Pravidelné jednání Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ, které se konalo ve čtvrtek 17. února v sídle OSŽ v Praze, vedla jeho nová předsedkyně Danuše Polášková (na snímku). Jednání bylo zahájeno s menším zpožděním, neboť část členů rady přijela se zpožděním, které bylo způsobeno nepříznivými povětrnostními podmínkami a pádem stromů na trať na několika místech v republice. Omluven byl místopředseda RRS OSŽ Alois Malý, který se účastnil jednání na Magistrátu v Mostu. V úvodu jednání předsedkyně Danuše Polášková konstatovala, že všechna usnesení z minulého jednání byla bezezbytku splněna. Před členy rady poté předstoupil Jaroslav Zbranek z Klubu důchodců (KD) DKV Bohumín, jako kandidát na uvolněné místo člena Rady za Moravskoslezský kraj, které zůstalo po úmrtí předsedy Kurta Mužíka neobsazené.

Jaroslav Zbranek, rodák z Písečné na Jesenicku, pracoval celý život jako strojvedoucí v Bohumíně, do důchodu odešel v roce 2014. Podle svých slov začínal na parních lokomotivách a skončil u moderních elektrických jednotek City Elefant. „To špatné, co prošlo mým životem, jsem z hlavy vypustil, zůstalo tam jen to dobré,“ přiblížil svůj pohled na okolní svět. V odborech je Jaroslav Zbranek celý život. V současné době se již osmý rok angažuje ve výboru KD DKV v Bohumíně, kde je evidováno kolem 150 seniorů a chtěl by v této činnosti pokračovat i v Republikové radě seniorů OSŽ. V následném hlasování byl Jaroslav Zbranek jednohlasně zvolen za čtrnáctého člena rady.
Členové rady poté projednali přípravu na VIII. Sjezd OSŽ, který proběhne v závěru měsíce března v Praze. „Nominováno je za seniory na sjezd celkem 22 delegátů z toho čtrnáct členů RRS a zbylých osm z Klubů důchodců ZO OSŽ tak, jak bylo rozhodnuto na konferenci RRS OSŽ,“ konstatovala Polášková. Jak dále dodala, na program sjezdu je ze strany RRS navrženo i poděkování za práci Kurta Mužíka a Karla Hybše v Ústředí OSŽ, oba in memoriam. Zároveň předsedkyně poděkovala všem členům rady za jejich peněžní příspěvek do Podpůrného fondu OSŽ v celkové výši 1400 korun (100 Kč za člena).
V další části jednání RRS projednala předběžný program březnového výjezdního zasedání v Železné Rudě, kde bude upřesněna nominace na blížící se mezinárodní sportovní hry seniorů, pořádané Radou seniorů České republiky. „Prosím všechny členy rady, aby připravili jmenné návrhy železničářů – seniorů na těchto hrách. Je mezi námi poměrně mnoho stále sportovně aktivních lidí, kteří budou jistě důstojně reprezentovat železnici,“ vyzvala členy rady Danuše Polášková.
Před členy rady poté přestoupil předseda OSŽ Martin Malý, který přítomné seznámil se současnou situací na železnici a v OSŽ. V úvodu připomněl aktuální změny ve vedení Českých drah a v Dozorčí radě tohoto podniku a přiblížil některé problémy, s nimiž se v současné době České dráhy a Správa železnic potýkají v otázce vlastnictví pozemků pod železničními kolejemi, či v otázce financování údržby železničních tratí. Potíže jsou i v oblasti přestávek v práci a dostatečného odpočinku mezi směnami u zaměstnanců jednotlivých podniků na železnici. „Tyto otázky budou projednávány i na nejbližší schůzce dopravní tripartity, kde má OSŽ své zástupce,“ poznamenal Malý. Předseda OSŽ poté reagoval na otázky přítomných členů, týkající se například omezení slev na jízdné, či financování rekreací z FKSP.
V diskusi poukázali členové rady na složitou situaci, kterou stále způsobují omezení v důsledku covidu, což se projevuje při plánování akcí pro seniory v jednotlivých klubech seniorů. „Plánuje se z měsíce na měsíc, mnoho lidí se bojí z důvodů možné nákazy účasti na akcích, které pro ně připravujeme,“ popsala situaci v klubech seniorů OSŽ ve Středočeském kraji Jaroslava Brejníková, místopředsedkyně RRS OSŽ. Problémem jsou také stále rostoucí ceny například za autobusové zájezdy, takže některé z nich jsou z těchto důvodů prakticky neuskutečnitelné.
Jednání Republikové rady seniorů skončilo přijetím usnesení, v němž bylo schváleno i pokračování prezentace RRS OSŽ na webových stránkách OSŽ.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 256 hostů a žádný gestor