Dvaadvacet seniorů - zástupců třinácti klubů seniorů OSŽ, působících v rámci Moravskoslezského kraje - se sešlo v úterý 11. dubna 2023 v zasedací místnosti ZV OSŽ v železniční stanici Ostrava hl. n. Průběh zasedání řídila předsedkyně Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ Danuše Polášková, která v úvodu poděkovala všem přítomným za jejich snahu a obětavost, kterou věnují dění v OSŽ a práci pro seniory. Přivítala také Helenu Čiklovou (na úvodním snímku), dlouholetou předsedkyni klubu seniorů v železniční stanici Ostrava (24 let ve Výboru seniorů, z toho 18 let předsedkyně klubu), která se po dvouleté přestávce, během níž se starala o nemocného manžela, znovu vrátila k práci v OSŽ a v současné době je nápomocná v SeniorPoint v Ostravě Přívoze.

Danuše Polášková dále informovala všechny přítomné o činnosti Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ a vyzdvihla zájem, který vedení OSŽ věnuje právě seniorům. „Ústředí OSŽ jako jediné z odborových svazů v republice podpořilo usnesení Rady seniorů ČR, v němž je vyjádřeno nesouhlasné stanovisko ohledně změny ve valorizaci důchodů,“ připomněla Polášková. Zmínila se rovněž o neustále se prohlubujícím nedostatku zaměstnanců na železnici, přičemž OSŽ v této souvislosti aktivně jedná s ministerstvem dopravy, kde prosazuje mj. také obnovu železničního učňovského školství.
Na programu byla i rekreace. „Máte možnost využít celkem šest rekreačních zařízení OSŽ, včetně vybudovaných apartmánů v Kořenově (Gočár) a v Železné Rudě (hotel Ostrý) za velice výhodnou cenu. Rekreace přes ČD travel je stále možná, ale dotace jsou již bohužel vyčerpané“, shrnula Polášková. V další části svého vystoupení popsala možnosti seniorů ohledně sportovních, kulturních a společenských akcí, které organizuje nejen vedení OSŽ, ale i samotné kluby seniorů. „Mohu potvrdit, že moravskoslezské kluby OSŽ patřív tomto směru mezi ty nejaktivnější,“ dodala.
Jednotliví předsedové klubů a jejich zástupci poté podali informace o dění v jednotlivých klubech, které v rámci Moravskoslezského kraje zastupují více než tisíc seniorů. Připomněli jak kalendáře svých akcí, tak možnosti dotací, které seniorům nabízí krajský úřad, jakož i možnosti porady o bytových otázkách, či různých školení například v problematice chytrých telefonů. V diskusi předsedové konstatovali také určitý nezájem ze strany „mladých“ seniorů o dění v OSŽ a pochválili ty, kteří se stále aktivně účastní odborových akcí. Mezi nejstarší patří například 97letý senior z Opavy, či 95letá seniorka z Ostravy.
Závěr setkání patřil výměně zkušeností z práce pro seniory a pozvánka na nejbližší společné setkání členů klubů, které se uskuteční 27. června v Děhylově.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 403 hostů a žádný gestor