Devět standardních bodů, které byly na programu  jednání Ústředí Odborového sdružení železničářů, které se konalo ve středu 15. prosince 2021 od 9.30 h, mělo opět nestandardní formu: videokonferenci prostřednictvím MS Teams. Po nezbytných úvodních formalitách přišly na řadu informace ze zásadních jednání.

Ty tradičně začal I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun: „Hezký, dobrý den, dnes budu poměrně stručný,“ řekl na úvod a telegraficky referoval o podpisu PKS 2. 12. 2021: „Veškeré informace jsou na webu a v Obzoru, spíš bych to nechal na dotazy. Je ale dobře, že zaměstnanci vědí, za co a za jakých podmínek budou pracovat včetně schválených Zásad Sociálního fondu. Je reálný předpoklad, že zaměstnanci a naši členové mohou využívat všech výhod jako doposud, čeká nás pouze doladit rozpočet, ale to je už technická záležitost,“ dodal s tím, že včera byly dokončeny práce nad technickou novelou katalogu prací (ve středu 15. 12. by představenstvo mělo tento dokument přijmout s platností od 1. 1. 2022). „A ještě jedna novinka: pan Kysilka (předseda Dozorčí rady) skončil k 31. 12. 2021 ze zdravotních důvodů, a proto jsme na posledním mimořádném zasedání zvolili místopředsedkyní DR ČD Ing. Lenku Hlubučkovou.“ Aktuálně Vladislav Vokoun chystá „kuchařku“ změn v PKS 2022, kterou bude prezentovat v lednu na školeních.

Také Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo se zmínil o kolektivním vyjednávání: „My jsme teprve na začátku procesu zvaného kolektivní vyjednávání. Měli jsme (jako odbory) první jednání společně se zaměstnavatelem, které probíhalo na základě dvou předložených protinávrhů. V podstatě ve všech podstatných bodech je rozpor; ostatní články, které se upravovaly například z důvodu legislativy, jsou odsouhlaseny. Další jednání máme v pátek (17. 12. 2021), nicméně nevěřím, že v pátek dojde ke sblížení názorů,“ konstatoval s tím, že odboráři nechápou a nerozumí některým omezením a rozhodnutím zaměstnavatele ve vazbě na přesčasovou práci: „Jsme na dně jak s lidskými tak vozovými kapacitami, máme extrémně vysokou přesčasovou práci, rekordní za patnáct let, přesto zaměstnavatel v PKS škrtal věci, které poškozují ČD Cargo na trhu práce.“
Také u společnosti ČD Cargo došlo k podpisu 1. změny PKS, k odsouhlasení zásad čerpání SF. Společnost bude letošní rok přes všechny překážky podle Nekoly končit se splněným podnikatelským plánem. Nekola dále informoval o tom, že zaměstnanci včera obdrželi dopis předsedy představenstva, „…ve kterém jim, jako poděkování před Vánoci, děkuje za odvedenou práci a oznamuje, že v mimořádné výplatě obdrží 4000 Kč.“

Se stručnou informací vystoupil Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ Správy železnic (dále SŽ): „Máme po podpisu PKS na rok 2022 a pokračují jednání o Rámcových a Centrálních zásadách FKSP, stále se vede diskuse, pokračujeme v jednáních. Máme podepsanou i první změnu PKS 2022, která reflektuje navýšení minimální mzdy, čekali jsme na podpis této změny a byla dána do tisku, a ještě tento nebo příští týden bychom ji měli mít k dispozici v tištěné podobě a budeme ji rozdávat na školeních, ať už budou probíhat formou prezenční nebo prostřednictvím MS Teams.“

Informace o zásadních jednání u Nedrážních (v Nedrážním republikovém výboru OSŽ) poté podala místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně NeRV OSŽ Bc. Renata Dousková. V řadě firem jsou kolektivní smlouvy v jednání, je to důsledek toho, že se většina PKS prodlužovala (z důvodu epidemie COVID-19), takže až u 8 zaměstnavatelů máme aktuálně rozjednanou PKS.
„Je to Dopravní zdravotnictví (jedná se o navýšení mezd a benefitů), kde spolupracujeme s ČMKOS, zatím jsme se dohodli na platnosti PKS na 1 rok a o navýšení hodnoty stravenek na 100 Kč, o navýšení tarifních mezd ještě jednáme,“ uvedla Renata Dousková s tím, že ve společnosti ŽPSV (změna majitele) se podařilo dojednat především nárůst tarifních mezd na další období ve výši 4 %, „…a bavíme se i o navýšení dalších benefitů. U společnosti OHLA ŽS probíhá kolektivní vyjednávání a tam to vždycky probíhá tak, že se každý návrh, který zaměstnavatel projednává s odbory, posílá do Španělska. Dochází tam ke změně: namísto stravenek budou mít zaměstnanci stravenkový paušál. Je to na přání zaměstnanců, z našeho pohledu je pořád lepší stravenka. U OHLA ŽS je ještě jedna změna: uvažuje se o zvýhodnění očkovaných zaměstnanců, dostanou 1 den k sick days navíc,“ dodala. Telegraficky pak referovala o společnostech TSS Louny (řeší se legislativní proces ohledně náborového příspěvku pro zaměstnance, jeho výše se v tuto chvíli ještě projednává), JLV (zde bude nárůst mezd asi nejmenší, je to tím, že společnost je úzce navázána na ČD - 1200 Kč do tarifu), RegioJet (zde je zatím nástin PKS, jedna z odborových centrál uměle prodlužuje tato jednání, příští týden 21. 12. by se mělo konat další kolo kolektivního vyjednávání). „Uvidíme, zda se bude jednání konat. A posledně bych chtěla zmínit společnost Trilex, která získala zakázky na tratích Liberecka a Lounska, aktuálně dochází k náboru zaměstnanců, aby byla zajištěna obslužnost těchto regionů. Tak to je hrubý výčet toho, co se děje u nedrážních,“ uzavřela.

Ing. Bc. Petr Toman, BA (Hons) informoval o dvou zasedáních Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, kde byli mimo jiné informováni, že doplňující volby byly zrušeny a budou v náhradním termínu příští rok: „Pojišťovna zaznamenala za letošní rok (k 30. 9. 2021) nárůst 7000 pojištěnců, a oblíbená je i služba Lékař na telefonu, do konce listopadu bylo skoro 14 000 hovorů. Na malé KOP vyjelo 55 zaměstnanců Správy železnic, což je dobré číslo. Na to, že to bylo zveřejněno až ke konci srpna výborný výsledek. Přiští rok v tom budeme pokračovat,“ uvedl.

Martin Vavrečka poté podal průběžnou informaci o situaci na Slovensku (Hotel Skalka)

V další části členové Ústředí OSŽ projednali a schválili několik důležitých materiálů: Informace o vzdělávacích aktivitách OSŽ realizovaných ve II. pololetí roku 2021 a Návrh vzdělávacích aktivit OSŽ na I. pololetí roku 2022 (u školení dochází ke změně školitele: Zdeňka Görnera nahradí vysokoškolský pedagog Ing. Kovárník Ph.D.). „Mělo by dojít i ke změně způsobu provádění školení: Je to trošinku jiná forma, než na jakou jsme byli zvyklí, ale hospodáři se nemají čeho obávat. Dozvědí se i nové věci a doufám, že nikdo z nich neodejde,“ konstatovala předsedkyně Revizní komise (RK) OSŽ Barunka Balážová.
Dále členové Ústředí OSŽ projednali a schválili (v rámci Organizačních záležitostí) novelizaci Řádu právní pomoci OSŽ (ŘPP OSŽ) a Statutu Podpůrného fondu OSŽ (Statut PF OSŽ) s cílem co nejvíce ochránit produkt pojištění odpovědnosti u Kooperativa pojišťovny, a. s.

Následovaly obligátní body: Příprava VIII. sjezdu OSŽ, Informace RK OSŽ, Různé a Závěr. „Děkuji všem za konstruktivní přístup, přeji alespoň teď na konci roku trochu klidu na příjemné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších a budu se těšit na viděnou v lednu, snad už opět prezenční formou,“ řekl na závěr předseda OSŽ Mgr. Martin Malý (na snímku), který jednání řídil.

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 334 hostů a žádný gestor