Pravidelného měsíčního jednání RRS OSŽ, které se konalo 19. května v Praze, se zúčastnilo 13 členů rady, jedna členka se omluvila z rodinných důvodů. Omluven byl i pozvaný host, předseda OSŽ Mgr. Martin Malý, který čerpal dovolenou. Jako hosté se jednání rady zúčastnili nový místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev a předseda Regionální sportovní komise OSŽ Olomouc a současně hlavní rozhodčí při Seniorských hrách v srpnu v Rajeckých Teplicích Libor Kiš.

Předsedkyně rady přivítala všechny přítomné a po kontrole plnění usnesení z minulých jednání uvedla další bod jednání, jímž byly mezinárodní Sportovní hry seniorů ČR, které proběhnou 13. – 15. července 2022 v Mostu. Detailní informace o nich podal místopředseda RRS OSŽ Alois Malý, který seznámil přítomné členy s organizačními záležitostmi, týkající se těchto sportovních her a upřesnil přehled disciplín.
Hlavním bodem jednání rady byla diskuze konečné podoby Seniorských her v Rajeckých Teplicích, které se konají ve dnech 23. - 25. srpna 2022. V diskusi mezi členy rady a Liborem Kišem bylo upřesnění počtu družstev, disciplíny a jejich bodování. Po dlouhé debatě se všichni shodli na propozicích bodování jednotlivých disciplín a Libor Kiš vyhotovené propozice bodování zašle předsedkyni RRS OSŽ Danuši Poláškové, která je rozešle vedoucím družstev.
Místopředseda OSŽ, předseda Podnikového výboru při Českých drahách Štěpán Lev se dostavil později z důvodu pracovního vytížení a informoval členy o současné situaci na železnici a v OSŽ. Zmínil se o první změně PKS od 1. 7. 2022 na ČD. „Změna se týká úpravy stravného při pracovních cestách na území ČR, které se posunulo na nejvyšší možnou mez dle Vyhlášky MPSV č. 511, současně došlo k navýšení hodnoty stravenky o 10 Kč,“ informoval Lev. Dále se zmínil o nabídkách v tzv. rozstřelu na lince R27 (Olomouc – Krnov - Opava), o kterou projevila zájem také společnost Arriva. Další soutěž v regionální dopravě se týká Plzeňského kraje. V následné diskuzi pak Štěpán Lev odpovídal na otázky z řad členů - a bylo jich hodně. V závěru svého vystoupení Štěpán Lev přislíbil, že bude-li pozván na jednání RRS OSŽ, rád se dostaví.
V dalším bodě jednání informovala předsedkyně RRS OSŽ Danuše Polášková přítomné o členské základně OSŽ k datu 1. 2. 2022 podle údajů předsedů jednotlivých ZO OSŽ. „Celkem má OSŽ 32 716 členů ve 262 základních organizacích, z toho nejvíce (32,5% členské základny) tvoří 10 644 členů u Správy železnic, druhý nejvyšší počet členské základny (30,1%) tvoří 9 871 seniorů,“ konstatovala předsedkyně. Jak dále dodala, České dráhy mají 7 346 členů OSŽ (22,5%), ČD Cargo pak 2 934 členů (8,9%) a nedrážní organizace OSŽ čítají celkem 1 891členů (5,8%).
Následovalo kolečko informací, které přednesli jednotliví členové zastupující svůj region. Mezi nejčastější informace patřilo konstatování, že po covidové době se pomalu rozjíždí volnočasové naplánované akce jednotlivých klubů seniorů.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 471 hostů a žádný gestor