OBZOR ke stažení

Minutou ticha začalo ve středu 19. ledna 2022 první letošní zasedání Ústředí OSŽ, členové nejvyššího orgánu mezi sjezdy (Ústředí OSŽ) tak uctili památku Kurta Mužíka, člena Ústředí OSŽ, který zemřel náhle 9. 1. 2022. I proto se jednání s hlasem poradním zúčastnila Danuše Polášková, místopředsedkyně Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ. Jednání, které probíhalo v sídle OSŽ v pražských Vysočanech, řídil předseda OSŽ Mgr. Martin Malý.

Informace ze zásadních jednání načal tradičně I. místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, a. s., Vladislav Vokoun: „Dobrý rok a co nejméně stresů,“ popřál. „Pokusím se být co nejstručnější,“ dodal a následně popsal události předcházející podpisu kolektivní smlouvy: „V tuto chvíli se, jako každoročně, už například zabýváme Sociálním fondem a finančními prostředky na zlepšení pracovního prostředí. Jde o celkovou částku 40 milionů korun, přičemž o rozdělení 30 milionů korun bude rozhodnuto na centrální úrovni dle požadavků jednotlivých organizačních složek. Jako každý rok je i letos zájem dvojnásobný: vyčleněno bylo 30 milionů korun, požadavků bylo cca za 68 milionů,“ uvedl dále s tím, že již proběhlo na toto téma „několik koleček“. „Naší snahou je, abychom splnili co nejvíce požadavků. Nakonec se snažíme přesvědčit zaměstnavatele, aby vynaložil víc, aby rozdělil akce na investiční akce, energetické akce a na akce financované výlučně ´z Centrálky´,“ řekl mimo jiné a dodal: „Předpokládáme, že definitivní rozhodnutí by mělo padnout 10. 2. 2022. Zbývajících 10 milionů, což je něco kolem 700 Kč na hlavu, je v pravomoci organizačních složek.“

Vladislav Vokoun dále referoval o nové vyhlášce o cestovních náhradách, zmínil i jedno „nóvum“ - novelizovaný katalog prací „…nad nímž byla konečně nalezena většinová shoda, ač nebylo úplně jisté, jak to dopadne“. Od 1. 1. 2022 bude postupně docházet k jeho aplikaci a přeřazování dotčených zaměstnanců do vyšších tříd, respektive k dílčím změnám v náplni práce; ve značné míře se to týká především správkáren. „Povolání osobní pokladní začíná nově šestou tarifní třidou, u vlakových čet a komandujících došlo k dohodě, že sporné otázky dotáhneme během prvního kvartálu letošního roku. Nicméně katalog je účinný od 1. 1. a není to malá částka, v součtu to všechno dělá několik desítek milionů korun,“ řekl Vladislav Vokoun s tím, že zaměstnavatel v tuto chvíli zohlední i vlakové čety, které se musí naučit pět a více tarifů IDS: „Těm se zvyšuje základní výše osobního ohodnocení o jeden procentní bod, jako forma ocenění.“

Na adresu testování zaměstnanců na koronavirus poté Vladislav Vokoun poznamenal, že zaměstnavatel šel problému vstříc: testování začalo o týden dřív. „A co se týká školení k PKS ČD, proběhla už první dvě školení prezenčně a já doufám, že proběhnou prezenčně všechna.“
Jako všechny firmy i ČD se připravují na nástup omikronu. „Připravujeme se na to, že může přijít rychlá vlna omikronu, razantní, nečekaná, a tak podnik dělá všechno pro to, aby měl situaci pod kontrolu, proto také testování proběhlo dřív. První data zatím žádné dramatické výsledky nepřinesla, ale není vyloučeno, že se bude muset operativně reagovat. I proto jsme ochotni tolerovat do konce ledna režim letmo. Ke kritice ohledně časté poruchovosti některých nově nasazených souprav je potřeba sdělit, že občas něco nevyjde, štve nás to, tlačíme na management ke sjednání nápravy, ale někdy to vypadá, že jsme pro některé výrobce kolejových vozidel něco jako pokusný králík a vývojové středisko,“ dodal.

Také Petr Štěpánek, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ Správy železnic, popřál členům Ústředí OSŽ hodně zdravíčka a pevné nervy. Mimo jiné informoval o vyjednávání odborových centrál se zaměstnavatelem (především jde o Rámcové zásady pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2022, a Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železnic, státní organizace, pro rok 2022) a o probíhajících školeních k PKS SŽ prezenční i distanční formou: „Z důvodu malého počtu přihlášených účastníků jsme se rozhodli školení uspořádat distanční formou, ale docela mně zklamalo, že se (na 17. 1.) přihlásilo málo účastníků. Příští týden (24. 1.) je už přihlášeno kolem padesáti účastníků, možná že některým termín 17. 1. nevyhovoval.“

Petr Štěpánek dále v souvislosti s FKSP připomněl příspěvek na rekreaci, který je (díky schváleným Zásadám) kromě ČD travel poskytován i u dalších CK (Čedok, Exim, Fischer, Nevdama, Mayer Crocus, Canaria travel) spolupracujících s ČD travel. „Jsme rádi, že jsme mohli uklidnit jednotlivé organizační složky, kde se mohou uzavřít zásady čerpání FKSP na rekreaci. Se zaměstnavatelem jsme se dohodli i na pokynu GŘ ohledně poskytování výkonové odměny. Další jednání odborových centrál a zaměstnavatele proběhne tento týden v pátek (21. 1.) a pak 28. 1.,“ řekl Štěpánek, který ještě informoval členy Ústředí OSŽ o tom, že Ivana Vránová bude mít nově na starosti agendu FKSP, kterou před odchodem do důchodu zajišťovala Jitka Dolejšová.

Tajemník Miroslav Maincl poté referoval o ustavujícím Výboru OSŽ při OŘ Ostrava 12. 1., který vznikl sloučením dvou výborů OŘ (Ostrava a Olomouc).

Mluvilo se i o průzkumu u KOP (zda chtějí zaměstnanci využít lázeňského pobytu, nebo zda využijí možnosti čerpat domácí pobyt, nebo zda nemají zájem ani o jednu formu kondičního pobytu), z 2674 zaměstnanců, kteří mají letos nárok na KOP, chce cca 800 využít domácí KOP; řeč byla i o nároku na dovolenou v souvislosti s úpravou legislativy.

V další části se na jednání dostavil Radek Nekola, místopředseda OSŽ a předseda Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, s omluvou za opožděný příchod z důvodu posunutí termínu jednání řídícího výboru: „A co říci ke Cargu? Společnost ČD Cargo v pondělí (17. 1. 2022) získala certifikát ECM (certifikace opravárenských činností) od Drážního úřadu (DÚ), máme před sebou magický termín (16. 6. 2022), který se rychle blíží. Po šesti měsících, kdy DÚ kontroloval jednotlivá pracoviště ČD Cargo, máme certifikát, který znamená, že budeme moci zajistit pro naše zaměstnance v opravárenství další rozvoj služeb. Nevěřím totiž, že všech 180 opravárenských firem (při certifikaci ECM) obstojí,“ řekl a dále se věnoval průběhu kolektivního vyjednávání (stávající PKS platí do 31. 3. 2022). „My jsme na začátku bojovali o to, abychom obhájili tzv. koncepci, podepsanou 9. 9. 2008. Doporučuji si ten dokument přečíst, nejenže neztrácí nic ze svého obsahu, on naopak nabývá na významu vzhledem k možnému zpřísňování podmínek zaměstnanců v dopravě. Zaměstnavatel nakonec nesáhl k úmyslu vyloučit tento institut,“ řekl a dále referoval o KOP.

Radek Nekola se poté podrobně věnoval odměňování (růstu mezd): „Jako OSŽ prosazujeme jednu důležitou věc: cítíme, že ta nejistota z hlediska nákladů na bytí a nebytí je poměrně velká, ani ekonomové se neshodují v názoru, jak to dopadne; hledáme vhodné nástroje, aby na ty takzvaně nízkopříjmové zaměstnance byl ten dopad co nejmenší.“ Další kolektivní vyjednávání proběhne 26. 1., popřípadě 2. 2.: „V těchto termínech bychom chtěli dokončit kolektivní vyjednávání, abychom měli do 15. 2. jasno,“ dodal.

V závěru se pak Radek Nekola věnoval hospodaření společnosti ČD Cargo (podnikatelský plán byl splněn, zaměstnancům byla vyplacena mimořádná odměna 4000 Kč), obrovskému nárůstu přesčasové práce, která je často za hranou i zákoníku práce (Nekola: „Přesčasová práce má vliv i na nemocnost, a ty důvody jsou stále stejné: stát má obrovskou poptávku po energiích, zejména energetického uhlí, po kterém je teď obrovská poptávka.“), i podnikatelskému plánu na rok 2022, který počítá se ziskem, byť mzdová oblast nezaručovala pokrytí predikované inflace. „Nicméně zaměstnavatel požádal Dozorčí radu o odsouhlasení. Pozitivní informací je, že společnost nepočítá s propouštěním, byť spousta lidí odejde do důchodu. Ani se neptejte, jaké je to číslo. Bude vůbec problém za ty kolegy někoho najít.“

Tajemnice PV OSŽ ČD Cargo Bc. Marta Urbancová poté v krátkosti referovala o elektronickém zpracování daňových prohlášení (potvrzení o členských příspěvcích vydávají ZO) u společnosti ČD Cargo (Daňová prohlášení na rok 2022 a žádosti o Roční zúčtování daně za rok 2021 budou již probíhat elektronicky, a to prostřednictvím zaměstnaneckého portálu). „Týká se to předsedů či hospodářů ZO OSŽ, kteří mají tato potvrzení vydávat členům OSŽ. Měli jsme v úvodu problémy. Chtěla bych poděkovat všem mzdovým účetním, které lidem pomáhají nejen s vyplňováním. Věřím, že to příští rok bude lepší, máme několik tipů na uživatelsky přívětivější podobu stránek…,“ poznamenala.

Štafetu poté převzala Bc. Renata Dousková, místopředsedkyně OSŽ a předsedkyně Nedrážního republikového výboru (NeRV) OSŽ. V úvodu krátkého vystoupení popřála všem vše nejlepší a krátce se vrátila k událostem závěru roku 2021: konkrétně k podpisu PKS v Dopravním zdravotnictví: „Po dlouhých diskusích se nám podařilo navýšit tarifní mzdu a hodnoty stravenek (více v článku z Představenstva OSŽ). Další kolektivní vyjednávání probíhalo u ŽPSV (navyšují se jak tarifní mzdy, změn dozná i systém odměňování), poměrně komplikované kolektivní vyjednávání bylo i u společností RegioJet (zaměstnavatel založil svoji vlastní odborovou organizaci), TSS (projednává se organizační změna: zaměstnavatel chce snižovat systémová místa) a Wagon Lostr (na téma náborového příspěvku). Ráda bych se zmínila i o společnosti RYKO Děčín, kde dochází k navyšování mezd diferenciovaně s tím, že je kladen důraz na bezpečnost práce i zdraví zaměstnanců. A úplně poslední moje poznámka se týká společnosti Trillex (PKS uzavřena, probíhají náborové akce, zaměstnanci přecházejí většinou od ČD).“

Další řečník, Ing. Bc. Petr Toman BA (Hons), člen Správní rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, navázal na téma KOP u Správy železnic a průzkumu zájmu o KOP: „Až podle zájmu a čerpání KOP u Správy železnic pak bude zřejmé, kolik letos zbude na tzv. malé KOPky. Mělo by jich být více,“ odhadl Petr Toman.

Informace z jednání Tripartity (18. 1. 2022), které proběhlo sice prezenčně, ale v nejužším formátu (za ASO byli přítomni Bohumír Dufek a Martin Engel) prezentoval předseda OSŽ: „Došlo zde k dohodě, že se obnoví porada ekonomických ministrů, která bude jednat také se zástupci tripartity, tedy kromě klasických jednání tripartity (plenární zasedání) a poradních týmů bude nově i forma porady ekonomických ministrů se sociálními partnery,“ řekl Martin Malý a dodal: „Dnes (19. 1.) by měla vláda rozhodnout o povinném očkování (zda vůbec a případně které skupiny obyvatel). Zaměstnavatelé jsou vůči tomu vstřícní, odbory už méně. Projednával se i dopad Green dealu s tím, že by se měl rozpracovat dopad v našich podmínkách a vláda by v Bruselu měla prosazovat zpracování dopadových studií i v jiných státech EU,“ dodal.

V další části jednání se členům Ústředí OSŽ představila nová kandidátka Ústředí OSŽ do Revizní komise Věra Šachová (za Tomáše Šlachtu; Ústředí OSŽ navrhuje Věru Šachovou sjezdu jako kandidátku za členku RK OSŽ).

Dále Ústředí OSŽ schválilo evidenční list ZO OSŽ k 1. 2. 2022, písemný materiál Informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2021, projednalo Přípravu VIII. sjezdu OSŽ (viz Představenstvo OSŽ) a vyslechlo informaci zástupců jednotlivých pracovních komisí.
Místopředseda OSŽ pro správu majetku Martin Vavrečka pak informoval o rekreačních objektech v majetku OSŽ a inventurách hmotného majetku.

Informací předsedkyně Revizní komise OSŽ Barunky Balážové, Organizačními záležitostmi, a bodem Různé (v němž například František Vopátek informoval o tom, že se Ing. Jiří Kafka stal jednatelem Jikordu a Petr Toman vyzval vedení svazu, „…aby se důstojně rozloučilo s dlouholetým školitelem a čestným člověkem Zdeňkem Görnerem,“ který odešel do důchodu.) bylo jednání ukončeno. V jeho závěru si pak ještě Radek Nekola postěžoval na úroveň předpisu D1: „Bude nás to stát obrovské prostředky na dodatečná školení. Ten předpis není hotový, je jen na půl. Po spuštění ETCS se bude muset školit znovu, a já se obávám, že naše provozní zaměstnance nestihneme připravit a řada z nich nám může říct: na shledanou! Říkám to s plnou vážností: je to jedna z otázek, které by se měly řešit na malé tripartitě u pana ministra. To není útok na Správu železnic. Takovýto základní předpis musí být zcela jinak připravován a musí mít svou hodnotu!“

Michael Mareš
 

Právě přítomno: 354 hostů a žádný gestor