Hlavním tématem jednání Republikové rady seniorů, které se uskutečnilo v Praze 21. dubna, byla organizace sportovních her seniorů OSŽ. Podrobnosti, týkající se organizace těchto her, přišel se členy rady projednat vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ Ondřej Šmehlík (na úvodním snímku s předsedkyní RRS OSŽ Danuší Poláškovou). Hry proběhnou v termínu 23. – 25. srpna 2022 v areálu hotelu Skalka v Rajeckých Teplicích a zúčastní se jich, podobně jako v loňském roce, družstva seniorů OSŽ z celé republiky. Organizace her bude z velké části v režii Republikové rady seniorů OSŽ, kteří budou vypomáhat nejen při samotné organizaci, ale také jako pomocníci rozhodčích.

Jednání republikové rady seniorů OSŽ bylo přítomno 12 členů rady, dvě členky byly omluveny. Na programu byla kontrola usnesení z minulého jednání (úkoly splněny), mezinárodní sportovní hry seniorů ČR v Mostě, organizační záležitosti a diskuse. Jako hosté byli pozváni Ondřej Šmehlík a předseda OSŽ Martin Malý, který se však na poslední chvíli omluvil z důvodu neodkladného jednání. Zastoupil ho Vladislav Vokoun, který přítomné seznámil se situací na železnici a v OSŽ. Velký zájem vyvolaly jeho informace o průběžném stavu vyjednávání, které se týkají další budoucnosti režijních výhod na železnici. Tato jednání dlouho komplikovala probíhající pandemie a částečně volby. Jak Vladislav Vokoun připomněl, OSŽ jednalo o těchto otázkách jak s vedením některých krajů, tak s ministerstvem dopravy. „Ve hře jsou dvě hlavní varianty: ta námi preferovaná, kdy by jízdní výhody zůstaly v zásadě v původní podobě a druhá, kdy je možná kombinace jednotlivých „krajských“ režijek a jedné pro ostatní vlaky objednané především MD ČR. Jak celé jednání dopadne, je v současné době těžké předvídat, OSŽ je však připraveno vyjednat ty nejlepší podmínky,“ vysvětlil Vokoun.
V další části svého vystoupení seznámil Vladislav Vokoun členy rady o změnách v Představenstvu Českých drah, přiblížil osobu nového generálního ředitele Michala Krapince, který při svém uvedení do funkce zdůraznil, že jednou z jeho hlavních priorit jsou zaměstnanci a zachování sociálního smíru. V závěru svého vystoupení reagoval Vladislav Vokoun na dotazy přítomných, mimo jiné také na situaci, kterou musejí zaměstnanci ČD a Správy železnic řešit v souvislosti s uprchlickou vlnou z válečné Ukrajiny. Ocenil mj. velmi profesionální a vstřícný přístup vlakových čet a postoj vedení obou podniků.
Ondřej Šmehlík seznámil přítomné také s možností rekreace OSŽ, především s nově vybudovanými apartmány – součást hotelu OSŽ Lesní chata, který členům OSŽ nabízí velice výhodné podmínky. Připomněl rovněž celou řadu možností, týkajících se nejen sportovních akcí, ale také kulturních a dalších volnočasových aktivit. „Vše najdete na webových stránkách OSŽ,“ připomněl Šmehlík.
Závěr jednání patřil jednotlivým členům rady, kteří informovali o tom, co v jednotlivých klubech seniorů organizují, a které akce se v uplynulých týdnech uskutečnily. Dosavadní obavy z Covidu již sice poněkud polevily, ale stále ještě v některých případech přetrvává určitý odstup členů jednotlivých klubů od společných akcí – ty jsou ale spíše výjimečné. Například v oblasti Mostecka, kde působí místopředseda RRS OSŽ Alois Malý, mají senioři výborné podmínky ke své činnosti, kterou bohatě dotuje město Most. Také v ostatních oblastech se již rozjíždějí připravované akce a lze doufat, že s přibývajícím časem se vše postupně vrátí do starých kolejí. Jak ale připomněl Božetěch Dvořáček z Břeclavska, limitujícím prvkem se může stát neustálý růst cen.
Členové rady vzpomněli také na nedávno zesnulého člena Rady Miroslava Glosse, který dlouhá léta působil jako člen rady, z jejichž jednání zveřejňoval na stránkách OSŽ jejich průběh. V současné době probíhají tyto stránky aktualizací.
Jednání rady ukončila předsedkyně RRS Danuše Polášková krátce po třinácté hodině.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 232 hostů a žádný gestor