„Je důležité, že zaměstnanci mohou být v závěru roku klidnější, protože kolektivní smlouva na rok 2022 je podepsaná,“ řekl v úvodu posledního letošního zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ při Českých drahách, a. s., které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, dne 8. prosince 2021, předseda PV Vladislav Vokoun (na snímku).

Jak dále uvedl, jako vždy nebudou všichni zcela spokojeni zejména s nárůstem mezd (4 % do tarifů v TS 1–12, 3,5 % v TS 13 a 3 % v TS 14-16 a u smluvních mezd), je však třeba vzít v úvahu to, že zaměstnavatel po náročných jednáních ustoupil ze svého původně velmi restriktivního návrhu (nulový „nárůst“). Pokud by inflace v průběhu roku překročila 6 %, je v PKS dohodnuto jednat po ukončeném pololetí 2022 o případných kompenzacích. „Klíčové je, že se podařilo uhájit všechny benefity,“ zdůraznil Vladislav Vokoun a dodal, že ze strany zaměstnavatele byl činěn velký tlak mimo jiné na fond dovolené, přesto se podařilo zachovat původní rozsah, jen s tím rozdílem, že kdo má nyní nárok na šest týdnů dovolené, bude mít pět týdnů dovolené plus týden tzv. dodatkového volna (přičemž bude nutno nejprve vyčerpat základní výměru dovolené). Dovolená bude muset být naplánována vždy do 1. 10.

Další velmi diskutovanou oblastí byly komplexní pobyty (KOP). „Po rozsáhlých debatách došlo ke shodě na tom, že bude jednotný cyklus poskytování KOP, a to dvouletý, přičemž celkový pobyt se u těch původně tříletých krátí na sedm dnů,“ uvedl Vladislav Vokoun a dodal, že přibližně pro většinu zaměstnanců je tento cyklus dle jeho názoru vhodnější. Dále předseda PV informoval o tom, že došlo rovněž k podpisu Zásad Sociálního fondu ČD, a. s., na rok 2022, které jsou stejné jako pro letošní rok.

Za zaměstnavatele se na jednání dostavily ředitelka odboru 10 GŘ ČD Ing. Monika Horáková a Ing. Lucie Bauerová z téhož odboru. Členové PV jim nejprve pokládali otázky týkající se nově stanoveného fondu dovolené, například, jestli zaměstnanec nepřijde o dodatkovou dovolenou poté, co mu bude řádná (a naplánovaná) dovolená zrušena. Jak vysvětlila Ing. Bauerová, takovéto případy se budou řešit individuálně podle okolností. „K čerpání dovolené chystáme metodiku, vyjde na začátku roku,“ upřesnila.

Dalším bodem bylo projednání organizační změny k 12. 12. 2021 a k 1. 1. 2022, s níž se podnikový výbor seznámil již na svém minulém, listopadovém jednání. Organizační změna spočívá především v redukci neobsazených (ale i některých obsazených) míst v souvislosti s omezením nebo rušením výkonů. Stejně jako na minulém jednání, i nyní členové PV v diskusi upozorňovali zvláště na ten fakt, že se ruší některá sice neobsazená místa (třeba z důvodu dlouhodobé nemoci), ta však mohou později v provozu chybět. Poukazovali také na nehospodárnosti, které v důsledku špatných rozhodnutí vznikají, i na to, že mezi sebou jednotlivé složky špatně spolupracují. „Fungující společnost jste rozškubali,“ podotkl například člen PV Miloslav Mojžíš a dodal, že v době, kdy České dráhy fungovaly jako jeden celistvý podnik, nebylo tolik vedoucích a mezi lidmi byla lepší spolupráce. Podnikový výbor má i nadále k předložené organizační změně řadu výhrad a považuje ji za nesystémovou a neekonomickou.

V závěru jednání předseda PV Vladislav Vokoun poděkoval jak kolektivním vyjednavačům, tak všem členům podnikového výboru za práci v roce 2021 a popřál jim hodně sil a pevné zdraví v příštím, sjezdovém roce.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 253 hostů a žádný gestor