OBZOR ke stažení

Dvacátého října letošního roku proběhlo jednání Ústředí Odborového sdružení železničářů, které řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý. V úvodu byla opětovně řešena problematika režijních výhod (zaměstnaneckých jízdních výhod ve vlacích ČD) – aktuálně probíhají jednání ČD s Plzeňským krajem k problematice zaměstnaneckých jízdních výhod na vysoutěžené trati P2 Klatovy – Beroun a rovněž v Jihomoravském kraji, kde tuto problematiku znovu otevřel zástupce OSŽ v krajské tripartitě JMK Antonín Leitgeb.

Zde se pro jakékoliv jednání situace poněkud komplikuje, a to z důvodu personálních změn. Je však sjednána schůzka s hejtmanem tohoto kraje, která by mohla přinést další pokrok v jednání. Kraj má objednány nové elektrické jednotky, které dodá Škoda Transportation, obsluhovat je budou zhruba do roku 2024 České dráhy včetně údržby, potom se bude řešit, co dál. Je sjednána opce a zdá se, že by mohla být plně využita. Dle informací A. Leitgeba také Hospodářská komora České republiky uplatnění ČD na jižní Moravě plně podporuje.
K této problematice se váže také prolongace jízdenek. Dá se předpokládat, že zatím ani očekávané povolební změny na Ministerstvu dopravy ČR tuto záležitost nijak neovlivní. Měla by být připravena podle dosavadních kritérií.
Jedním z řešených problémů jsou stavební práce v hotelu Ostrý. Letošní zimní sezóny se nedotknou, je proto možno tohoto rekreačního zařízení, jak informoval místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka, plně využívat. Práce na přestavbě na apartmánové zařízení budou zahájeny a provedeny v měsících duben, květen 2022.
Informace z předsjezdových konferencí podnikových výborů společností České dráhy, ČD Cargo a Správy železnic otevřel první místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun.
Konference i přes problémy s covidem-19, který nás trápí už druhým rokem, zaznamenala více než devadesátiprocentní účast, byl na ní zvolen nový podnikový výbor s určitými změnami, jádro výboru však zůstalo, noví členové v něm tak budou mít pevnou oporu. Do sjezdu zůstává Vladislav Vokoun předsedou. Potom nastoupí nový, který bude současně i místopředsedou OSŽ. Delegáty konference jím byl zvolen Štěpán Lev. Dále byli zvoleni tajemníci podnikového výboru, a to Antonín Leitgeb a Věra Nečasová, kandidáti na členy Ústředí OSŽ za ČD, a. s., a kandidáti na členy Revizní komise OSŽ včetně předsedkyně RK Barunky Balážové.
Co se týče uzavření kolektivní smlouvy, návrh na rok 2022 dodá zaměstnavatel – ČD, a. s., protinávrh odbory a poté proběhne první společné jednání, které je plánováno na den 9. 11. 2021.
Vladislav Vokoun se také zmínil o tom, že do příštího roku se Evropská unie usnesla, že je třeba získat licenci v oblasti bezpečnosti železničního dopravce podle evropských předpisů – jedná se tedy o předělávání desítek našich předpisů, nebo eventuálně přenesení evropského práva – evropských norem. Týká se všech dopravců na železnici. Odbory musí tyto předpisy připomínkovat. Antonín Leitgeb připomněl, že nebude-li mít dopravce certifikát, s železniční přepravou končí. Certifikace může probíhat ve dvou etapách, mezinárodní přeprava má lhůtu kratší.

Podniková konference OSŽ ve společnosti ČD Cargo schválila nový podnikový výbor, staronovým předsedou se stal Radek Nekola a tajemnicí Bc. Marta Urbancová. „Věřím, že za čtyři roky obstojíme ve vedení sociálního dialogu ve společnosti ČD Cargo s maximální možnou úspěšností. Doufám, že vás nezklameme,“ řekl na jednání podnikové konference opětně zvolený předseda. Podnikový výbor byl doplněn o tři nové členy, dva členové byli navržení do revizní komise OSŽ a Radek Nekola byl navržen na 1. místopředsedu OSŽ. Návrh kolektivní smlouvy předloží opět zaměstnavatel a poté se bude projednávat. Platnost té dosavadní trvá do konce měsíce března 2022.

Předseda podnikového výboru Správy železnic Petr Štěpánek stejně jako ostatní předsedové připomněl zvolení nového podnikového výboru, který však doznal změnu pěti členů z důvodu odchodu do starobního důchodu. Zvolili čtyři tajemníky, předsedu PV OSŽ Správy železnic, kterým se opět stal Petr Štěpánek, delegáty a náhradníky na VIII. sjezd OSŽ, tři kandidáty na členy Revizní komise OSŽ a v závěru potvrdili návrh Mgr. Martina Malého jako kandidáta na předsedu Odborového sdružení železničářů a Radka Nekolu na post 1. místopředsedy OSŽ.
Kolektivní vyjednávání bylo zahájeno 4. října tohoto roku a 6. října byla podepsána PKS na rok 2022. Tarifní stupně budou navýšeny o pět procent, veškeré benefity jsou zachovány a je navýšen objemu mzdových prostředků na poskytování výkonové odměny. Jediným negativem je, že nebudou poskytovány papírové stravenky, ale pouze stravenkový paušál a e-stravenky.
Kondiční pobyty zaměstnanců Správy železnic budou pouze v Česku, nikoliv na Slovensku.
Tři miliony sto čtyřicet dva tisíce korun vynesla sbírka na pomoc při tornádem a větrnou smrští postiženým zaměstnancům. Ta byla začátkem října rozdělena celkem sedmnácti zaměstnancům SŽ.
K otázce, jak dál s hotelem Skalka, se vyjádřil Martin Vavrečka, který zdůraznil, že je třeba, aby další fungování toho rekreačního zařízení bylo rentabilní. To nyní podstatně záleží také na přístupu Českých drah a jimi plánovaných kondičních pobytech. Vždyť kromě neúčasti zaměstnanců Správy železnic se bude enormně projevovat nárůst cen energií.

K průběhu konference Nedrážního republikového výboru se vyjádřila znovuzvolená předsedkyně NeRV Bc. Renata Dousková a konstatovala, že i přes řadu zdravotních problémů a pracovních komplikací z části spojených s covidem-19 mělo jednání vysokou účast delegátů. Ti dále potvrdili a zvolili jako samostatného odborného zaměstnance Tomáše Šlachtu místo Miroslava Novotného, který v této funkci končí, dále navrhli Magdalenu Stránskou jako členku Ústředí OSŽ a tři náhradníky a dále delegáty na VIII. sjezd OSŽ. Vzali na vědomí kandidaturu současného předsedy Martina Malého pro opětné zvolení do stávající funkce. Ve své zprávě se Bc. Dousková také zabývala složitostí uzavírání kolektivních smluv s různou dobou platnosti. Ze současného období zmínila především kolektivní vyjednávání na Dopravním zdravotnictví, kde bylo navrženo zvýšení benefitů a platů. Zaměřila se také na přístup vedení MHD Brno k odborům, kde kolektivní vyjednávání rovněž začíná.

Mgr. Martin Malý informoval o premiérem A. Babišem svolané pondělní Tripartitě kvůli Škodě AUTO, a. s., která má v současnosti mimořádné problémy ve výrobě z důvodu nedostatku potřebných čipů, částečně zaviněné opětným nástupem covid-19 u výrobců těchto součástek. Ze strany MPSV byl předložen návrh oživit program antivirus B (příspěvek státu 60 % na vyplacené náhrady mezd) v současné, EK schválené, podobě, tj pro všechny druhy podnikání. Převládl však názor oživit Antivirus pouze pro sektor automotive (tj. automobilky a jejich subdodavatelé). Vyskytl se však právní problém, neboť k takovému zúžení programu není dosud známo stanovisko EK (z pohledu posouzení možného vlivu na hospodářskou soutěž) a bude proto podán návrh Evropské komisi na schválení takto upraveného programu. O problematice bude proto také ve čtvrtek jednak v Bruselu premiér A. Babiš. Vláda by měla příští týden schválit oživení Antiviru prozatím do konce tohoto roku, výhledově se souhlasem z Bruselu by mohlo být prodlouženo i na první pololetí 2022.
Tripartita také projednávala možnost pomoci zejména domácnostem zasaženým prudkým nárůstem cen energií formou dočasného odpuštění DPH na energiích. Zatím vláda plánuje toto opatření s účinností do konce roku. Z mediálního prostoru je ovšem známo, že lídr koalice SPOLU Petr Fiala už nyní otevřeně vystupuje proti zavedení tohoto dočasného opatření.
Petr Toman následně připomněl benefity, které Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, poskytuje svým pojištěncům v rámci preventivních programů. Bližší podmínky jsou uvedeny ZDE

První místopředseda OSŽ Vladislav Vokoun se ještě vrátil ke stravenkovým paušálům, kdy uvedl, že z daňového hlediska může být paušální dávka v budoucnu předmětem daně. I na to je tedy třeba upřít pozornost při kolektivním v jednávání.

JUDr. Petr Večeř v rámci plánovaného programu jednání Ústředí OSŽ podal zprávu o tvorbě a použití podpůrného fondu. Zpráva byla následně jednomyslně schválena. Z podpůrného fondu byly za první pololetí letošního roku vyplaceny dávky devatenácti žadatelům v celkové částce 335 tisíc korun. Jednalo se o mimořádně tíživé sociální situace rodin, vzniklé úmrtím člena OSŽ nebo jeho rodinného příslušníka, či dlouhodobé nemoci se sociálním akcentem, podstoupení operací smyslových orgánů, v tomto případě očí, a to z důvodů zachování specifické zdravotní způsobilosti, či o požár bytu. Všechny zaslané žádosti byly projednány a s nimi i případné podněty a připomínky.

Martin Malý zprávu doplnil o způsob poděkování přispěvatelům do PF OSŽ pro členy postižené řáděním tornáda na jižní Moravě. Byl zvolen specifický „halířový“ způsob, jelikož u řady přispěvatelů bylo jediným identifikačním údajem vedle jména a příjmení pouze číslo bankovního účtu. Proto byla prostřednictvím Internet bankingu zaslána na tato čísla halířová položka s textem poděkování.

Předseda OSŽ nato pokračoval zprávou o průběhu konference Republikové rady seniorů s tím, že předsedou RRS byl opět zvolen Kurt Mužík.

Jednání ústředí pokračovalo přípravami VIII. sjezdu OSŽ, které již zčásti proběhly v úvodních pasážích jednání zprávami o konání konferencí. Doplnila je problematika řešená organizační komisí a komisí pro stanovy, která se sejde v úvodu listopadu.

Následné organizační záležitosti ukončily jednání Ústředí OSŽ. Zde předseda OSŽ přítomné členy informoval o plánované regionální konferenci členských zemí ETF ze střední a východní Evropy, která proběhne ve dnech 9. a 10. listopadu v Praze v Kongresovém centru. Témata budou dvě: První bude zaměřeno na zakládání a působení odborových organizací v soukromých subjektech působících na železnici, druhá je způsob sjednávání železniční dopravy v závazku veřejné služby v České republice. Druhý den konference se bude konat jednání účastníků o strategii společného působení odborových organizací ze střední a východní Evropy v rámci ETF.

Vladislav Vokoun ještě na závěr připomněl jednání USIC, které se bude konat ve dnech 15. až 19. listopadu a kde proběhne volba nových orgánů.

Milan Sedlák
 

Právě přítomno: 305 hostů a žádný gestor