Na jednání Podnikového výboru OSŽ při Českých drahách, které se konalo 8. listopadu v sídle OSŽ, byla hlavním tématem diskuse o probíhajícím kolektivním vyjednávání. Jednání PV se jako hosté zúčastnily členka představenstva ČD Blanka Havelková a vedoucí skupiny benefitů Lucie Bauerová. Zástupkyně zaměstnavatele vysvětlily členům PV záměry podniku, týkající se možností k navýšení mezd, délky dovolené a kondičních ozdravných pobytů. Tyto tři body jsou pro kolektivní vyjednavače OSŽ prioritní. Nejvíce dotazů od přítomných členů PV na toto téma se týkalo převodu zaměstnanců do smluvních mezd, posunutí některých profesních skupin zaměstnanců v katalogu prací a s tím spojované kolektivní vyjednávání.

Blanka Havelková obhajovala navýšení tarifního stupně u profese strojvedoucí a strojmistr. V diskusi od členů PV zaznělo, že každý zaměstnanec je potřebný a má své místo v celkovém soukolí Českých drah a nelze dělat rozdíly v navyšování. V současné době zaměstnavatel navrhuje v rámci kolektivního vyjednávání nárůst mezd o 2,5 %. Blanka Havelková představila celkový finanční rámec peněz, který může být rozdělen do jednotlivých kapitol v kolektivní smlouvě. „Můžeme rozdělit jen to, co máme,“ argumentovala a představy zaměstnavatele graficky znázornila. Ani tím však členy PV nepřesvědčila. Vzrušená diskuse pak pokračovala debatou o stále nejisté budoucnosti osobních pokladních, nedostatku zaměstnanců v opravárenství a jejich nedostačující finanční ohodnocení. Podnikovým výborem rezonovala debata o zachování délky dovolené a kondičních ozdravných pobytů pro vybrané profese zaměstnanců.
Po odchodu hostů pokračovala diskuse na téma probíhajícího kolektivního vyjednávání. Členové PV označili návrhy podniku za nepřijatelné a přijali usnesení, kterým zavazují kolektivní vyjednavače k nepodkročitelnosti dosavadní PKS při podpisu kolektivní smlouvy na rok 2024.
Dále zazněly informace o společném stanovisku kolektivních vyjednavačů OSŽ ve všech železničních společnostech (České dráhy, ČD Cargo a Správa železnic). Kolektivní vyjednavači OSŽ se 7. listopadu shodli na prosazování jednotného postupu v oblasti odměňování, benefitů a jejich minimálních parametrů.
Předseda PV OSŽ při ČD Štěpán Lev informoval o stanovisku OSŽ k celostátní protestní akci odborů (27. listopadu 2023), týkající se drasticky se snižující životní úrovně občanů, zvyšujících se cen elektrické energie, potravin a daní. „Tuto akci podpoříme v rámci ASO, jejímž jsme členem, naší prioritou jsou především otázky odborové, odmítáme politická vyjádření,“ zdůraznil Lev. Konkrétní průběh a možnost připojení našich členů k protestní akci bude včas upřesněno.
Po skončení jednání Podnikového výboru se kolektivní vyjednavači odebrali na další kolo kolektivního vyjednávání.
Miroslav Čáslavský

Právě přítomno: 199 hostů a žádný gestor