OBZOR ke stažení

V pondělí 17. ledna 2022 bylo v Dělnickém domě v Břeclavi zahájeno první ze série školení o Podnikové kolektivní smlouvě (PKS) Českých drah na rok 2022. Přítomno bylo na třicet zástupců ZO OSŽ z oblasti jižní Moravy a Vysočiny. Za předsednickým stolem zasedli Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, jeho nástupce Štěpán Lev, tajemnice PV OSŽ Věra Nečasová a tajemník Antonín Leitgeb, který jednání řídil. Přítomni byli i JUDr. Petr Večeř a Ing. Ludmila Malinová z ESO Ú OSŽ. Školení bylo provedeno při dodržení všech vládních nařízení, souvisejících s epidemií covidu.

Školení zahájil Vladislav Vokoun informacemi o nově koncipovaných klíčových ustanoveních PKS. Jak zdůraznil v úvodu, kolektivní vyjednávání nebylo ztíženo jen epidemií covidu, neboť bylo zčásti vedeno distančně, ale zejména zvýšeným úsilím odborů o zachování reálné úrovně mezd, obhájení dosavadních benefitů, délky dovolené a kondičních pobytů (KOP). „První návrh zaměstnavatele totiž obsahoval návrh na prodloužení pracovní doby, zkrácení dovolené a také faktický nulový nárůst mezd,“ připomněl Vokoun. „Skutečnost, že všech jedenáct odborových centrál na železnici se dokázalo shodnout na jednotném stanovisku, hrálo velmi důležitou pro zachování úrovně předcházející kolektivní smlouvy a úrovně schopnosti jednat o navýšení mezd, což byla klíčová záležitost,“ dodal. Podle jeho dalších slov byla obhajoba stanoviska odborů velice náročná a vyjednávání mnohdy bylo značně tvrdé. „Doslova až do poslední chvíle byl veden boj o neprodlužování pracovní doby,“ přiblížil složitost vyjednávání.
V dalším průběhu školení došlo na sdělení všech změn a novinek v kolektivní smlouvě. V diskusi na toto téma objasňovali Vladislav Vokoun a Štěpán Lev zejména otázky, týkající se především nároku na „šestý“ týden dovolené a celou řadu dalších otázek.
Po krátké přestávce pokračovalo školení informacemi o aktuálních otázkách OSŽ v tomto roce. Prioritou je březnový sjezd OSŽ, kde budou mimo jiné projednávány změny ve stanovách, proběhnou volby nového vedení OSŽ a přijato bude programové prohlášení. Pokud se týká organizačních změn na Českých drahách, nejsou pro zaměstnance příliš potěšující, zejména s ohledem na stále se měnící strukturu podnikového vedení.
Změny v pracovněprávních předpisech, včetně vnitřních předpisů OSŽ, vysvětlil vedoucí ekonomicko-sociálního oddělení (ESO) OSŽ JUDr. Petr Večeř. Zdůraznil především novelizaci pojištění odpovědnosti o tzv. čistou finanční škodu, přičemž připomněl, že nemalá část členů OSŽ toto výhodné pojištění dosud nevyužívá a přichází tak v případě, že způsobí škodu zaměstnavateli, o nemalé finanční částky. Zmínil se rovněž o možnosti právní pomoci v občanském životě pro sociálně slabší skupiny členů OSŽ a pomoci z Podpůrného fondu OSŽ při tíživých sociálních situacích, např. způsobené povětrnostními vlivy („tornádo“). „Všechny změny v pracovněprávních předpisech budou zveřejněny na webu OSŽ, kde si lze vyhledat i termíny školení OSŽ, mj. pro hospodáře a účetní ZO OSŽ,“ dodal Večeř.
Věra Nečasová ukončila školení výkladem zásad o hospodaření se sociálním fondem ČD, a. s., na rok 2022. „Zásady v podstatě nedoznaly zásadních změn, jejich rozpočet na letošní rok je prakticky totožný s loňským a lze je čerpat na nejrůznější oblasti – od příspěvků na úhradu činnosti ZO OSŽ, přes zlepšování pracovního prostředí, sportovní a kulturní činnost až po sociální výpomoc,“ shrnula.
Školení k PKS ČD, a. s., pokračovalo následující den (18. ledna) v Olomouci, další jsou naplánována na 25. 1. (Plzeň), 26. 1. (České Budějovice) 27. 1. (Praha) a 31. 1. (Praha pro oblast Pardubice).
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 351 hostů a žádný gestor