Závěrečné jednání letošního roku Podnikového výboru Odborového sdružení železničářů ČD Cargo, a.s. proběhlo 7. prosince v Praze v domě Bohemika a zahájil ho první místopředseda OSŽ Radek Nekola. Hosty druhé části jednání byly personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová a vedoucí oddělení Mgr. Pavla Kreischová.

Hned úvodem se Radek Nekola vrátil k jednání dozorčí rady, které proběhlo 1. prosince a mimo jiné se zabývalo schválením podnikatelského plánu na rok 2023. Ten počítá i s nárůstem mezd o šest procent, navýšení cen energií i s poklesem vozby některých komodit, jako je například automotiv, hnojivo či dřevo. Naproti této ztrátové oblasti je projektem budoucnosti vozba odpadu do spaloven s využitím nově zrekonstruovaného překladiště v Malešicích.  Pozitivní také je, že již proběhla jednání s významnými klienty, kteří byli obeznámeni i s nárůstem cen za služby a nové obchodní podmínky akceptují. V ČD Cargo panuje mimořádná spokojenost s rozvojem dceřiných společností v Německu, Polsku, ale i na Balkánu, kam například v budoucnu poputují lokomotivy typu 230, které v České republice nebudou splňovat normy.

Následovaly informace z jednání představenstva OSŽ. Asi nejzásadnější byla zpráva ohledně případné finanční pomoci v době zdražování energií z podpůrného fondu, v této souvislosti připomněl Radek Nekola, aby členové neopomíjeli požádat o pomoc nejen odbory, či stát, ale také svého zaměstnavatele. Je to výhodné pro všechny, neboť nelze jen čerpat z jednoho zdroje, čímž je například Podpůrný fond OSŽ.

Největší debatu rozvířilo téma ohledně zpoždění nákladních vlaků společnosti ČD Cargo, a s tím spojené následné sankce, i když nevznikla žádná škoda. Členové výboru poznamenali, že kromě běžných osobních vlaků mívají přednost soukromí dopravci. Mají tak při nakládce výhody oproti Cargu. Jde o docela ožehavé téma a určitě bude předmětem další diskuze.

Jednání pokračovalo oznámením o ukončení spolupráce s předsedou sportovní komise OSŽ Pražské oblasti Stanislavem Noskem. „Cílem rozhodnutí není utlumit sport, ale spíše předejít tomu, aby se tahle volnočasová aktivita neproměnila v činnost pro úzkou skupinu zaměstnanců . U sportu jde o příjemné setkávání s přáteli a kolegy ze základních odborových organizací prostřednictvím pohybu a zábavy,“ odůvodnil ukončení spolupráce Radek Nekola. Novou komisi bude sestavovat představenstvo OSŽ v nejbližší době.

Po krátké přestávce se na jednání připojily zástupkyně z personálního oddělení společnosti ČD Cargo personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová a vedoucí oddělení Mgr. Pavla Kreischová.

Úvodní slovo dostala personální ředitelka, ta se shodla s předsedou, že nábor zaměstnanců je velké téma ve společnosti ČD Cargo i z hlediska budoucnosti, kdy v horizontu pěti let by mohli vymizet odchodem do penze kvalifikovaní a zaškolení zaměstnanci, kteří by si nevychovali vyhovující zastoupení.  Aneta Miklášová informovala, že do konce tohoto roku se obsadí pozice instruktora. Jde o člověka, který se bude lidem v provozu věnovat a bude pracovat s lidmi přímo v praxi, kteří jsou ve vykonávaném oboru „nepolíbení“. Prognózou na pracovním trhu v příštím roce je zvýšená nezaměstnanost, a tím větší možnost přivítat tyto lidi v řadách společnosti na různých pracovních pozicích napříč pobočkami. Z tohoto důvodu je důležité při nabízených finančních podmínkách a benefitech myslet i na úroveň kultury pracovního zázemí a faktem, jak se nakládá s lidskou pracovní silou. Neboť spokojený zaměstnanec na pracovišti leckdy oželí pár korun navíc od konkurence.

Téma v oblasti náboru zaměstnance a konkrétní kroky budou určitě předmětem i nové kolektivní smlouvy, jejíž projednávání začne v druhé půlce příštího roku. V první části navrhuje Radek Nekola zaměřit se na obor opravárenství.

Poté, se slova ujala Mgr. Pavla Kreischová a stejně tak jako při posledním jednání připomněla, že se blíží nový rok, a tím i žádosti o vrácení daní. K tomuto účelu slouží již zavedený elektronický formulář, který usnadní práci jak zaměstnancům, tak i mzdovým účtárnám. Ohledně KOP informovala, že jsou již zajištěny a vybírat se začnou od ledna příštího roku. Za uzavřený hotel Skalka v Rajeckých Teplicích je nově nabízen pobyt v Karlových Varech.

Závěrem jednání všem přítomným popřála personální ředitelka Mgr. Aneta Miklášová, vedoucí oddělení Mgr. Pavla Kreischová a také předseda podnikového výboru Radek Nekola krásné Vánoce, pevné zdraví, hodně síly a trpělivosti v roce 2023.

 

Text a foto: Daniela Houdková

 

  

 

Právě přítomno: 220 hostů a žádný gestor