Poslední letošní PV OSŽ SŽ (16. 12. 2021) se vyznačoval projednáváním dobíhající agendy stávajícího roku, a opět formou videokonference, kterou řídil předseda Petr Štěpánek. Krátce shrnuto: Podniková kolektivní smlouva na příští rok byla sjednána včetně 1. změny reflektující změnu výše minimální mzdy, a po vytištění by měla být distribuována na výkonné jednotky.

Více v článku z jednání Podnikového výboru OSŽ Správy železnic zde.

Právě přítomno: 374 hostů a žádný gestor