Na své jednání 23. února 2023 si Republiková rada seniorů OSŽ pozvala několik hostů, mezi nimi také Martina Malého a Vladislava Vokouna (na úvodním snímku). Po úvodních formalitách se jako první ujal slova předseda PV ČD Štěpán Lev. Seznámil členy rady se současnou situací na Českých drahách a s výhledem do roku 2023. Zdůraznil zejména skutečnost, že v souladu s kolektivní smlouvou dojde zřejmě k vyjednávání se zaměstnavatelem ohledně tzv inflační doložky.

„Pokud míra inflace meziročně k 30. 6. 2023 dosáhne 6 %, svolá se ve druhé polovině roku 2023 jednání, jehož obsahem bude návrh na kompenzaci formou mimořádné odměny z důvodu navýšené inflace,“ vysvětlil Lev. Závěrem ještě zmínil, že v nejbližší možné době proběhne mezi odborovými centrálami a zaměstnavatelem jednaní ohledně navýšení stravného a stravenek.
Po kontrole plnění usnesení z minulého jednání Rady předstoupil před seniory Vladislav Vokoun, aby jim vysvětlil situaci, týkající se dotací na rekreace ze sociálního fondu a FKSP, které jsou z tohoto fondu poskytovány seniorům. Ti totiž mají na dotace nárok v závislosti na tom, kdy a od jakého podniku (České dráhy, Správa železnic, ČD Cargo…) odešli do důchodu. V praxi je někdy situace značně nepřehledná, dalo by se říci chaotická, neboť někteří senioři ani netuší, ve kterém podniku jsou jako důchodci evidováni – způsobily to především transformační procesy, které u železnice probíhaly od roku 2003. „Vypracoval jsem přehled, podle něhož by měl každý senior zjistit, ke kterému podniku patří a kde tedy může uplatňovat nárok na dotace, týkající se rekreací. Je to nepříjemná záležitost, ale dá se řešit a řeší se,“ řekl Vokoun.
Ve druhém bodě svého vystoupení hovořil Vladislav Vokoun o současných možnostech odchodu do různých forem důchodu a o výhledu na příští roky. Zdůraznil přitom, že pro OSŽ je nepřijatelná situace, kdy při neustálém prodlužování doby odchodu do důchodu není zohledněna náročnost železničního provozu. „Podali jsme dva návrhy, jednak na rozšíření okruhu osob, které by mohly využít možnost odchodu do předčasného důchodu bez tzv. krácení a dále, aby stát uzákonil povinnost zaměstnavatele přispívat zvláště zatíženým profesím každoměsíční příspěvek, který by byl povýšen o příspěvky státu i samotného zaměstnance. Na základě takto získaných prostředků by mohly některé profese odcházet do důchodu až o pět let dříve (tzv. předdůchod), během kterých by pobíraly naspořené prostředky,“ dodal Vokoun.
Dalšími hosty jednání RRS byli předseda OSŽ Martin Malý a vedoucí mezinárodního oddělení OSŽ – Ú Ondřej Šmehlík. Ti představili členům rady možnosti výhodné odborové rekreace OSŽ ve vlastních zařízeních. Jedná se například o nově vybudované apartmány v areálu Lesní chaty v Kořenově, či v hotelu Ostrý v Železné Rudě. „Dotovaná cena za tuto rekreaci začíná již na 300 Kč za osobu pro člena OSŽ, či pro jeho děti nebo vnuky,“ přiblížil některé novinky Šmehlík. Martin Malý v této souvislosti připomněl pozitivní ohlasy na tyto novinky ze strany těch, kteří se rekreace zúčastnili a přiblížil i další možnosti rekreace v zařízeních OSŽ (hotel Lesní chata, hotel Oddech Krkonoše, či penzion Pacifik v Jeseníkách). Bližší podrobnosti o těchto a dalších možnostech výhodné dotované rekreace OSŽ, včetně zahraničních destinací (hotel Orion v Řecku) jsou zveřejněny na webu OSŽ.
Závěrečná část jednání patřila diskusi o připravovaných seniorských hrách v Potštejně a dalším organizačním záležitostem. Členové rady odsouhlasili také příspěvek do Podpůrného fondu OSŽ ve výši 100 Kč na člena.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 187 hostů a žádný gestor