OBZOR ke stažení

Informacemi ze zásadních jednání, konkrétně z jednání odborových centrál a zaměstnavatele nad návrhem PKS, které proběhlo 1. 12. 2021, začalo ve středu 8. 12. 2021 poslední letošní zasedání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, které moderoval jeho předseda, Radek Nekola.

„Dospěli jsme, byť některé dílčí rozpory tam byly, ke společnému protinávrhu. Shodli jsme se nakonec, že je potřeba vyjednávat a spoustu bodů otevřít a narovnat,“ řekl na úvod Radek Nekola s tím, že dohoda v tomto duchu byla nakonec signována všemi odborovými centrálami. Radek Nekola dále mluvil o první změně PKS vyvolané legislativními kroky (novela Zákona o drahách, Nařízení vlády č. 589), o změně pravidel a čerpání Sociálního fondu (SF), respektive o možnosti použít rezervní fondy v rámci průběžného financování Sociálního fondu (podrobněji v článku z Představenstva OSŽ): „Přibydou tak další náklady spojené s důchodovým pojištěním, životním kapitálovým pojištěním, náklady na KOP a na stravu; i kdyby nebylo v Sociálním fondu dostatek peněz, bude zaměstnavatel tyto benefity hradit z rezervního fondu,“ dodal Radek Nekola s tím, že společnost ČD Cargo přechází na evropské standardy vykazování hospodaření, což umožňuje jiný pohled na benefity.
„V rámci kolektivního vyjednávání jsme začali probírat některé body, nedospěli jsme k žádnému sjednocení pohledu na rozporné body, za sebe ale mohu říct, že mě zaměstnavatel nazlobil vyškrtnutím koncepce (viz článek z jednání P-OSŽ). Čeká nás diskuse nad normou zabývající se nárokem na KOP a ohledně interní normy, která se zabývá příspěvkem zaměstnavatele na důchodové připojištění, tyto dvě normy budou předmětem jednání 17. 12.,“ informoval dále Nekola.

Telegraficky pak Radek Nekola referoval o jednání mimořádné Dozorčí rady ČD Cargo (2. 12. 2021) a o projednávání Podnikatelského plánu na rok 2022 (viz článek z Představenstva OSŽ) a snaze zástupců zaměstnanců za OSŽ odložit jeho projednávání: „Nicméně byli jsme o jeden hlas přehlasováni, podnikatelský plán byl schválen včetně objemu mezd, který je plánován ve výši 3 %. Nás podnikatelský plán nezavazuje, je to problém zaměstnavatele, a to, že jej předložil, je jeho riziko,“ konstatoval dále.

Informace o hospodaření společnosti jsou podle Radka Nekoly „poměrně dramatické z hlediska uspokojování potřeb těch, kteří vyrábějí energii nebo teplo“. „Překvapuje mě chování státu, který inicioval vytvoření železničního dopravce a vrhnul ho na plně liberalizovaný trh a tentýž stát nám vyčítá, že jsme to my, kdo může za to, že nebude čím topit ani svítit. Ano 99,9 % přeprav energetického uhlí vozí společnost ČD Cargo, ale stát si myslí, že ČD Cargo funguje na otočení klíčkem, že ČD Cargo je státní podnik mající v záloze spousty vozů. Tato společnost je vržena do liberalizovaného trhu, a přitom si tady někdo myslí, že fungujeme jako na provázku,“ řekl Radek Nekola důrazně s odkazem na „ekonomiku takovýchto přeprav“. „Požádal jsem vedení společnosti, aby se k tomu tvrdě vymezilo, protože takovéto výkyvy nejsme schopni realizovat.“

Řeč byla v této souvislosti i o přesčasové práci, která je u společnosti ČD Cargo enormní a často „za hranou bezpečnosti práce“. Členové PV OSŽ ČD Cargo apelovali na zaměstnance, aby se zamysleli nad děláním přesčasové práce na úkor obětavosti a na úkor dodržování předpisů, ve vazbě na nedávný pracovní úraz v Liberci (těžký pracovní úraz a s ním spojená dlouhodobá pracovní neschopnost): „Zaměstnavatel by si měl uvědomit, že posun je riziková práce. Dřív těch lidí u posunu bylo víc a navzájem se chránili, to dneska není,“ upozornil Radek Nekola: „A jednu pozitivní zprávu z podnikatelského plánu závěrem: Zaměstnavatel nepočítá s dalším propouštěním.“

Na druhou část jednání se dostavili zástupci zaměstnavatele: Mgr. Aneta Miklášová, ředitelka personálního odboru, Mgr. Pavla Kreischová , vedoucí oddělní sociálního a mzdového, a Ing. Josef Kreische, vedoucí oddělení personální strategie. Aneta Miklášová předně informovala o pracovním úrazu v Liberci (bude podána žádost o poskytnutí sociální výpomoci z centrálního Sociálního fondu a případ bude navržen do Nadačního fondu Železnice srdcem) a o připravované diferenciované odměně všem zaměstnancům, jejíž návrh předloží předseda představenstva ČD Cargo, a. s., dne 14. 12. 2021 na zasedání představenstva k projednání (podle návrhu zaměstnanci GŘ dostanou méně než provozní zaměstnanci): „Výši odměny nyní sdělit nemohu, jelikož odměna jako taková musí nejprve projít schválením představenstvem, pravděpodobně tato částka nebude vyplacena se mzdou za měsíc prosinec, ale jako záloha na mzdu na účet zaměstnance před Vánoci.“
Na adresu pracovního úrazu Radek Nekola v reakci poznamenal, že povolání posunovače je v poslední době v souvislosti s pracovními úrazy a přesčasovou prací velmi exponované: „Nejsem tomu rád, mohu se domnívat, že je to v přímé souvislosti s přesčasovou prací, která není nemalá. Budeme poměrně dost důkladně analyzovat děj tohoto pracovního úrazu z hlediska směnáře. A za tu odměnu děkuji: přestože nepřekročíme podnikatelský plán, společnost vyplatí mimořádnou odměnu, ale doporučuji všem stejně, protože všichni táhneme za jeden provaz.“
K tomuto tématu se rozhořela bouřlivá diskuse: Například Ing. Radovan Maléř, člen PV, se ohradil: „Byl nám nařízen home office, zaměstnavateli naopak šetříme náklady, například na energie, připojení k internetu, a pokud zaměstnancům není krácena mzda, tak předpokládám, že odvádějí stejnou práci jako v zaměstnání, takže nevidím home office jako rozdílový důvod pro krácení odměny,“ poznamenal. „Zaměstnavatel chce především poděkovat zaměstnancům v provozu, kteří chodí do práce za deště, za mrazu. Není to tak, že by si nevážil práce zaměstnanců na GŘ, ale návrh je postaven zejména na myšlence odměny provozním zaměstnancům,“ zareagovala Aneta Miklášová.

V závěru pak Pavla Kreischová informovala o elektronické formě daňového prohlášení (eDaňovka), bližší pokyny k jednotlivým formulářům a záložkám budou vydány nejpozději do 10. 2. 2022 na zaměstnackém webu. Daňové prohlášení (sleva na poplatníka) musí být vyplněno a odesláno přes web nejpozději do 31. 1. 2022, žádost o roční zúčtování daně pak nejpozději do 15. 2. 2022, do 15 hodin. „eDaňovka je vlastně nahrazení růžových papírů, všechno poběží elektronicky, spuštěno to bude od 1. 1. 2022,“ uvedla. Zaměstnancům od 10. 1. 2022 do 15. 2. 2022 budou k dispozici mzdové účetní, a to v pondělí až pátek od 8 do 17 hodin. Tato aplikace je součástí projektu Zaměstnanecký portál - Zaměstnanecký web. Zaměstnavatel v rámci prosincového čísla Cargováku vydá speciální přílohu k Zaměstnackému portálu – Zaměstnaneckému webu, jehož součástí je i aplikace eDaňovka.
I k tomuto tématu proběhla diskuse: „Souhlasím s názorem, že tomu půjdeme naproti: potkáme se se zaměstnanci, pokusíme se jim nabídnout servis, a nabídněte ho i těm, kteří nejsou členy OSŽ,“ uzavřel Radek Nekola.

S přáním klidných Vánoc a hodně zdraví do nového roku bylo poslední letošní jednání PV OSŽ ČD Cargo ukončeno.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 380 hostů a žádný gestor