Po skončení VIII. sjezdu OSŽ jsme se zeptali několika delegátů na to, jak byli spokojeni s organizací sjezdu i s jeho samotným průběhem. Z odpovědí vyplývá, že převážná část delegátů hodnotí průběh sjezdu pozitivně, mezi kritickými hlasy byla především skutečnost, že na sjezdu byla poměrně malá diskuse, což však bylo zřejmě způsobeno tím, že veškerá kritika a připomínky k práci OSŽ byly již provedeny na předcházejících podnikových konferencích. Samotný průběh sjezdu a jeho závěry byly průběžně monitorovány na webu OSŽ a budou rovněž zveřejněny ve zvláštní příloze Obzoru č. 7, který vychází 4. dubna 2022.

Petr Beran, Správa železnic, Doksy
Podle mého názoru sjezd proběhl velice hladce a organizovaně, byl jsem tím příjemně překvapen. Myslím si, že převážná většina delegátů má tento pocit rovněž.

Linda Lišková, ČD Cargo, Mladá Boleslav
Myslím si, že OSŽ ještě nevyčerpalo všechny své možnosti. Benefity jsou sice hezká věc, ale je to jen jakási třešnička na dortu. Zdá se mi, že jsme jaksi zapomněli stávkovat – příkladem může být například ztráta režijních výhod pro ČD Cargo – těm starším sice zůstaly, ale ti, co přicházejí k ČD Cargo jako noví, již na ně nárok nemají.

Miroslav Škota, ČD Telematika
Na sjezdu se hovořilo také o spolupráci s Asociací samostatných odborů (ASO). Domnívám se, že s ASO by měla být navázána užší spolupráce, neboť tam patří i „zemědělské odbory“, které mají velikou sílu a mohly by OSŽ pomoci v prosazování jeho požadavků.

Tomáš Kolovratník, Správa železnic, Ostrava
Zaujalo mě vystoupení Martina Vavrečky na téma majetku OSŽ, které má ve vlastních rekreačních zařízeních velký majetek, o který je nutno se svědomitě starat. Z vystoupení Martina Vavrečky vyznělo, že se tak opravdu děje, a že OSŽ se snaží, aby majetek byl neustále zhodnocován a aby dobře a výhodně sloužil především členům OSŽ.

Ida Bandyová, ZAP Bohumín
Já jsem byla s průběhem a organizací sjezdu velice spokojena, vše probíhalo hladce, lidé měli možnost vyjádřit své názory, bohužel diskuse byla dosti slabá.

Petr Sýkora, ČD Cargo Most
Jednání sjezdu probíhalo hladce, bez zádrhelů, velkou zásluhu na tom měly konference jednotlivých podnikových výborů, kde bylo vše perfektně předjednáno a na sjezdu mohlo být potvrzeno. Trochu přitlačit by se mělo na spolupráci s ASO, tam jsou ještě rezervy. Také ocenění těch, kteří pro OSŽ v minulosti udělali hodně, bylo velice důstojné. Snad by se při této příležitosti mělo OSŽ zamyslet nad tím, jak se postarat o ty uvolněné funkcionáře, kteří již nebyli zvoleni.

Roman Polok, Správa železnic, Ostrava
Na sjezdu se probírala také otázka případné stávky, která by měla být sice až poslední možností, nicméně by mělo být jasné, jak stávkovat. Problém je v tom, že se dnes pořádně neví, proti komu by měla být případná stávka namířena. Proti vlastnímu podniku? Nebo proti ministerstvu dopravy? Nebo snad proti krajům, které mají rozhodující podíl na osobní dopravě?

Petr Hrouda, České dráhy, Ústí nad Labem
Sjezd byl profesionálně připraven, jednání bylo konstruktivní a věcné, organizátoři opravdu zaslouží pochvalu. Samotný průběh byl poznamenán malou diskusí, ale snad to bylo způsobeno tím, že většina kritiky a podnětů již byla projednána na konferencích, které sjezdu předcházely.

Připravil: Miroslav Čáslavský
 

Právě přítomno: 251 hostů a žádný gestor