místopředsedkyní OSŽ a předsedkyní NeRV OSŽ byla znovu zvolena Bc. Renata Dousková, dále byli zvoleni: jako odborný zaměstnanec OSŽ v gesci NeRV OSŽ Tomáš Šlachta, do Ústředí OSŽ Magdalena Stránská a jako náhradníci Luděk Šebrle, Stanislav Foltýn a MUDr. Gabriela Ritterová.
Podrobné výsledky voleb jsou zveřejněny na webových stránkách NeRV a ve webovém Magazínu Nedrážní Obzor.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 337 hostů a žádný gestor