Pravidelné jednání Republikové rady seniorů OSŽ se konalo ve čtvrtek 23. března v sídle OSŽ v Praze. Předsedkyně Rady Danuše Polášková přivítala hosty jednání, kterými byli místopředsedkyně OSŽ Bc. Renata Dousková a člen Dozorčí rady ČD Vladislav Vokoun. Oba informovali členy Rady o aktuálních událostech na železnici i mimo ni, jakož i o dění v OSŽ. Zodpověděli rovněž řadu dotazů, týkajících se života seniorů a převzali také řadu podnětů ze strany členů Rady ohledně jejich zkušeností ze života základních organizací OSŽ, především pak problematiky klubů seniorů.

V úvodu informovala Renata Dousková členy Rady o posledním jednání Ústředí OSŽ (22. března) a zmínila se i o aktuálním tématu, jímž je nájemní bydlení. Připomněla skutečnost, že zájmy nájemníků hájí Sdružení nájemníků ČR (SON), na které se mohou obrátit se žádostí o radu v případě pochybností v oblasti nájemního bydlení, či možnostech finanční podpory v případě, že výdaje za bydlení přesahují třetinu příjmů domácnosti. Na toto téma se rozproudila živá diskuse, kde členové Rady poukazovali na své zkušenosti s Úřady práce, které jsou mnohdy přetížené, přičemž občas dochází i k určité formě ponižování žadatelů o podporu.
Vladislav Vokoun informoval členy Rady o Podnikatelském plánu Českých drah a o celkové situaci v tomto podniku, kterému se i přes tlak konkurence daří udržet podstatnou část svých výkonů.
Rozsáhlá diskuse se rozproudila kolem Klubů seniorů, které jsou založeny v rámci ZO OSŽ. Předsedkyně Rady Danuše Polášková připomněla, že zásadním úkolem klubů je jejich těsný kontakt se seniory, kteří prostřednictví klubů získávají rychlé a komplexní informace, týkající se rekreace, sportovních aktivit, aktuálních informací ze života OSŽ, jakož i například prolongací a jiných informací, týkajících se seniorů. „Tam, kde kluby nejsou založeny, zajišťují tento servis předsedové jednotlivých ZO OSŽ, kluby tudíž ulehčují jejich práci a ve vztahu ke svým členům jsou operativnější,“ vysvětlila Polášková. Členové Rady v diskusi vyjadřovali své názory na činnost klubů, přičemž poukazovali také na fakt, že ne všude se najdou lidé, ochotní se podílet na práci, spojenou s klubovou činností.
V závěru jednání vyslechli členové Rady informaci o připravovaném třídenním výjezdním jednání RRS, které proběhne v květnu v Potštejně a na programu bude příprava na VI. Seniorské hry OSŽ, které proběhnou 4. - 6. září 2023.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 478 hostů a žádný gestor