Poslední jednání Podnikového výboru OSŽ při ČD v roce 2022 se uskutečnilo 7. prosince 2022 v Praze za kompletní účasti jeho členů. V informacích ze zásadních jednání, které sdělil členům PV jeho předseda Štěpán Lev, zazněla informace o nových „Zásadách hospodaření se SF na ČD“ pro rok 2023. Dále Štěpán Lev informoval o chystaných personálních změnách v Oblastních centrech údržby Střed, Východ a DPOV. Připomněl také, že od nového jízdního řádu 2022/2023 bude zrušena pokladna v železniční stanici Turnov, a to z důvodu neobjednání služby ze strany Libereckého kraje.

Také ve Středočeském kraji se chystají některé změny. „Rozsáhlá diskuse se vede o trati 110 Kralupy nad Vltavou – Louny, kde kraj chce zastavit dopravu v úseku Slaný – Louny. České dráhy vlastní středisko údržby v Lounech a tím by bylo velmi složité zajišťovat obsluhu na dalších okolních tratích. S tímto jsou spojené problémy s nastavením oběhů vozidel, a hlavně možnost zajištění údržby vozidel v SÚ Louny,“ připomněl Lev.
Štěpán Lev rovněž rozsáhle informoval o jednání železniční sekce ETF, které se konalo ve Vídni. Zúčastněné státy společně diskutovaly o ekonomickém vývoji a inflaci v jednotlivých zemích. Jednání se také zúčastnil člen OSŽ (strojvedoucí) Ing. Pavel Corradini, který se aktivně zabývá předpisovou problematikou.
Podnikový výbor přivítal také svého nového člena, jímž se stal Aleš Petr z ČD RSM Hradec Králové. Nahradil Romana Svobodu, který na svoji funkci ve Výboru rezignoval.
V další části jednání vystoupily Mgr. Blanka Havelková, členka Představenstva ČD a Ing. Lucie Bauerová, vedoucí skupiny benefitů a sociálního dialogu. Lucie Bauerová doplnila informace o dílčích změnách v Zásadách sociálního fondu ČD na rok 2023 a zodpověděla dotazy členů PV na stále přetrvávající nejasnosti týkající se dodatkového volna. Upozornila zejména na skutečnost, že dodatkové volno je benefitem, který je možno čerpat až po vyčerpání řádné dovolené na příslušný rok.
Blanka Havelková vysvětlila chystané změny ve vedení některých Oblastních center údržby, kde jsou vypisována výběrová řízení. „V opravárenství potřebujeme zkušené pracovníky, což se samozřejmě týká i vedení těchto složek,“ zdůraznila.
V části věnované organizačním záležitostem sdělil tajemník PV Antonín Leitgeb termíny konání lednových aktivů OSŽ ČD, k nově uzavřené kolektivní smlouvě, Sociálnímu fondu a jiné. Termíny aktivů OSŽ ČD jsou v roce 2023 naplánované na dny: 16. 1. v Břeclavi, 17. 1. v Olomouci, 18. 1. v Plzni, 19. 1. v Českých Budějovicích, 24. 1. v Praze a 26. 1. v Pardubicích.
Miroslav Čáslavský

 

Právě přítomno: 334 hostů a žádný gestor